Specialista na unijní DPH

Reverse Charge nebo OSS, který režim je pro vás?

Zjistěte, jak fungují dva režimy v oblasti DPH – Reverse Charge a One Stop Shop (OSS). Jaké jsou jejich výhody, kdy se uplatňují a jak mohou usnadnit vaši administrativu při přeshraničním obchodování.

Zjednodušeně lze říci, že režim reverse-charge se, při splnění podmínek, použije při dodání zboží nebo poskytnutí služby plátci do jiného členského státu. V tomto článku se zaměříme pouze na dodání zboží.

Režim OSS je možné použít při přeshraničním dodání zboží a vybraných služeb koncovým zákazníkům do jiných členských států EU.

Co je to reverse charge

Reverse charge (přenesená daňová povinnost) mění způsob, jakým je odváděna daň z přidané hodnoty (DPH). Namísto toho, aby DPH odvedl dodavatel, tato povinnost přechází na příjemce plnění.

Uplatňuje se v různých situacích, např. při dodání zboží nebo služeb mezi plátci DPH v rámci Evropské unie.

Příjemce plnění si sám vyměří a přizná  DPH. To znamená, že dodavatel vystaví doklad bez DPH a příjemce plnění tzv. samozdaní. Tímto způsobem se minimalizuje riziko daňových úniků, protože DPH neprochází přes dodavatele, ale je přímo odváděna konečným příjemcem.

Doklad vystavený v režimu reverse-charge musí obsahovat uvedenou informaci o použití daňového režimu. Stačí informace v podobě “Reverse-charge”, “VAT exempt”, “Daň odvede zákazník” nebo překlad do jazyka příjemce.

Tabulka zde

Uplatnění reverse charge v praxi

Německý prodejce X (plátce DPH), prodá elektroniku firmě Y v ČR ( plátci DPH)

Zboží je dodáno prodávajícím nebo kupujícím  z Německa do Česka. 

Podle pravidel reverse charge je firma Y povinna přiznat a odvést DPH v České republice. 

Firma X vystaví fakturu bez německé DPH a na faktuře uvede, že se jedná o přeshraniční dodání zboží v rámci EU s přenesením daňové povinnosti. 

Firma Y v ČR pak v daňovém přiznání vykáže DPH na výstupu, a pokud splní podmínky na odpočet DPH , tak i na vstupu, což vede k nulovému dopadu na její hotovostní toky. Tím splní svou povinnost vůči DPH.

Co je One stop shop

Režim One Stop Shop (OSS) je systém zavedený EU, který usnadňuje podnikům plnění jejich povinností v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH) při prodeji zboží a služeb spotřebitelům v jiných členských státech EU. 

Tento systém umožňuje podnikům, aby přiznaly a odvedly DPH v jedné zemi, i když prodávají zboží nebo poskytují služby do více zemí EU.

Výhody OSS:

  • Zjednodušení administrativy: Podniky nemusí podávat přiznání k DPH v každé zemi, kam prodávají, ale pouze v jedné zemi.
  • Snížení nákladů: Ušetření nákladů spojených s registrací a podáváním přiznání v různých členských státech.
  • Zlepšení cash flow: Jednodušší a rychlejší procesy přiznání a odvodu DPH.

Příklad z praxe:

E-shop X se sídlem v ČR prodává elektroniku zákazníkům po celé EU. Dříve se musel E-shop X registrovat a odvádět DPH v každé zemi, kam zboží zasílal. Po zavedení OSS se E-shop X registroval do režimu OSS v České republice. Nyní může veškeré DPH za své prodeje v rámci EU spravovat přes českého správce daně.

Prodej do Německa

E-shop X zašle notebook německému zákazníkovi za 1 200 EUR vč. německé  sazby DPH. Podle pravidel OSS vykáže tento prodej v českém OSS přiznání k DPH a uvede, že DPH ve výši německé sazby 19 % (191,60 EUR) je splatná v Německu. Český správce daně  následně převede tuto částku německému správci daně.

Prodej do Francie

E-shop X dodá chytré hodinky francouzskému zákazníkovi za 300 EUR vč. francouzské sazby DPH ve výši 20 % (50 EUR) je vykázána v českém přiznání k DPH. Český správce daně následně převede tuto částku francouzskému správci daně.

Srovnání obou režimů

Kritérium
Reverse Charge
One Stop Shop (OSS)
Definice
Přenesení povinnosti přiznat a odvést DPH z dodavatele na odběratele
Systém pro zjednodušení plnění DPH povinností při prodeji zboží a služeb spotřebitelům v EU
Použití
Přeshraniční transakce mezi plátci DPH, stavební práce, specifické komodity
Prodej zboží a služeb koncovým spotřebitelům v jiných členských státech EU
Cíl
Prevence daňových úniků a zjednodušení administrativy
Zjednodušení administrativy a snížení nákladů na registraci a podávání DPH přiznání v EU
Příklad
Česká firma nakoupí elektroniku od německého dodavatele, česká firma přizná a odvede DPH
Český e-shop prodává elektroniku do různých zemí EU, podává jedno souhrnné přiznání k DPH v ČR
Použití (B2B/B2C)
B2B (Business to Business)
B2C (Business to Consumer)
Administrativa
Odběratel přiznává a odvádí DPH
Podání jednoho souhrnného DPH přiznání v domovském státě pro všechny prodeje v EU
Výhody
Minimalizuje riziko daňových úniků
Snižuje administrativní zátěž a náklady na registrace a podávání přiznání v různých členských státech
Typické použití
Stavební práce, sosání zboží s instalací a montáží, nákup zboží mezi plátci DPH
E-shopy a poskytovatelé vybraných služeb při prodeji do více zemí EU