MVA registrering og rapportering av mva oppgaver for et utenlandsk selskap

MVA representant i Sveits

Leter du etter en mva representant i Sveits? Er du momspliktig i Sveits? Trenger du et sveitsisk mva nummer? Alt du trenger å vite om mva representasjon i Sveits? Forstår du dine skatteforpliktelser? Du er her på rett sted. På denne siden forklarer vi tydelig hvordan du registrerer deg for sveitsisk moms, hvordan du sender en mva oppgave i Sveits, og om det er nødvendig å utnevne en mva representant i Sveits.

représentation fiscale

Trenger du å registrere deg for mva i Sveits?

Utvikler du eksportsalget ditt? Har du nye forpliktelser for merverdiavgift innen Sveits å administrere? Vi har løsningen for å utvikle deg uten å øke papirarbeidet.

Dine utfordringene
Vår løsning
Play Video
déclaration tva

Bruk en mva representant i Sveits

Når et selskap utfører momspliktige transaksjoner i Sveits  må man  registrere seg i den luxembourgske mva register, deklarere sine avgiftspliktige transaksjoner og betale moms. Enhver selskap har rett til å bli assistert av en mva representant på hans vegne med registreringsprosedyrene samt alle rapporteringsforpliktelser (mva,  etc.)

Når blir du momsplikig i Sveits ?

Selskaper kan utføre forretningsvirksomhet i Sveits uten å være etablert der, men de vil likevel være underlagt gjeldende momsregler for «ikke-etablerte selskaper». Så snart et utenlandsk selskap utfører minst én av handlingene som angitt nedenfor, vil det være momspliktig i Sveits . Det må da registreres i det sveitiske mva‑registeret og få et lokalt mva-nummer.  Listen nedenfor viser noen av transaksjonene som vil utløse registreringsplikt for merverdiavgift: 

Utenlandske selskaper må mva registrere seg i Sveits der når deres samlede omsetning i Sveits overstiger CHF 100 000. Fra og med 1. januar 2018 vil selskaper måtte identifisere seg for merverdiavgift i Sveits for sine avgiftspliktige transaksjoner, dersom de oppnår en samlet omsetning på minst CHF 100 000 i Sveits og i utlandet.

 

Denne reguleringsendringen har en betydelig innvirkning for utenlandske selskaper som jobber eller ønsker å utvikle seg i det lokale sveitsiske markedet. De aktuelle operasjonene er:

Eurofiscalis er ansvarlig, både formelt og materielt, for nøyaktigheten og fullstendigheten av journalene og erklæringene som sendes inn. Vi implementerer regnskap som dekker alle dine operasjoner på sveitsisk territorium: import og eksport, kjøp, salg, etc.

Bruk tjenestene til Eurofiscalis for å være din mva representant i Sveits

Som sveitsisk mva representant tar vi oss av alle dine mva forpliktelser i form av merverdiavgift på sveitsisk territorium.

tva et eori gb
Kundene våre snakker om oss 🔥

Hundrevis av selskaper velger Eurofiscalis for å hjelpe dem i deres utvikling i Europa. Hør på  anbefalingen fra vår klient Miliboo.com, vi støtter dem i administrasjonen av deres europeiske mva.

Bare hør
her

“The service Eurofiscalis provide us, give me the confidence and trust that we have a compliance process to Europe for our VAT and customs…”

Ping Europe

Ian Smith

Administrative and Financial Director
Ping Europe Limited

tva représentation fiscale
FAQ: Skattemessig representasjon i merverdiavgiftssaker

Hundrevis av dere stiller oss spørsmål om hvordan moms fungerer. Vi gjør vårt beste for å svare på dem. Nedenfor er de oftest stilte spørsmålene.

Ja! Ethvert selskap etablert utenfor Den europeiske union som driver mvapliktige transaksjoner i en av medlemsstatene er pålagt å oppnevne en skatterepresentant der. Sistnevnte har ansvaret for å respektere alle skatteforpliktelsene til det representerte selskapet. Representanten engasjerer sitt ansvar med myndighetene i landet og blir automatisk medansvarlig ved svindel eller forsinkelse eller manglende overholdelse av skatteforpliktelser.

