Specialista na unijní DPH

Dočasné snížení sazeb DPH
v Lucembursku pro rok 2023

Na základě jednání s odborovými organizacemi a zaměstnavateli se vláda v Lucembursku rozhodla o dočasném snížení sazeb DPH. Cílem je sníženi vlivu rostoucí inflace.

Dočasné sazby DPH u zboží a služeb:

SAZBA rok 2022 rok 2023 Plnění
Základní sazba 17 % 16 % Zboží a služby, na které se nevztahují jiné nižší sazby DPH.
Snížená sazba 14 % 13 % Management a bezpečnostní služby, úvěrové transakce, vinařské produkty.
První snížená sazba 8 % 7 % Plyn, elektřina, obuv, kožené výrobky, přípravky na ochranu rostlin.
Druhá snížená sazba 3 % 3 % Potraviny, voda, oděvy, knihy a časopisy, doprava.

Snížení stávajících sazeb o 1procentní bod bude účinné od 1. ledna 2023 do konce kalendářního roku.

Specialista na unijní DPH

DPH

Zajištění agendy DPH prostřednictvím lokálních daňových a a účetních kanceláří

Vrácení tzv. daně TICPE

Vrácení francouzské spotřební daně pro dopravce

Ekologická daň TGAP

Francouzská ekologická daň

formation guichet oss

Spotřební daně

Spotřební daň u alkoholu a tabákových výrobků při prodeji na dálku (e-shopy)

Daň HBJOAT

Francouzská daň spojená s oborem hodinářství, klenotnictví a šperkařství

Napsat komentář