Specialista na unijní DPH

Zasílání zboží a spotřební daň v Německu

Zásilkový prodej alkoholu a tabákových výrobků

Spotřební daně v Německu

Spotřební daň je nepřímá daň, kterou zavádí stát za účelem regulace ceny zboží na trhu. V Německu je předmětem spotřební daně:

E-shopy se sídlem v jiném členském státě EU

V rámci zasílání zboží je spotřební daň třeba odvést v zemi spotřeby.

Zahraniční společnost zasílající zboží, které podléhá spotřební dani v Německu je povinna jmenovat v zemi usazeného zástupce, který jedná jejím jménem s německým správcem daně. 

Zahraniční společnosti, zasílající do Německa zboží podléhající spotřební dani, se okamžikem prvního prodeje na území Německa stávají plátci DPH.

Eurofiscalis poskytuje kompletní službu spotřební daně + DPH

Registrace

Registrace zahraničního e-shopu a jmenování zástupce se provádí podání formuláře 2752. Celní úřad může v určitých situacích požadovat složení bankovní záruky. Německá pobočka Eurofiscalis je registrovaným zástupcem i CÚ v německém Saarbruckenu.

Získání autorizace

Zástupce zahraničního e-shopu musí získat povolení k zastupování. Žádost předkládá celnímu úřadu prostřednictvím úředního formuláře 2753

Přiznání & platba

Zástupce předkládá daňová přiznání celnímu úřadu za měsíční zdaňovací období. Současně je odpovědný za platbu spotřební daně jménem klienta vůči celnímu úřadu.

Lhůta na podání daňového přiznání ke spotřební dani

Lhůty pro podání přiznání a splatnost daně se liší podle typu zboží.

 

Alkoholické produkty, šumivá vína, meziprodukty a alkoholické limonády:

Termín pro daňové přiznání je do 10. dne následujícího měsíce po zdaňovacím období.

Daň je splatná k 5. dni měsíce.

 

Pivo:

Termín pro daňové přiznání je do 7. dne následujícího měsíce po zdaňovacím období.

Daň je splatná k 15. dni měsíce.

 

Káva a výrobky s obsahem kávy:

Termín pro daňové přiznání je do 10. dne následujícího měsíce po zdaňovacím období.

Daň je splatná k 20. dni měsíce.

Spolupráce s Eurofiscalis

Eurofiscalis je mezinárodní kancelář, poskytující poradenství v oblasti mezinárodního obchodu a unijního DPH. Pomáhá s naplněním daňových a jiných ohlašovacích povinností.

Digitální zpracování

Online komunikace

1000% zabezpečení

Konzultace a poradenství

Analýza obchodních transakcí, toku zboží, zvolení vhodných procesních režimů

Pracovně právní poradenství

Ohlášení vyslání pracovníků do zemí EU, Velké Británie, Švýcarska a Norska

formation guichet unique
Outsourcing

Zajištění administrativní práce, snížení nákladů

Zastoupení před zahraničním správcem daně

Podávání pravidelných přiznání k DPH a intrastat

Rychlost a spolehlivost

Nejdůležitější část našeho podikání

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams

Důvěřuje nám více než 1 000 společností

Stovky společností volí Eurofiscalis, aby jim pomohl v rozvoji v Evropě.

 

Spotřební daně

Agendu spotřební daně vedeme v těchto členských státech EU:

Specialista na unijní DPH

DPH

Zajištění agendy DPH prostřednictvím lokálních daňových a a účetních kanceláří

Vrácení tzv. daně TICPE

Vrácení francouzské spotřební daně pro dopravce

Ekologická daň TGAP

Francouzská ekologická daň

formation guichet oss

Spotřební daně

Spotřební daň u alkoholu a tabákových výrobků při prodeji na dálku (e-shopy)

Daň HBJOAT

Francouzská daň spojená s oborem hodinářství, klenotnictví a šperkařství