Specialista na unijní DPH

Reverse-charge a Slovinsko

Jaká jsou pravidla pro uplatnění přenesené daňové povinnosti ve Slovinsku?

Slovinsko zavedlo v průběhu roku 2022 princip režimu přenesení daňové povinnosti na dodání zboží a služeb uskutečněné neusazenými společnostmi ve Slovinsku, a to dle článku 194 směrnice o DPH (čl. 76 odst. 3 slovinského zákona o DPH).

Systém přenesení daňové povinnosti platí za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

Příklad:

Česká společnost nakupuje zboží od slovinského dodavatele s místem dodání ve Slovinku. Toto samé zboží je dále prodáno polské společnosti, která disponuje slovinským DIČ pro účely DPH. Zboží zůstává ve Slovinsku.

Česká společnost se nemusí registrovat pro účely DPH ve Slovinsku a svému polskému klientovi vystavuje daňový doklad bez DPH. Vrácení DPH z pořízení zboží se řeší podáním žádosti o vrácení daně přes aplikaci tuzemské finanční správy (Směrnice 2008/9).

Pro úplnost uveďme, že stejný princip platí i v České republice, pokud zde zboží pořídí a následně prodá plátce se sídlem mimo tuzemsko, par. 108/3/b ZDPH.

Specialista na unijní DPH

DPH

Zajištění agendy DPH prostřednictvím lokálních daňových a a účetních kanceláří

Vrácení tzv. daně TICPE

Vrácení francouzské spotřební daně pro dopravce

Ekologická daň TGAP

Francouzská ekologická daň

formation guichet oss

Spotřební daně

Spotřební daň u alkoholu a tabákových výrobků při prodeji na dálku (e-shopy)

Daň HBJOAT

Francouzská daň spojená s oborem hodinářství, klenotnictví a šperkařství

Napsat komentář