MVA representant i Italia

MVA registrering og rapportering av mva oppgaver for et utenlandsk selskap
Introduksjon

Leter du etter en mva representant i Italia ? Er du momspliktig i Italia? Trenger du et italiensk mva nummer? Alt du trenger å vite om mva representasjon i Italia? Forstår du dine skatteforpliktelser? Du er på rett sted. På denne siden forklarer vi tydelig hvordan du registrerer deg for italiensk moms, hvordan du sender en mva oppgave i Italia, om det er nødvendig å utnevne en mva representant i Italia.

Innhold

Bruk en mva representant i Italia

Det er vanlig å bruke tjenestene til en mva representant i Italia  som er ansvarlig for alle rapporteringsforpliktelser (moms, spesometro, Intrastat, etc.). Ethvert selskap som utfører momspliktige transaksjoner i Italia må  registrere seg i den italienske mva register, deklarere sine avgiftspliktige transaksjoner og betale moms.

Italia, som medlem av Den europeiske union, er underlagt EUs momsregime og dets regler. Utenlandske selskaper kan registrere seg for merverdiavgift i Italia uten å starte et lokalt selskap. 

Selskaper etablert i EU kan utføre disse prosedyrene alene eller med assistanse av en italiensk mva representant. Selskaper etablert utenfor EU må bruke tjenestene til en mva representant i Italia for å oppfylle disse forpliktelsene.

Når blir du momspliktig i Italia ?

Det er mulig for alle selskaper å utføre operasjoner i Italia uten å være etablert der. De er imidlertid underlagt gjeldende momsregler for «ikke-etablerte selskaper». I tilfelle et utenlandsk selskap utfører en av operasjonene nedenfor, blir man momspliktig i Italia. Og dermed vil det være nødvendig å registrere seg for mva og få et italiensk mva-nummer (ikke-uttømmende liste)

Hvordan få et italiensk mva nummer?

Er du et selskap etablert i EU og du er momspliktig i Italia? Da trenger du å søke å bli mva registrert.  Du må fylle ut søknadsskjema som finnes her  skatteetaten Agenzia delle Entrate , og sender den inn  til en av den kontoret av italienske skattemyndigheter

Etterhvert blir den italiensk mva nummer utstedet.

Gjennomsnittlig tid for å få et merverdiavgiftsnummer i Italia er mellom 4 og 8 uker.

Liste over dokumenter som skal leveres ved mva registrering

Hvordan fungerer mva representant for selskaper utenfor EU?

Et selskap etablert i en stat utenfor EU som utfører en momspliktig aktivitet i Italia, må oppnevne en mva representant som er etablert i Italia og som i vare ta mva forpliktelse på dine vegne. Det er ikke mulig for et tredjepartsselskap å sende inn en registreringsfil selv, bortsett fra selskaper etablert i følgende land:

Hvordan fyller ut din mva oppgave i Italia ?

Alle momspliktige selskaper i Italia må periodisk levere en mva oppgave (tilsvarende RF-0002 i Norge). Denne oppgave beskriver alle operasjoner (kjøp, salg, import, eksport, levering av tjenester) som utføres i eller fra Italia. Momsoppgaven gjøres en gang i året og må sendes elektronisk før 30. april året etter. I tilfelle manglende overholdelse av denne forpliktelsen kan skatteetaten pålegge straffer. Imidlertid er det viktig å vite at du har plikt til å betale mva månedlig eller kvartalsvis avhengig av operasjonene som utføres på territoriet. Mer informasjon på Europakommisjonens nettsted.

 

Må du mva registrerer deg i Italia? Vil du ha mer informasjon om vår mva representant tjenester i Italia? Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema, våre mva -overholdelseseksperter står til din disposisjon for å hjelpe deg.

Hvorfor utnevne Eurofiscalis som din mva representant?

Eurofiscalis er et internasjonalt skattefirma som spesialiserer seg på  mva representasjon. Lokale forretningseksperter (regnskapsførere, regnskapsførere, skattespesialister, etc.), som ofte snakker 3 språk, tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din bedrift. MVA compliance er et sentralt tema i din internasjonale utviklingssuksess, og derfor bygger vi et tillitsforhold på lang sikt sammen med deg. 

Analyse av skatteforpliktelsene dine

Analyse av vareflyt og samsvar med MVA, DEB, fakturaer, toll

MVA registrering

Utarbeidelse og innsending av registreringsfilen

Få ditt lokale nummer

Få ditt EORI -nummer

Regnskap

Forenklet kunde- / leverandørregnskap (FEC)

Mva oppgave

Rapportering av de periodiske mvaoppgavene, DEB og Intrastat

Kontakt med myndighetene

Enkelt kontaktpunkt med de lokale skattemyndigheten

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss