Specialista na unijní DPH

Vyslání pracovníků do Francie za výkonem práce

Zastoupení zaměstnavatelů ve Francii dle vyhlášky Loi Macron

Vysíláte své pracovníky za výkonem práce do Francie?

Francouzská právní úprava vešla v účinnost 1. června 2016. Jak upravuje vyslání pracovníků do Francie za výkonem práce? Jak upravuje pracovní podmínky francouzských a zahraničních pracovníků? Kromě stanovení minimální mzdy pro každou profesi a kvalifikaci, vymezuje bezpečnost práce a dalších pracovně právních podmínek.

Oficiální informace k zákonu jsou shrnuty na stránkách ministerstva Ministère de la Transition écologique et solidaire. Konkrétní postupy pro splnění povinností zahraničních zaměstnavatelů jsou aktualizovány na webu francouzské správy, který slouží k přímému podání hlášení o vyslání.

muž a žena podávající si ruce
Zastoupení před francouzskými kontrolními úřady

Zajistíme zastoupení vaší firmy ve Francii. Garantujeme komunikaci v českém jazyce, poskytnutí informací o francouzské minimální mzdě nebo konzultace z pracovně právní oblasti.

eurofiscalis team
Neomezený počet vyslaných zaměstnanců
Při vyslání svých zaměstnanců do zahraničí nejste omezeni jejich počtem. Nicméně vyšší počet znamená vyšší administrativní náročnost. Pro zjednodušení se spojte s naší kanceláří!
Mandataire fiscal TVA
Nonstop asistence

Eurofiscalis je vaším zástupcem při komunikaci s francouzskými kontrolními úřady. Ve Francii bude váš zaměstnanec kontrolován nejčastěji během výkonu práce. Pouze v případě nedostatků je pro doplnění nesrovnalostí zapojen do komunikace s úřady také náš zástupce.

Jaké služby nabízíme:

Splnění všech formálních náležitostí vůči francouzské správě:

podatek vat holandia

Často kladené otázky

Co je vyslání pracovníků?

Dočasné vyslání zaměstnanců za prací do jiného členského státu v rámci EU.

Jaké jsou hlavní povinnosti zaměstnavatele?

Registrace zaměstnanců, dodržování místních pracovněprávních předpisů a zajištění potřebné dokumentace.

Proč využít službu Eurofiscalis?

Zajištění souladu s předpisy, snížení administrativní zátěže a profesionální pomoc při komunikaci se zahraničními úřady.

Jaké dokumenty jsou potřebné pro vyslání pracovníků?

Potřebné jsou například pracovní smlouvy, potvrzení o zdravotním pojištění, formulář A1 z OSSZ apod.

Kolik stojí služba vyslání pracovníků?

Náklady závisí na specifických potřebách vaší firmy. Kontaktujte nás pro individuální nabídku.

Specialista na unijní DPH

DPH

Zajištění agendy DPH prostřednictvím lokálních daňových a a účetních kanceláří

Vrácení tzv. daně TICPE

Vrácení francouzské spotřební daně pro dopravce

Ekologická daň TGAP

Francouzská ekologická daň

formation guichet oss

Spotřební daně

Spotřební daň u alkoholu a tabákových výrobků při prodeji na dálku (e-shopy)

Daň HBJOAT

Francouzská daň spojená s oborem hodinářství, klenotnictví a šperkařství