Specialista na unijní DPH

One Stop Shop (Režim OSS)

Od 1. července 2021 začal v rámci Evropské Unie platit zvláštní daňový režim One Stop Shop, známý pod zkratkou OSS. Rozšířil již dříve používaný daňový režim Mini One Stop Shop.

One Stop Shop

One Stop Shop režim zjednodušuje přeshraniční dodání zboží a poskytování služeb koncovým zákazníkům v jiných členských státech EU. Resp. nejde o jednodušší dodání jako takové, ale jednodušší odvod daně příslušnému správci daně v jiném členském státě EU.

Možnost odvodu přes One Stop Shop se týká zejména plnění uskutečněných pro koncové spotřebitele (BtoC):

V době před účinností režimu OSS se český plátce registroval v jiném členském státě vždy, když poskytoval služby s místem plnění v zemí usídlení koncového zákazníka (oprava střechy v Rakousku) nebo po překročení stanoveného prahu při zasílání zboží (eshop zasílající zboží do Německa nad 100.000 €, na Slovensko nad 35.000 € apod.)

Pro takový eshop to mohlo teoreticky znamenat povinnou registraci k DPH ve všech 28, resp. 27 státech EU.

Od 1.července 2021 se mohou plátci dobrovolně rozhodnout, zda se k DPH registrují ve státě poskytování služby či dodání zboží, nebo využijí tzv. jednotné správní místo One Stop Shop.

One Stop Shop v tuzemsku

Kdo může využít zvláštní režim jednotného správního místa?

Kdo může využít zvláštní režim jednotného správního místa?

Na co si dát pozor

Upozorňujeme, že režim OSS se vás týká vždy, pokud jako český e-shop zasíláte své zboží z více zahraničních skladů. Např. máte své zboží skladované v tuzemsku, ale využíváte i sklady na polské straně hranice. Vaše zboží jde přeshraničně z více jak 2 členských států EU. Bez ohledu na dosažení stanoveného prahu pro One Stop Shop (10.000 € přeshraničně, BtoC, v rámci kalendářního roku) je místo zdanění pro vaše zasílané zboží, tam kde pobývá příjemce.
V tuto chvíli máte stále dvě možnosti:
1. přímá registrace k DPH v zemi dodání, nebo
2. vstup do režimu OSS.
Od 1.7.2021 se místo zdanění „překlápí“ z tuzemska do jiného členského státu po dosažení zahraničního obratu 10.000 € v rámci kalendářního roku. Týká se jak dodání zboží BtoC, tak poskytování služeb BtoC s místem plnění v jiném čl. státě EU.

Jak začít s OSS

Registrace:

Přihlaste se do režimu OSS u finančního úřadu – Územní pracoviště Brno I.

Podávání hlášení:

Jednou čtvrtletně podávejte hlášení a plaťte DPH prostřednictvím daňového portálu Finanční správy.

Výhody pro vaši firmu:

  • Správa DPH pro všechny členské státy EU z jednoho místa.
  • Eliminace nutnosti registrace k DPH v každé zemi zvlášť.

Často kladené otázky

Co je OSS?

OSS je režim, který umožňuje podnikatelům spravovat a platit DPH v rámci celé  EU prostřednictvím jednoho správního místa.

Kdo může využít OSS?

OSS je určen pro podniky, které prodávají zboží a poskytují služby zákazníkům v různých členských státech EU.

Jaké jsou hlavní výhody OSS?

Snížení administrativní zátěže a zjednodušení procesu správy DPH.

Díky široké působnosti a partnerské obchodní síti v rámci celé Evropy, nabízí Eurofiscalis služby nejen v členských státech EU, ale také ve Velké Británii, Švýcarsku a Norsku.