Specialista na unijní DPH

Novinka ve změně sazeb za pozdní přiznání DPH v Polsku

Lhůta pro podání daňového přiznání k DPH a platbu příslušné daně je v Polsku shodná s termínem v České republice. Podání a platba musí být provedena do 25. dne po zdaňovacím období.

Za pozdní zaplacenou daň vyměřuje polský správce daně penále ve formě úroku. Novinkou je navýšení těchto sazeb ve třech úrovních:

Standardní sazba úroku 16.5 % p.a.
Snížená sazba úroku 8.25 % p.a.
Zvýšená sazba úroku 24.75 % p.a.

Zvýšená sazba úroku je polským správcem daně vyměřena na základě auditu, a to v případě, kdy nebylo podáno hlášení k dani z přidané hodnoty a současně nebyla daň uhrazena.

Pro správce daně není důležitý datum odchozí platby, ale samozřejmě datum přijetí platby na daňový účet.

Specialista na unijní DPH

DPH

Zajištění agendy DPH prostřednictvím lokálních daňových a a účetních kanceláří

Vrácení tzv. daně TICPE

Vrácení francouzské spotřební daně pro dopravce

Ekologická daň TGAP

Francouzská ekologická daň

formation guichet oss

Spotřební daně

Spotřební daň u alkoholu a tabákových výrobků při prodeji na dálku (e-shopy)

Daň HBJOAT

Francouzská daň spojená s oborem hodinářství, klenotnictví a šperkařství

Napsat komentář