Refusjon av EU MVA

Refusjon av mva betalt i de 27 statene i EU
Introduksjon

Vil du vite alt om refusjon av utenlandsk merverdiavgift? Forstår du hvordan du henter den eller ber en tredjepartserklæring om å utføre prosedyrene for deg? Du er på rett sted! På denne siden forklarer vi tydelig hvordan du sender inn en forespørsel om en utenlandsk momsrefusjon og hvilken leverandør du skal ringe hvis du ønsker å sette ut denne prosessen. Forstå alt om refusjon av EU MVA på 5 minutter!

Innhold

En video er bedre enn 1000 ord
récupération tva ue
Start video

Slik får du refusjon av EU MVA

Et merverdiavgiftspliktig selskap som pådrar seg utgifter i en medlemsstat i Den europeiske union kan få tilbake den betalte merverdiavgiften der. Altså refusjon av EU mva.  Du bør vite at merverdiavgift skal ikke være en kostnad for selskapet, selv om den betales i et annet medlemsland. Har du pådratt deg merverdiavgift i en EU-stat uten å være etablert der, og du ønsker å få den tilbake? Du kan be om refusjon, forutsatt at du oppfyller visse betingelser: fradragsrett, beløp, frist, periode, direkte på hos den lokale skattemyndighet eller gjennom et spesialisert skattefirma.

Det er imidlertid viktig å vite at ikke alle utgifter er gjenstand for refusjon. Disse utgiftskategoriene varierer avhengig av hvilken stat det gjelder. For å kvalifisere for momsrefusjon må utgiftene være:

For å finne ut hvilke utgifter som ikke kvalifiserer for refusjon, må du gå inn på nettsiden til den aktuelle administrasjonen eller ringe skatteselskapet ditt. Dette trinnet må utføres før du sender inn refusjonsforespørselen din, for ikke å bli avvist. Eksempel: Når det gjelder merverdiavgift på profesjonelle hotellkostnader, er merverdiavgift unntatt fra fradragsretten i Portugal (§ 54 side 19 i vademecum), men det er tillatt som fradrag i Tyskland (§ 54 side 20 i vademecum).

Når du skal sende inn en søknad om mva refusjon

Søknad om refusjon av EU mva må sendes elektronisk på portalen til opprinnelseslandet før 30. september N + 1 for selskaper etablert innenfor EU, og før 30. juni N + 1 for selskapers tredjeparter (lokalisert utenfor EU). Nedbetalingstiden skal ikke være mer enn ett kalenderår eller mindre enn tre kalendermåneder. Det kan imidlertid være mindre enn tre måneder når det utgjør saldoen for et kalenderår. Refusjonsforespørselen må gjelde et minimumsbeløp for merverdiavgift på

Attention

Refusjonssøknad kan ikke gjelde en periode på to kalenderår. Noen medlemsstater kan også kreve at tilbakebetalingsperiodene tilsvarer kalenderkvartaler (eksempel: Italia).

Hjelp ved refusjon av EU mva ? slik fungerer det

Ved å bruke tjenestene til et skattefirma som spesialiserer seg på refusjon av EU mva, sikrer du riktig form for prosedyren for å sende inn en søknad om refusjon av merverdiavgift. Her er trinnene vi følger for å støtte kundene våre i disse trinnene:

Hver klient behandles av en mva ekspert som først og fremst er ansvarlig for å analysere situasjonen din for å sikre din rett til refusjon av EU mva. Deretter gjennomfører vi en grundig verifisering av kjøpsfakturaene og/eller skatte-/tolldokumentene dine for å fastslå utgiftene som er kvalifisert for refusjon i den aktuelle staten. Til slutt, etter å ha sendt inn refusjonssøknad, svarer vi på all tilleggsinformasjon som administrasjonen ber om og sørger for oppfølging av filen din. Hvis du har spørsmål om våre tjenester eller ber om et tilbud, ikke nøl med å kontakte oss via kontaktskjemaet, en ekspert vil kontakte deg innen kort tid for en gratis konsultasjon.

Refusjon av EU MVA - FAQ

Refusjonsstaten har fire måneder på seg til å behandle søknad din. Denne perioden kan forlenges inntil seks eller åtte måneder dersom det blir bedt om ytterligere informasjon. I praksis er noen stater mer lydhøre enn andre. For eksempel tar det vanligvis 3 måneder å få tilbake MVA i Storbritannia, mens fristen i Italia er 8 måneder.

Vilkårene som skal oppfylles for å motta refusjonen er som følger:

  • Være momspliktig i ditt land,

  • Ikke være etablert i medlemsstaten der refusjon ber om,

  • Ne pas avoir réalisé d’opérations taxables pour lesquelles vous êtes tenu de vous immatriculer à la TVA dans l’État membre pendant la période visée par la demande.

Først og fremst må du sørge for at ditt opprinnelsesland har en bilateral avtale med den aktuelle staten, deretter må du sende inn en forespørsel om refusjon av merverdiavgift i henhold til det 13. direktivet gjennom et skatteselskap. Eurofiscalis tilbyr også denne tjenesten, ikke nøl med å konsultere oss ved å kontakte oss via kontaktskjemaet.

Nei ! Bedrifter som er fritatt for merverdiavgift er ekskludert fra den utenlandske momsrefusjonsprosedyren. Du kan derfor ikke kreve tilbakebetaling av merverdiavgift betalt i et annet EU-medlemsland.

1. Drivstoff

2. Utleie av transportmidler 3. Utgifter knyttet til transportmidler 4. Veiavgifter og trafikkavgifter 5. Reisekostnader, som taxipriser og kollektivtransportkostnader 6. Overnatting 7. Mat, drikke og cateringtjenester 8. Inngangspenger til messer og utstillinger 9. Utgifter til luksus, underholdning og underholdning 10. Diverse

Hvis du leter etter en

Internasjonal mva-representant

bør du ta kontakt med oss i dag

Pays où nous proposons le service de récupération de TVA étrangère

Europe de l'ouest
Europe de l'est
Europe du nord
Europe du sud