Slik får du refusjon av EU MVA

Et merverdiavgiftspliktig selskap som pådrar seg utgifter i en medlemsstat i Den europeiske union kan få tilbake den betalte merverdiavgiften der. Altså refusjon av EU mva.  Du bør vite at merverdiavgift skal ikke være en kostnad for selskapet, selv om den betales i et annet medlemsland. Har du pådratt deg merverdiavgift i en EU-stat uten å være etablert der, og du ønsker å få den tilbake? Du kan be om refusjon, forutsatt at du oppfyller visse betingelser: fradragsrett, beløp, frist, periode, direkte på hos den lokale skattemyndighet eller gjennom et spesialisert skattefirma.

Det er imidlertid viktig å vite at ikke alle utgifter er gjenstand for refusjon. Disse utgiftskategoriene varierer avhengig av hvilken stat det gjelder. For å kvalifisere for momsrefusjon må utgiftene være:

For å finne ut hvilke utgifter som ikke kvalifiserer for refusjon, må du gå inn på nettsiden til den aktuelle administrasjonen eller ringe skatteselskapet ditt. Dette trinnet må utføres før du sender inn refusjonsforespørselen din, for ikke å bli avvist. Eksempel: Når det gjelder merverdiavgift på profesjonelle hotellkostnader, er merverdiavgift unntatt fra fradragsretten i Portugal (§ 54 side 19 i vademecum), men det er tillatt som fradrag i Tyskland (§ 54 side 20 i vademecum).

Når du skal sende inn en søknad om mva refusjon

Søknad om refusjon av EU mva må sendes elektronisk på portalen til opprinnelseslandet før 30. september N + 1 for selskaper etablert innenfor EU, og før 30. juni N + 1 for selskapers tredjeparter (lokalisert utenfor EU). Nedbetalingstiden skal ikke være mer enn ett kalenderår eller mindre enn tre kalendermåneder. Det kan imidlertid være mindre enn tre måneder når det utgjør saldoen for et kalenderår. Refusjonsforespørselen må gjelde et minimumsbeløp for merverdiavgift på

Attention

Refusjonssøknad kan ikke gjelde en periode på to kalenderår. Noen medlemsstater kan også kreve at tilbakebetalingsperiodene tilsvarer kalenderkvartaler (eksempel: Italia).

Hjelp ved refusjon av EU mva ? slik fungerer det

Ved å bruke tjenestene til et skattefirma som spesialiserer seg på refusjon av EU mva, sikrer du riktig form for prosedyren for å sende inn en søknad om refusjon av merverdiavgift. Her er trinnene vi følger for å støtte kundene våre i disse trinnene:

formation deb france

Hver klient behandles av en mva ekspert som først og fremst er ansvarlig for å analysere situasjonen din for å sikre din rett til refusjon av EU mva. Deretter gjennomfører vi en grundig verifisering av kjøpsfakturaene og/eller skatte-/tolldokumentene dine for å fastslå utgiftene som er kvalifisert for refusjon i den aktuelle staten. Til slutt, etter å ha sendt inn refusjonssøknad, svarer vi på all tilleggsinformasjon som administrasjonen ber om og sørger for oppfølging av filen din. Hvis du har spørsmål om våre tjenester eller ber om et tilbud, ikke nøl med å kontakte oss via kontaktskjemaet, en ekspert vil kontakte deg innen kort tid for en gratis konsultasjon.

Refusjon av EU MVA - FAQ

Refusjonsstaten har fire måneder på seg til å behandle søknad din. Denne perioden kan forlenges inntil seks eller åtte måneder dersom det blir bedt om ytterligere informasjon. I praksis er noen stater mer lydhøre enn andre. For eksempel tar det vanligvis 3 måneder å få tilbake MVA i Storbritannia, mens fristen i Italia er 8 måneder.

Vilkårene som skal oppfylles for å motta refusjonen er som følger:

  • Være momspliktig i ditt land,

  • Ikke være etablert i medlemsstaten der refusjon ber om,

  • Ne pas avoir réalisé d’opérations taxables pour lesquelles vous êtes tenu de vous immatriculer à la TVA dans l’État membre pendant la période visée par la demande.

Først og fremst må du sørge for at ditt opprinnelsesland har en bilateral avtale med den aktuelle staten, deretter må du sende inn en forespørsel om refusjon av merverdiavgift i henhold til det 13. direktivet gjennom et skatteselskap. Eurofiscalis tilbyr også denne tjenesten, ikke nøl med å konsultere oss ved å kontakte oss via kontaktskjemaet.

