Specialista na unijní DPH

Daň z plastových obalů ve Velké Británii

Od 1. dubna 2022 byla ve Velké Británii zavedena daň z plastových obalů

Od 1. dubna 2022 byla ve Velké Británii zavedena daň z plastových obalů (Plastic Packaging Tax, resp. PPT).

Pokud vyrobíte nebo dovezete 10 a více tun plastových obalů během 12 po sobě jdoucích měsíců, musíte se zaregistrovat jako plátce PPT u správce daně na GOV.UK, a to i v případě, že váš obal obsahuje 30 % a více recyklovaných plastů.

PPT se vztahuje i na plastové obaly, které jsou dováženy již se zbožím – týká se však pouze plastového obalu po překročení hmotnostní hranice 10 tun.

Pokud jste povinni se zaregistrovat k PPT nebo jste se již zaregistrovali, od 1. dubna 2023 musíte podat své PPT přiznání a zaplatit daňovou povinnost se splatností do 28. dubna 2023.

Informace o PPT na dokladech

Stále se doporučuje uvádět informace o PPT na dokladech určených pro zákazníky. Povinnost není však stanovena závazně.

Více informací k tématu se dozvíte v oficiálních pokynech:

Specialista na unijní DPH

DPH

Zajištění agendy DPH prostřednictvím lokálních daňových a a účetních kanceláří

Vrácení tzv. daně TICPE

Vrácení francouzské spotřební daně pro dopravce

Ekologická daň TGAP

Francouzská ekologická daň

formation guichet oss

Spotřební daně

Spotřební daň u alkoholu a tabákových výrobků při prodeji na dálku (e-shopy)

Daň HBJOAT

Francouzská daň spojená s oborem hodinářství, klenotnictví a šperkařství