Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

MVA-revisjon & analyse av vareflyt

Revisjon og bistand angående MVA

La oss utføre en analyse av vareflyten din. Innenfor EU eller mellom Norge og EU for å forhindre lokal moms eller at varene stopper innenfor EUs grenser. Vi kan også bistå med bokettersyn angående MVA av en av de europeiske skattemyndighetene. 

représentation fiscale

Få en MVA-revisjon

Har du fått bokettersyn innenfor MVA i EU eller i Norge? Hvis du ønsker å få deres mva transaksjoner revidert for å beskytte deg mot risikoen knyttet til uforventet lokal merverdiavgift, da har du kommet til rett sted.

Dine utfordringer
Våre løsninger
Trenger du bistand for å sikre at du overholder MVA-regler?

Følg EUs MVA-regler etter at vi har analysert din vareflyt innenfor EU, og har gitt deg en anbefaling angående MVA-behandling av disse internasjonale transaksjonene. 

déclaration tva

Hvorfor gjennomføre en MVA-revisjon?

Ved å bruke et internasjonalt skatteselskap som spesialiserer seg på MVA-compliance, minimerer du risikoen for ubehagelige overraskelser under et bokettersyn.

Norsk og Europeisk lovgivning blir stadig mer kompleks når det gjelder merverdiavgift, og representerer en reell risiko for selskaper som utfører en rekke transaksjoner innenfor EU og internasjonale transaksjoner.

Som eksperter på området gjennomfører vi MVA-revisjoner for å forhindre disse risikoene. En grundig analyse av vareflyten din gjør det også mulig å optimalisere den og oppnå noen ganger betydelige besparelser (optimalisering av toll operasjoner, ingen mva forskudd, akselerert refusjon av intern merverdiavgift, etc.).

 
Vil du ha hjelp med MVA-regler innenfor EU eller mellom Norge og EU?

Våre stjerner innen MVA hjelper deg med en MVA-analyse av vareflyten innen EU og mellom Norge og EU. 

Hva kan forventes med en MVA-revisjon?

Rammene for oppdrag blir definert i samarbeid med våre kunder og deres behov og utfordringer. En revisjon innenfor MVA kan være alt fra kontroll av informasjonen på både inngående og utgående fakturaer til en grundig verifisering av selskapets kontoutskrifter, analyse av fakturering og vareflyten, eller til og med verifisering av samsvar med rapporterte MVA-oppgaver og Intrastat-oppgaver. En fullstendig rapport og en avsluttende samtale inkluderes automatisk på slutten av oppdrag som angir risikopunktene og våre anbefalinger til dere. 

tva et eori gb
Ønsker du en MVA-revisjon før et bokettersyn?

La oss sammen kontrollere å analysere deres faktureringer, og MVA og Intrastat-oppgaver.

Hvorfor utnevne Eurofiscalis som din mva-representant?

Eurofiscalis er en internasjonal aktør som spesialiserer seg på mva‑representasjon. Lokale, flerspråklige skatteeksperter (revisorer, regnskapsførere og advokater) tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din virksomhet. Lover og regler for merverdiavgifter i Europa kan ha stor innvirkning på virksomhetens utvikling på den internasjonale arenaen, og det er derfor vi etablerer langsiktige tillitsforhold.

Analyse av rapporteringsforpliktelsene dine i Europa

Analyse av vareflyt og samsvar med regler for merverdiavgifter, Intrastat (DEB), fakturering og toll

Mva-registrering

Utarbeidelse og innsending av registreringsskjema

Ditt lokale mva-nummer

Anskaffelse av EORI-nummer og eller MVA-nummer

formation guichet unique
Regnskap

Forenklet kunde/ leverandørregnskap (FEC)

Mva-meldinger

Innsending av mva-meldinger og Instrastat-rapporter (DEB)

Kommunikasjon med skattemyndighetene

Enkelt kontaktpunkt mellom deg og de lokale skattemyndighetene

Hvorfor velge Eurofiscalis for å utføre en MVA-revisjon?

Eurofiscalis er en dedikert internasjonal aktør som har spesialisert seg på MVA-compliance. Disse spørsmålene gjelder spesielt innhenting av et MVA-nummer i en eller flere land i EU, korrekt fakturering angående transaksjoner innenfor EU, innlevering av en MVA- og Intrastat-erklæring, inndrivelse av MVA eller enhver transaksjon innenfor det europeiske fellesskapet.

I sammenheng med rettstvister eller bokettersyn av en av de europeiske skattemyndighetene, hjelper Eurofiscalis deg også med å vurdere risikoene og løsningene som skal brukes for å overholde MVA-regler så nøyaktig som mulig.

 

Vårt mål: Å gi umiddelbare og tilpassede løsninger på dine problemer takket være våre forretningseksperter.

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss

Ta kontakt med oss for å sjekke at du overholder MVA-regler i EU!

Bruk tjenesten vår og våre eksperter innenfor EU