Nei ! Bedrifter som er fritatt for merverdiavgift er ekskludert fra den utenlandske momsrefusjonsprosedyren. Du kan derfor ikke kreve tilbakebetaling av merverdiavgift betalt i et annet EU-medlemsland.

1. Drivstoff

2. Utleie av transportmidler 3. Utgifter knyttet til transportmidler 4. Veiavgifter og trafikkavgifter 5. Reisekostnader, som taxipriser og kollektivtransportkostnader 6. Overnatting 7. Mat, drikke og cateringtjenester 8. Inngangspenger til messer og utstillinger 9. Utgifter til luksus, underholdning og underholdning 10. Diverse

Hvis du leter etter en

Internasjonal mva-representant

bør du ta kontakt med oss i dag

Refusjon av EU MVA

Refusjon av mva betalt i de 27 statene i EU

Vil du vite alt om refusjon av utenlandsk merverdiavgift? Forstår du hvordan du henter den eller ber en tredjepartserklæring om å utføre prosedyrene for deg? Du er på rett sted! På denne siden forklarer vi tydelig hvordan du sender inn en forespørsel om en utenlandsk momsrefusjon og hvilken leverandør du skal ringe hvis du ønsker å sette ut denne prosessen. Forstå alt om refusjon av EU MVA på 5 minutter!

Déclaration d'échanges de biens

Externaliser la gestion de vos demandes de remboursement de TVA en Europe

Vous avez payé de la TVA à l’étranger ? Vous souhaitez la récupérer ? Rien de plus simple, utiliser notre service remboursement de TVA et soyez accompagner d’un cabinet expert en TVA intracommunautaire

Dine utfordringene
Notre solution
Play Video

Slik får du refusjon av EU MVA

Et merverdiavgiftspliktig selskap som pådrar seg utgifter i en medlemsstat i Den europeiske union kan få tilbake den betalte merverdiavgiften der. Altså refusjon av EU mva.  Du bør vite at merverdiavgift skal ikke være en kostnad for selskapet, selv om den betales i et annet medlemsland. Har du pådratt deg merverdiavgift i en EU-stat uten å være etablert der, og du ønsker å få den tilbake? Du kan be om refusjon, forutsatt at du oppfyller visse betingelser: fradragsrett, beløp, frist, periode, direkte på hos den lokale skattemyndighet eller gjennom et spesialisert skattefirma.

Det er imidlertid viktig å vite at ikke alle utgifter er gjenstand for refusjon. Disse utgiftskategoriene varierer avhengig av hvilken stat det gjelder. For å kvalifisere for momsrefusjon må utgiftene være:

For å finne ut hvilke utgifter som ikke kvalifiserer for refusjon, må du gå inn på nettsiden til den aktuelle administrasjonen eller ringe skatteselskapet ditt. Dette trinnet må utføres før du sender inn refusjonsforespørselen din, for ikke å bli avvist. Eksempel: Når det gjelder merverdiavgift på profesjonelle hotellkostnader, er merverdiavgift unntatt fra fradragsretten i Portugal (§ 54 side 19 i vademecum), men det er tillatt som fradrag i Tyskland (§ 54 side 20 i vademecum).

Når du skal sende inn en søknad om mva refusjon

Søknad om refusjon av EU mva må sendes elektronisk på portalen til opprinnelseslandet før 30. september N + 1 for selskaper etablert innenfor EU, og før 30. juni N + 1 for selskapers tredjeparter (lokalisert utenfor EU). Nedbetalingstiden skal ikke være mer enn ett kalenderår eller mindre enn tre kalendermåneder. Det kan imidlertid være mindre enn tre måneder når det utgjør saldoen for et kalenderår. Refusjonsforespørselen må gjelde et minimumsbeløp for merverdiavgift på

Attention

Refusjonssøknad kan ikke gjelde en periode på to kalenderår. Noen medlemsstater kan også kreve at tilbakebetalingsperiodene tilsvarer kalenderkvartaler (eksempel: Italia).

Hjelp ved refusjon av EU mva ? slik fungerer det

Ved å bruke tjenestene til et skattefirma som spesialiserer seg på refusjon av EU mva, sikrer du riktig form for prosedyren for å sende inn en søknad om refusjon av merverdiavgift. Her er trinnene vi følger for å støtte kundene våre i disse trinnene:

formation deb france

Hver klient behandles av en mva ekspert som først og fremst er ansvarlig for å analysere situasjonen din for å sikre din rett til refusjon av EU mva. Deretter gjennomfører vi en grundig verifisering av kjøpsfakturaene og/eller skatte-/tolldokumentene dine for å fastslå utgiftene som er kvalifisert for refusjon i den aktuelle staten. Til slutt, etter å ha sendt inn refusjonssøknad, svarer vi på all tilleggsinformasjon som administrasjonen ber om og sørger for oppfølging av filen din. Hvis du har spørsmål om våre tjenester eller ber om et tilbud, ikke nøl med å kontakte oss via kontaktskjemaet, en ekspert vil kontakte deg innen kort tid for en gratis konsultasjon.

