Specialista na unijní DPH

Služby spojené s nemovitostí
na Slovensku a registrace DPH

Dodavatel služeb spojených s nemovitostí na Slovensku a registrace DPH

Provádíte stavebně-montážní či jiné služby spojené s nemovitostí na Slovensku a nevíte, zda se zde registrovat jako plátce DPH? Pro správnou odpověď, je třeba znát především statut odběratele. Je váš zákazník osoba povinná k dani? Je registrovaný plátce DPH na Slovensku? Má zde sídlo či stálou provozovnu?

Je-li příjemcem služby plátce DPH se sídlem na Slovensku, povinnost registrace k DPH ve většině případů nevzniká (pozor na pořízení zboží či materiálu z jiných členských států, než je Česko a Slovensko) a svému zákazníkovi budete fakturovat v režimu reverse-charge. Slovenský odběratel tzv. samozdaní plnění ve svém přiznání k DPH dle § 69 ods. 2 a) slovenského ZDPH.

Je-li příjemcem služby konečný spotřebitel, registraci k dani se nevyhnete a svému zákazníkovi budete fakturovat se slovenskou sazbou DPH.

Subdodavatel služeb spojených s nemovitostí na Slovensku a registrace DPH

Provádíte stavebně-montážní či jiné služby spojené s nemovitostí na Slovensku jako subdodávku pro jinou českou společnost?

Jako český plátce či neplátce DPH se vždy budete registrovat ke slovenské DPH.

Další otázkou k řešení je, zda v případě poskytnutí služby osobě registrované k DPH na Slovensku, kde tato osoba nemá své sídlo, můžete uplatnit režim přenesené daňové povinnosti podobně jako je to u vybraných plnění v tuzemsku.

Do režimu přenesené daňové povinnosti patří na Slovensku tzv. plnění dle sekce F.

Pro více informací či konzultaci nás kontaktujte:

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams

Napsat komentář