Co je to reverse-charge

Režim přenesené daňové povinnosti nebo-li reverse-charge znamená povinnost přiznat a odvést daň příjemcem zdanitelného plnění. Proto se uplatňuje jen mezi podnikateli plátci a nedopadá na konečné spotřebitele.

V České republice rozděluje zákon plnění s trvalým užitím režimu přenesené daňové povinnosti a s dočasným použitím přenesené daňové povinnosti. O dočasném uplatnění tohoto režimu rozhoduje nařízení vlády.

Trvalé použití režimu přenesené daňové povinnosti se uplatní při:

 

Dočasné použité režimu přenesené daňové povinnosti se uplatní při dodání zboží a služeb uvedených v příloze č. 6 ZDPH.

Jak přeložit informaci o užití režimu přenesené daňové povinnosti

Pokud podnikatel fakturuje poskytnutí služby do jiného členského státu a tuto službu uvádí do souhrnného hlášení, může použít odkaz na par.9/1 ZDPH nebo na příslušný čl. 196 směrnice 2006/112/ES. Při osvobozeném dodání zboží do jiného členského státu se uvádí odkaz na odkaz na par. 64 ZDPH nebo na čl. 138 směrnice 2006/112/ES.

 

Pokud fakturujete dodání zboží nebo služeb neuváděných v souhrnném hlášení, které mají místo plnění v jiném členském státě, může se vám hodit informace o překladu v jednotlivých jazycích užívaných v rámci EU.

 

BGобратно начисляване
CZDaň odvede zákazník.
DEDie Angabe Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers
DKOmvendt betalingspligt
EEPöördmaksustamine
UKReverse charge
ESInversión del sujeto pasivo
FIKäännetty verovelvollisuus
FRAutoliquidation
GRΑντίστροφη επιβάρυνση
HUFordított adózás
ITInversione contabile
LTAtvirkštinis apmokestinimas
LVNodokla apgriezta maksašana
MLInverżjoni tal-hlas
NLBtw verlegd
PLOdwrotne obciążenie
PTAutoliquidaçao
ROTaxare inversă
SIReverse Charge
SKPrenesenie daňovej povinnosti
SEOmvänd betalningsskyldighet

Vnitrostátní pokyny k náležitostem daňových dokladů a další přínosné informace je možné dohledat na oficiálních stránkách úřadů jednotlivých členských států EU.

Svůj dotaz k povinnostem v jednotlivých členských státech můžete zaslat společnosti Eurofiscalis.