MVA representasjon er begrepet som brukes når representanten representerer et selskap etablert utenfor EU.

Tax Agent er betegnelsen som brukes når representanten representerer et selskap etablert innenfor unionen

européenne.

Tiden det tar å få et MVA-nummer varierer avhengig av land. Men generelt sett tar det omtrent 4 uker! For mer informasjon, ikke nøl med å kontakte oss via vårt kontaktskjema.

Noen transaksjner gjør selskapet ansvarlig i landet der operasjonen utføres. Hvert land bruker forskjellige regler for merverdiavgiftsplikt. Det er obligatorisk å analysere transaksjonen for å definere de resulterende mvaforpliktelsene. Her er imidlertid en ikke-uttømmende liste over transaksjoner som potensielt kan gjøre en transaksjon momspliktig:

  • Import og/eller eksport
  • Kjøpe –  videresalg
  • Ytelse av tjenester relatert til eiendom
  • overskridelse av en minimum omsetning 

Nei ! Dette er hovedfordelen med å bruke tjenestene til en mva representant eller agent. Å registrere selskapet ditt i et europeisk land betyr ikke å opprette et fast driftssted.

Ved å utføre avgiftspliktige transaksjoner i et land, gjør dette at du kun er momspliktig. Det er med andre ord kun momsplikt som skal oppfylles. For alt relatert til selskapsskatt, regnskap … det forblir i opprinnelseslandet ditt.

Nei ! Selskapsskatt, ditt regnskap osv. er knyttet til din bedrift i opprinnelseslandet. I prinsip er det slik at det å registrere bedriften din for merverdiavgift i et annet medlemsland ikke betyr å opprette et selskap. Som et resultat er du kun ansvarlig for forpliktelser knyttet til merverdiavgift (innlevering av en mva-melding,  betaling av innkrevd merverdiavgift til den lokale skattemyndigheten, etc.).

Ja! Et selskap kan ha et MVA-nummer i hvert medlemsland i EU. Det er vanlig at et selskap som opererer regelmessig i ulike EU-land har flere MVA-nummer. I tillegg tildeler noen stater 2 MVA-nummer, et lokalt MVA-nummer og et MVA-nummer som brukes for IntraCommunity leveringen.

EU-kommisjonen har opprettet et nettsted for å sjekke i sanntid gyldigheten til et MVA-nummer som er åpnet for IntraCommunity leveringen. Bare angi MVA-nummeret og attribusjonslandet på nettstedet deres ved å klikke på denne lenken:  https://ec.europa.eu

Kostnadene varierer avhengig av kompleksiteten til operasjonene, det aktuelle landet og registreringsavgiftene som brukes i den aktuelle staten. Generelt varierer kostnadene for registrering fra 500 til 1000 € avhengig av tilfellet.

Hvorfor utnevne Eurofiscalis som din mva representant?

Eurofiscalis er en internasjonal aktør som spesialiserer seg på mva‑representasjon. Lokale, flerspråklige skatteeksperter (revisorer, regnskapsførere og advokater) tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din virksomhet. Lover og regler for merverdiavgifter i Europa kan ha stor innvirkning på virksomhetens utvikling på den internasjonale arenaen, og det er derfor vi etablerer langsiktige tillitsforhold.

Analyse av skatteforpliktelsene dine

Analyse av vareflyt og samsvar med regler for merverdiavgifter, Intrastat (DEB), fakturering og toll

MVA-registrering

Utarbeidelse og innsending av registreringsskjema

Ditt lokale mva-nummer

Anskaffelse av EORI-nummer og / eller MVA-nummer

formation guichet unique
Regnskap

Forenklet kunde- / leverandørregnskap (FEC)

MVA-meldinger

Innsending av mva-meldinger og Instrastat-rapporter (DEB)

Kommunikasjon med skattemyndighetene

Enkelt kontaktpunkt mellom deg og de lokale skattemyndighetene

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss

Ring firmaet vårt for å administrere dine momsforpliktelser i Sveits

Bruk vår tjeneste og outsource administrasjonen av dine MVA-meldingene i Sveits