Jak žádat o vratku DPH z členských států EU?

Vratka DPH z Německa

Vrácení DPH z Německa : Nakupujete zboží nebo služby s německou DPH ? Jste plátce DPH v jiném členském státě ? Přejete si podat žádost o vrácení DPH ? Jste na správném místě. Na této stránce se dozvíte o nároku a možnosti vrácení DPH z Německa.

Obsah

Jak uplatnit nárok na vrácení DPH z Německa ?

Pokud vynakládáte výdaje na obchodní aktivity v jiných členských státech a tyto výdaje jsou včetně DPH (např. PHM, ubytování, stravování, materiál … ), máte za určitých podmínek nárok na vrácení DPH. Na této stránce vás seznámíme ze základními informace o nároku na vrácení DPH z Německa.

Základní podmínkou je, že jste plátci DPH v tuzemsku.

Kdo je plátce DPH ?

Plátce daně z přidané hodnoty je podle zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) osoba povinná k dani (tedy ekonomicky aktivní), která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku:

 

 • a jejíž obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhne částku 1.000.000,- Kč (výjimkou jsou osoby, které uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně)
 • která uskutečňuje zdanitelná plnění na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy, jejíž individuální obrat nepřekročí 1.000.000,- Kč, ale celkový obrat těchto osob v rámci sdružení i mimo něj překročí 1.000.000,- Kč
 • která uzavře smlouvu o sdružení nebo jinou obdobnou smlouvu s jiným plátcem; plátcem se stává dnem uzavření této smlouvy
 • a další dle zákona o dani z přidané hodnoty

Právnická či fyzická osoba je povinna se registrovat k dani z přidané hodnoty do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém došlo k překročení obratu. Plátcem DPH se stává od následujícího měsíce.

V ostatních případech vyjmenovaných v zákoně o DPH se fyzická či právnická osoba stává plátcem okamžitě a přihlášku k registraci k DPH je povinna podat do 15 dnů ode dne, kdy se stala plátcem.

Právnická či fyzická osoba může také požádat o dobrovolnou registraci k dani z přidané hodnoty.

Vrácení DPH z Německa : Výdaje s nárokem na refundaci DPH

La deuxième étapes est de regrouper les dépenses engrangées en Allemagne et de vérifier si elles donnent droit à déduction.

Výdaje

Nárok

Pohonné hmoty

Ano

Nájem dopravních prostředků

Ano

Výdaje související s dopravním prostředkem

Ano

Mýtné a silniční poplatky

Ano

Cestovní výlohy

Ano

Ubytování

Ano

Potraviny, nápoje a restaurační služby

Ne

Vstupné na veletrhy a výstavy

Ano

Podmínky podání žádosti o vrácení DPH v Německu

Žádost o vrácení DPH v Německu se podává minimálně za tři měsíce nebo jeden rok, za kratší období pouze v případě, že se jedná o zbytek kalendářního roku (např. listopad-prosinec) – viz preference jednotlivých států uvedené na internetových stránkách Finanční správy.

 

 • Minimální limity pro vrácení daně jsou:

  • 400€ za období kratší než jeden kalendářní rok, ale ne kratší než 3 měsíce
  • 50€ , jde-li o období jednoho kalendářního roku nebo období kratší než 3 měsíce (zbytek kalendářního roku)

  Pokud základ daně na dokladu převyšuje ekvivalent částky:

  • 250€ u uhlovodíkových paliv nebo
  • 1000€ u ostatních druhů pořízeného zboží nebo přijatých služeb.

   

  Členský stát vrácení si ale může vyžádat daňový doklad i v případě, že ekvivalent částky nedosahuje těchto hodnot.

  Žádost se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně, jinak nárok zaniká. Rozhodující je datum, kdy žadatel úspěšně podá žádost elektronicky prostřednictvím daňového portálu státu usazení

Pravidlo reciprocity v rámci vracení DPH

Žadatel může podat žádost o vrácení DPH z jakéhokoli jiného členského státu. Nárok na vratku se ale řídí zahraničním zákonem DPH. Tedy např. zahraniční stát nemusí, dle svých pravidel, vrátit DPH z výdajů, u kterých u nás vzniká nárok na odpočet a obráceně.

 

Kromě členských států EU má Česká republika uzavřenu dohodu o vzájemném vracení DPH s dvěma nečlenskými státy EU. Jedná se o Švýcarsko a Norsko

Spolupráce s Eurofiscalis

Eurofiscalis je mezinárodní kancelář, poskytující poradenství v oblasti mezinárodního obchodu a unijního DPH. Pomáhá s naplněním daňových a jiných ohlašovacích povinností.

Digitální zpracování

Online komunikace

1000% zabezpečení

Konzultace a poradenství

Analýza obchodních transakcí, toku zboží, zvolení vhodných procesních režimů

Pracovně právní poradenství

Ohlášení vyslání pracovníků do zemí EU, Velké Británie, Švýcarska a Norska

formation guichet unique
Outsourcing

Zajištění administrativní práce, snížení nákladů

Zastoupení před zahraničním správcem daně

Podávání pravidelných přiznání k DPH a intrastat

Rychlost a spolehlivost

Nejdůležitější část našeho podikání

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams

Online schůzka
Důvěřuje nám více než 1 000 společností

Stovky společností volí Eurofiscalis, aby jim pomohl v rozvoji v Evropě.