Specialista na unijní DPH

Co nového se projednává v oblasti e-commerce ve Švýcarsku?

Zahraničním e-shopům ve Švýcarsku, které prodávají zboží koncovým zákazníkům, platí zvláštní pravidla pro registraci k DPH. Tyto pravidla by se však v budoucnu mohla změnit, což může přinést nové povinnosti pro online obchodníky. Nová pravidla měla být schválená a platná od 01.01.2024, návrh ale nakonec nebyl přijat. Co bylo v návrhu a co možná v budoucnu může přijít?

Aktuální pravidla pro zahraniční e-shopy

Pokud zasílající společnost (švýcarská nebo zahraniční) dosáhne ročního obratu alespoň 100 000 CHF ze zásilkového prodeje zboží nízké hodnoty ze zahraničí do Švýcarska, považují se tato dodání nad uvedený obrat za zdanitelná na švýcarském území. Zasílající společnost se stává osobou povinnou k dani ve Švýcarsku a musí se registrovat k DPH.

Zboží nízké hodnoty:

  • do CHF 62 u zboží se základní sazbou DPH 8,1 %
  • do CHF 193 z zboží se sníženou sazbou DPH 2,6 %

Jakmile je zásilková společnost zapsána do registru osob povinných k DPH na základě předpisů upravujících zásilkový prodej, považují se za uskutečněné na švýcarském území nejen zásilky drobné hodnoty, ale i všechna ostatní dodání, u nichž je výše dovozní daň vyšší než 5 CHF. 

Nová chystaná pravidla v DPH

Dle nově navržených pravidel se tato hranice 100 000 CHF může zrušit a zahraniční e-shopy se budou muset zaregistrovat k DPH ve Švýcarsku už od prvního prodeje zboží koncovému zákazníkovi. Tím by se Švýcarsko přizpůsobilo vzoru Evropské unie, která zavedla podobnou změnu od 1. července 2021.

Zahraniční e-shopy by pak musely vykazovat a odvádět DPH z každého prodeje zboží do Švýcarska, bez ohledu na jejich obrat. Zároveň by musely dodržovat švýcarské sazby DPH, které se mohou lišit od sazeb v jejich domovské zemi. Například v České republice je standardní sazba DPH 21 %, zatímco ve Švýcarsku je jen 8,1 %.

Změna by se týkala pouze prodeje zboží, nikoli služeb. Pro služby by se nadále používalo pravidlo místa plnění, které určuje, zda byla služba zdanitelná ve Švýcarsku nebo v jiné zemi.

Zde k dispozici přehledný daňový kalendář po jednotlivých měsících.

Plánovaná pravidla a povinnosti DPH pro marketplace

Kromě zrušení hranice 100 000 CHF plánuje Švýcarsko zavést další novinku, která se týká prodeje zboží prostřednictvím tzv. marketplace, tedy digitálních platforem, které zprostředkovávají transakce mezi prodejci a kupujícími. Příkladem takové platformy je například Amazon, eBay nebo AliExpress.

Podle nového návrhu budou tyto platformy povinny vykazovat a odvádět DPH za prodeje zboží do Švýcarska, pokud splňují následující podmínky:

  • Platforma je zapojena do dodání zboží, například tím, že poskytuje fakturaci, inkaso, dopravu nebo skladování.
  • Zboží je dodáváno z jiného státu než Švýcarsko.
  • Zboží je určeno pro soukromé osoby nebo malé podniky, které nejsou plátci DPH ve Švýcarsku.
  • Zboží je zdanitelné ve Švýcarsku za standardní sazbu 8,1 % nebo sníženou sazbu 2,6%.

Pokud tyto podmínky platí, bude platforma považována za dodavatele zboží a bude se muset zaregistrovat k DPH ve Švýcarsku. 

Naopak prodejci, kteří prodávají zboží prostřednictvím platformy, budou osvobozeni od registrace k DPH ve Švýcarsku, pokud nebudou prodávat zboží i mimo platformu.

Toto pravidlo se bude vztahovat i na platformy, které sídlí mimo Švýcarsko, pokud budou prodávat zboží do Švýcarska. Pokud platforma nebude dodržovat své povinnosti, hrozí jí peněžní sankce či úplné zablokování.