Specialista na unijní DPH

Audit DPH

Zařazení obchodní transakce do správného daňového režimu
Pohyb zboží v EU a DPH

Sledování skutečného pohybu zboží, ověření přepravních a dodacích podmínek je základním předpokladem pro zařazení zdanitelného plnění do správného daňového režimu a správného uplatnění daně.

Obsah:

Co je audit DPH?

Dodání zboží do jiného členského státu je pro mnohé společnosti rutinní záležitostí.

Jeden ze scénářů může být následující:

Dodavatel CZ dodává zboží za dodací podmínky EXW slovenskému odběrateli SK; slovenský odběratel mezitím zboží dále prodá polskému odběrateli, který organizuje přepravu a zboží si v ČR sám vyzvedává;

První dodání zboží je součástí řetězového prodeje. Zboží je dodáno s místem plnění v tuzemsku, tzv. bez přepravy a prodávající plátce CZ musí uplatnit DPH na výstupu – a to přesto, že je zboží dodáno do Polska a prodávající má k dispozici slovenské DIČ kupujícího platné v systému VIES;

Slovenský plátce SK má povinnost registrovat se jako plátce DPH v tuzemsku a vykázat v  tuzemském přiznání k DPH a souhrnném hlášení osvobozené dodání zboží do jiného členského státu.

Proč využít služeb společnosti Eurofiscalis

Společnost Eurofiscalis poskytuje, ve spolupráci se zahraničními kancelářemi,  poradenství v  oblasti DPH a  mezinárodního obchodu.

Společnost Eurofiscalis se specializuje na oblast unijního zdanění a své dlouholeté zkušenosti  sdílí s klienty z různých odvětví podnikání.

Eurofiscalis  pomáhá s daňovými otázkami v  členských státech EU, Velké Británii, Švýcarsku a Norsku. Tuzemským firmám zprostředkuje komunikaci se zahraničními úřady. Nabízí možnost seznámit se výhodami, specifiky, ale i úskalími podnikání v jednotlivých zemích.

Naším cílem je poskytnout vaší společnosti rychlé řešení neobvyklých obchodních transakcí. Ve spolupráci s  partnerskými kancelářemi zohledníme specifika jednotlivých zahraničních států a vysvětlíme ohlašovací povinnosti vůči jednotlivým správám.

Co očekávat od Eurofiscalis

Často kladené otázky

Proč je důležité provádět Audit DPH?

Audit DPH vám pomůže odhalit chyby a nesrovnalosti v nastavení daňových transakcí a souvisejících daňových režimů, což může zabránit potenciálním sankcím a pokutám při daňové kontrole.

Co zahrnuje služba Audit DPH?

Naši odborníci prověří vaši daňovou agendu, skutečný tok  zboží nebo služeb a zkontrolují zařazení plnění d správného daňového režimu. Zkontrolují formální náležitosti dokumentů a poskytnou doporučení pro optimalizaci procesů.

Jak často by měl být Audit DPH prováděn?

Doporučujeme provádět audit pravidelně, ideálně jednou ročně, aby byla zajištěna průběžná shoda s aktuálními legislativními požadavky.

Jak dlouho trvá provedení auditu?

Délka auditu závisí na rozsahu a složitosti vaší daňové agendy. Naši specialisté vám poskytnou odhad trvání při první konzultaci.

Důvěřuje nám více než 1 000 společností

Stovky společností volí Eurofiscalis, aby jim pomohl v rozvoji v Evropě.

 

Specialista na unijní DPH

DPH

Zajištění agendy DPH prostřednictvím lokálních daňových a a účetních kanceláří

Vrácení tzv. daně TICPE

Vrácení francouzské spotřební daně pro dopravce

Ekologická daň TGAP

Francouzská ekologická daň

formation guichet oss

Spotřební daně

Spotřební daň u alkoholu a tabákových výrobků při prodeji na dálku (e-shopy)

Daň HBJOAT

Francouzská daň spojená s oborem hodinářství, klenotnictví a šperkařství