Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Utarbeidelse og innlevering av mva-melding i Luxembourg for et utenlandsk selskap

MVA-erklæring i Luxembourg

Eurofiscalis er en internasjonal skattevirksomhet som spesialiserer seg på representasjon vedrørende merverdiavgift (mva). Våre lokale forretningseksperter, som inkluderer autoriserte regnskapsførere, skatterådgivere og flere, behersker ofte tre språk, og tar hånd om dine lokale skatteforpliktelser på vegne av virksomheten din. En nøkkelfaktor for din suksess i internasjonal utvikling er forståelsen av det lokale skattesystemet, og det er derfor vi etablerer langsiktige tillitsforhold.

représentation fiscale

Trenger du en mva-representant i Luxembourg?

Leter du etter en representant for merverdiavgift for å håndtere mva-innleveringen din i Luxembourg? Vi har en løsning som sikrer at du trygt kan utføre dine skattepliktige transaksjoner i Luxembourg.

Dine problemer
Våre løsninger
vat sprzedaż wysyłkowa
Fiscal representative and tax agent

Hva skal en mva erklæring i Luxembourg inneholde ?

Merverdiavgiftsdeklarasjonen i Luxembourg er en skattemelding designet for å rapportere dine avgiftspliktige aktiviteter innenfor Luxembourgs grenser til landets merverdiavgiftsadministrasjon.

Det er et krav for enhver person som innehar et aktivt MVA-nummer i Luxembourg. Frekvensen for innsendelse kan være månedlig, kvartalsvis eller årlig, avhengig av den rapporteringsplanen som ble valgt ved innsending av MVA-registreringsdokumentene dine i Luxembourg.

hvor ofte må du sende inn mva-deklarasjoner i Luxembourg

I Luxembourg er rapporteringsplikten som følger:

Innleveringsfrekvens for merverdiavgiftserklæringer
Omsetning CA < 112 000€ 112 000€ < CA < 620 000€ CA > 620 000€
Periodisitet Årlig momserklæring Kvartalsvis og årlig momserklæring Månedlig og årlig momserklæring

Hvordan fylle ut en mva-erklæring i Luxembourg?

MVA-erklæringen i Luxembourg må inneholde alle operasjonene som er inkludert i rapporteringsfrekvensen din (månedlig eller kvartalsvis) som ditt luxembourgske mva-nummer brukes på, nemlig:

Ikke-uttømmende liste over avgiftspliktige transaksjoner i Luxembourg
Kjøp
Salg

Etableringen av denne Luxembourg MVA-meldingen vil tillate deg å avgjøre om du er i MVA-kreditt (negativ boks 105), eller om du er i MVA-debet (positiv boks 105). For å finne ut alt om dine MVA-betalinger og -inndrivelser i Nederland, klikk her.

Etableringen av denne Luxembourg MVA-meldingen vil tillate deg å avgjøre om du er i MVA-kreditt (negativ boks 105), eller om du er i MVA-debet (positiv boks 105).

tva et eori gb
tax agent

Når og hvordan sende inn en mva-melding i Luxembourg?

Når bør jeg levere MVA-meldingen min i Luxembourg?

I prinsippet må erklæringen samt betaling av merverdiavgift (hvis aktuelt) i Luxembourg gjøres senest den 15. i måneden etter erklæringsperioden.

Innleveringsfrekvens for merverdiavgiftserklæringer
Periodisitet Årlig momserklæring Kvartalsvis og årlig momserklæring Månedlig og årlig momserklæring
Tidsbegrensning Før 1. mars året etter Kvartalsvis: 15. dag i kvartalet etter det da skatten ble berettiget
Årlig: før 1. mai påfølgende år
Månedlig: 15. dag i måneden etter måneden da skatten ble berettiget
Årlig: før 1. mai påfølgende år
Hvordan innleverer jeg MVA-meldingen min i Luxembourg?

MVA-erklæringen i Luxembourg må arkiveres elektronisk via eCDF-portalen.

Hvis du ikke får tilgang til denne portalen, kan Eurofiscalis hjelpe deg og sende inn MVA-oppgaven din i Luxembourg ved å opptre som mva-representant på vegne av din bedrift.

Hvorfor velge Eurofiscalis som din mva-representant?

Eurofiscalis er en internasjonal skattevirksomhet som spesialiserer seg på representasjon i MVA-saker. Vårt team av lokale forretningsprofesjonelle – inkludert autoriserte regnskapsførere, revisorer og skatteeksperter, mange med tre-språklig kompetanse – tar hånd om dine lokale skatteforpliktelser på vegne av selskapet ditt. Å håndtere lokal skattelovgivning er en kritisk faktor for din internasjonale vekst, og det er derfor vi bygger opp langsiktige, tillitsbaserte relasjoner.

Analyse av dine mva-forpliktelser

Analyse av dine flyter og overholdelse av MVA, DEB, fakturaer, toll

mva-registrering

Utarbeidelse og arkivering av registreringsfilen din

Får ditt lokale nummer

Få ditt lokale nummer og EORI-nummer

enregistrement à TVA
Bokføring

Forenklet kunde-/leverandørregnskap (FEC)

Innlevering av dine erklæringer

Innsending av dine periodiske MVA- og DEB-erklæringer

Samtaler med myndighetene

Enesamtaler med de franske administrasjonene

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss

Benytt deg av vår virksomhet for å håndtere dine MVA-forpliktelser i Luxembourg.

Bruk vår tjeneste og outsource administrasjonen av mva-deklarasjonene dine i Luxembourg