Refusjon av EU MVA - FAQ

Refusjonsstaten har fire måneder på seg til å behandle søknad din. Denne perioden kan forlenges inntil seks eller åtte måneder dersom det blir bedt om ytterligere informasjon. I praksis er noen stater mer lydhøre enn andre. For eksempel tar det vanligvis 3 måneder å få tilbake MVA i Storbritannia, mens fristen i Italia er 8 måneder.

Vilkårene som skal oppfylles for å motta refusjonen er som følger:

  • Være momspliktig i ditt land,

  • Ikke være etablert i medlemsstaten der refusjon ber om,

  • Ne pas avoir réalisé d’opérations taxables pour lesquelles vous êtes tenu de vous immatriculer à la TVA dans l’État membre pendant la période visée par la demande.

Først og fremst må du sørge for at ditt opprinnelsesland har en bilateral avtale med den aktuelle staten, deretter må du sende inn en forespørsel om refusjon av merverdiavgift i henhold til det 13. direktivet gjennom et skatteselskap. Eurofiscalis tilbyr også denne tjenesten, ikke nøl med å konsultere oss ved å kontakte oss via kontaktskjemaet.

Nei ! Bedrifter som er fritatt for merverdiavgift er ekskludert fra den utenlandske momsrefusjonsprosedyren. Du kan derfor ikke kreve tilbakebetaling av merverdiavgift betalt i et annet EU-medlemsland.

1. Drivstoff

2. Utleie av transportmidler 3. Utgifter knyttet til transportmidler 4. Veiavgifter og trafikkavgifter 5. Reisekostnader, som taxipriser og kollektivtransportkostnader 6. Overnatting 7. Mat, drikke og cateringtjenester 8. Inngangspenger til messer og utstillinger 9. Utgifter til luksus, underholdning og underholdning 10. Diverse

Nos clients parlent de nous 🔥

Des centaines d’entreprises choisissent Eurofiscalis pour les aider dans leur développement en Europe. Écoutez le témoignage de notre client Miliboo.com, nous l’accompagnons dans la gestion de sa TVA intracommunautaire

À écouter sans
modération
récupération TVA étrangère

Foire aux questions sur le remboursement de TVA

Vous êtes des centaines à nous poser des questions sur le fonctionnement de la DEB en France. Nous faisons de notre mieux pour y répondre. Vous trouverez ci-dessous les questions les plus fréquemment posées.

L’État membre de remboursement dispose d’un délai de quatre mois pour instruire votre demande. Ce délai peut être prorogé jusqu’à six ou huit mois si des informations complémentaires vous sont demandées. En pratique, certains États sont plus réactifs que d’autres. Il faut par exemple compter en général un délai de 3 mois pour récupérer de la TVA anglaise alors qu’en Italie, le délai est de 8 mois.

Les conditions à remplir pour bénéficier du remboursement sont les suivantes :

  • Être assujetti à la TVA dans votre pays,
  • Ne pas être établi dans l’État membre où le remboursement est demandé,
  • Ne pas avoir réalisé d’opérations taxables pour lesquelles vous êtes tenu de vous immatriculer à la TVA dans l’État membre pendant la période visée par la demande.
Dans un premier temps, il faut s’assurer que votre pays d’origine dispose d’un accord bilatéral avec l’État concerné, puis vous devez déposer par l’intermédiaire d’un cabinet fiscal une demande de remboursement de TVA en 13e directive. Eurofiscalis propose également ce service, n’hésitez pas à nous consulter en nous contactant via le formulaire de contact.
Non ! Les entreprises en franchise en base de TVA sont exclues de la procédure de remboursement de la TVA étrangère. Vous ne pouvez donc pas faire une demande de remboursement de la TVA payée dans un autre État membre de l’UE.
1. Carburant
2. Location de moyens de transport
3. Dépenses relatives aux moyens de transport
4. Péages routiers et taxes de circulation
5. Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun
6. Hébergement
7. Alimentation, boissons et services de restauration
8. Droits d’entrée aux foires et expositions
9. Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation
10. Divers

Pays où nous proposons le service de récupération de TVA étrangère

Europe de l'ouest
Europe de l'est
Europe du nord
Europe du sud

Faites appel à notre cabinet pour récupérer votre TVA en Europe

Utilisez notre service et sous-traitez la gestion de vos déclarations de remboursement de TVA étrangère. Un service simple, efficace, sans coût caché.