Specialista na unijní DPH

Ekologická daň na jednorázové plastové obaly ve Španělsku

Od 1.1.2023 je ve Španělsku uplatněna ekologická daň na jednorázové plastové obaly.

Od 1.1.2023 je ve Španělsku uplatněna ekologická daň na jednorázové plastové obaly. Může se jednat jak o prázdné obaly, tak obaly s obsahem zboží nebo určené na ochranu, manipulaci, distribuci a prezentaci zboží.

Předmětem daně nejsou plasty, které jsou nedílnou součásti zboží a jsou nedílnou součástí po celou dobu životního cyklu produktu.

Dani podléhá jak zboží vyrobené na území Španělska, tak zboží dovozené z třetích zemí nebo pořízené v rámci unijního obchodu, včetně zasílání zboží.

Zdaňovacím období je měsíc nebo kalendářní čtvrtletí. Pro podání daňového přiznání musí zahraniční subjekty zvolit zástupce se sídlem ve Španělsku.

Více informací na stránkách Agencia Tributaria.

Společnost Eurofiscalis vám pomůže s přihlášením k dani,

podáním daňového přiznání a odvodem daně.

Specialista na unijní DPH

DPH

Zajištění agendy DPH prostřednictvím lokálních daňových a a účetních kanceláří

Vrácení tzv. daně TICPE

Vrácení francouzské spotřební daně pro dopravce

Ekologická daň TGAP

Francouzská ekologická daň

formation guichet oss

Spotřební daně

Spotřební daň u alkoholu a tabákových výrobků při prodeji na dálku (e-shopy)

Daň HBJOAT

Francouzská daň spojená s oborem hodinářství, klenotnictví a šperkařství

Napsat komentář