MVA representant i Sveits

MVA registrering og rapportering av mva oppgaver for et utenlandsk selskap
Introduksjon

Leter du etter en mva representant i Sveits? Er du momspliktig i Sveits? Trenger du et sveitsisk mva nummer? Alt du trenger å vite om mva representasjon i Sveits? Forstår du dine skatteforpliktelser? Du er her på rett sted. På denne siden forklarer vi tydelig hvordan du registrerer deg for sveitsisk moms, hvordan du sender en mva oppgave i Sveits, og om det er nødvendig å utnevne en mva representant i Sveits.

Table des matières

Bruk en mva representant i Sveits

Når et selskap utfører momspliktige transaksjoner i Sveits  må man  registrere seg i den luxembourgske mva register, deklarere sine avgiftspliktige transaksjoner og betale moms. Enhver selskap har rett til å bli assistert av en mva representant på hans vegne med registreringsprosedyrene samt alle rapporteringsforpliktelser (mva,  etc.)

Når blir du momsplikig i Sveits ?

Det er mulig for alle selskaper å utføre operasjoner i Sveits  uten å være etablert der. De er imidlertid underlagt gjeldende momsregler for “ikke-etablerte selskaper”. I tilfelle et utenlandsk selskap utfører en av operasjonene nedenfor, blir man momspliktig i Luxembourg. Og dermed vil det være nødvendig å registrere seg i den luxembourgsk mva register og få et luxembourgsk mva nummer . Her følger en ikke-uttømmende liste av transaksjoner som utløser mva registreringsplikt:Les entreprises étrangères devront être identifiées à la TVA en Suisse pour y déclarer leurs opérations imposables dès lors que leur chiffre d’affaire global excède 100 000 CHF. A compter du 1er janvier 2018, les entreprises devront obligatoirement s’identifier à la TVA en Suisse pour leurs opérations imposables, si elles réalisent un chiffres d’affaires global d’au moins 100 000 CHF en Suisse et à l’étranger.

Cette modification réglementaire a un impact significatif pour les sociétés étrangères travaillant ou souhaitant se développer sur le marché local suisse.

Les opérations concernés sont : 

Eurofiscalis est responsable, tant formellement que matériellement, de l’exactitude et de l’intégralité des enregistrements et des déclarations soumises. Nous mettons en œuvre une comptabilité reprenant toutes vos opérations sur le territoire suisse : opérations d’importations, d’exportation, achats, ventes… 

Utilisez les services d'Eurofiscalis pour être votre représentant fiscal en Suisse

En tant que représentant fiscal Suisse nous prenons en charge l’ensemble de vos obligations fiscales en matière de TVA sur le territoire Suisse.

 

 

Hvorfor utnevne Eurofiscalis som din mva representant?

Eurofiscalis er en internasjonal aktør som spesialiserer seg på mva‑representasjon. Lokale, flerspråklige skatteeksperter (revisorer, regnskapsførere og advokater) tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din virksomhet. Lover og regler for merverdiavgifter i Europa kan ha stor innvirkning på virksomhetens utvikling på den internasjonale arenaen, og det er derfor vi etablerer langsiktige tillitsforhold.

Analyse av skatteforpliktelsene dine

Analyse av vareflyt og samsvar med regler for merverdiavgifter, Intrastat (DEB), fakturering og toll

MVA-registrering

Utarbeidelse og innsending av registreringsskjema

Ditt lokale mva-nummer

Anskaffelse av EORI-nummer og / eller MVA-nummer

Regnskap

Forenklet kunde- / leverandørregnskap (FEC)

MVA-meldinger

Innsending av mva-meldinger og Instrastat-rapporter (DEB)

Kommunikasjon med skattemyndighetene

Enkelt kontaktpunkt mellom deg og de lokale skattemyndighetene

Hvis du leter etter en

Internasjonal mva-representant

bør du ta kontakt med oss i dag

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss