MVA representant i Tyskland

MVA registrering og rapportering av mva oppgaver for et utenlandsk selskap
Introduksjon

Leter du etter en mva representant i Tyskland? Er du momspliktig i Tyskland? Trenger du et tysk mva nummer? Alt du trenger å vite om mva representasjon i Tyskland? Forstår du dine skatteforpliktelser? Du er her på rett sted. På denne siden forklarer vi tydelig hvordan du registrerer deg for tysk mva, hvordan du sender en mva oppgave i Tyskland, og om det er nødvendig å utnevne en mva representant i Tyskland.

Innhold

Bruk en mva representant i Tyskland

Det er vanlig å bruke tjenestene til en mva representant i Tyskland som er ansvarlig for alle rapporteringsforpliktelser (moms, spesometro, Intrastat, etc.). Ethvert selskap som utfører momspliktige transaksjoner i Tyskland må  registrere seg i den tyske mva register, deklarere sine avgiftspliktige transaksjoner og betale moms.

Tyskland, som medlem av Den europeiske union, er underlagt EUs momsregime og dets regler. Utenlandske selskaper kan registrere seg for merverdiavgift i Tyskalnd uten å starte et lokalt selskap. 

Selskaper etablert i EU kan utføre disse prosedyrene alene eller med assistanse av en tysk mva representant. Selskaper etablert utenfor EU må bruke tjenestene til en mva representant i Tyskland  for å oppfylle disse forpliktelsene.

Når blir du momspliktig i Tyskland ?

Det er mulig for alle selskaper å utføre operasjoner i Tyskland uten å være etablert der. De er imidlertid underlagt gjeldende momsregler for “ikke-etablerte selskaper”. I tilfelle et utenlandsk selskap utfører en av operasjonene nedenfor, blir man momspliktig i Tyskland. Og dermed vil det være nødvendig å registrere seg i den tyske mva register og få et  tyske mva nummer. Her følger en ikke-uttømmende liste av transaksjoner som utløser mva registreringsplikt: 

Hvordan få et mva nummer i Tyskland ?

For å registrere seg for tysk mva, er det nødvendig å fylle ut og sende registreringsskjema til et tysk skattekontor og sende inn dokumentene nedenfor. Først vil du motta et lokalt mva nummer (Steuernummer), som kun kan brukes for  salg og kjøp innenfor Tyskland . Dersom nødvendig kan man søke om  et tysk mva nummer innen EU (intracommunautair). Et tysk mva nummer består av 2 bokstaver og 9 sifre (du kan sjekke gyldigheten av et europeisk momsnummer her). Gjennomsnittlig ventetid for et momsnummer i Tyskland er 3 til 4 uker.

Her er listen over dokumenter du sender med registreringssøknad

Liste over dokumenter som skal levered ved mva registrering

Hvordan fungerer mva registering for selskaper utenfor EU ?

Et selskap etablert i en stat utenfor EU som utfører en momspliktig aktivitet i Frankrike, må oppnevne en mva representant som er etablert i Frankrike, og som i vare ta mva forpliktelse på dine vegne. Det er ikke mulig for et tredjepartsselskap å sende inn en registreringsfil selv, bortsett fra selskaper etablert i følgende land:

Albania, Australia, Aruba, Sør -Afrika, Aserbajdsjan, Curacao, Republikken Korea, Georgia, Ghana, Grønland, Færøyene, India, Island, Japan, Mauritius, Mexico, Moldova, Norge, New Zealand, Fransk Polynesia, Saint Barthelemy, Saint -Martin, Sint Maarten, Tunisia, Ukraina.

Skaff det tyske mva -sertifikatet F22 som kreves av Amazon

F22 -sertifikatet kan fåes ved å søke på de forskjellige tyske skattekontorene. Dette skattesertifikatet må presenteres for enhver digital markedsplass (Amazon …) for å garantere retten til å fortsette å markedsføre produkter på plattformen. Markedsplasser vil blokkere alle selgere som ikke har et F22 -mva -sertifikat. Hvis markedsplassen ikke bekrefter F22 og fortsetter å tillate selgeren å handle på plattformen, kan de holdes ansvarlig for eventuell ubetalt tysk mva. Denne forpliktelsen ble innført for ikke-europeiske selgere fra 1. mars 2019. Den ble utvidet til å selge EU fra 1. oktober 2019. I vår mva representasjonstjenester er innhenting av F22 -mva -sertifikatet inkludert. 

Hvordan fyller ut din mva oppgave i Tyskland

Alle selskaper som er underlagt tysk merverdiavgift, må med jevne mellomrom sende inn en momsoppgave (tilsvarende RF-002  i Norge). Denne oppgave beskriver alle operasjoner (kjøp, salg, import, eksport, levering av tjenester, etc.) som utføres i eller fra Tyskland. Rapporteringsfrekvensen kan være månedlig eller kvartalsvis. Erklæringen må sendes elektronisk før den 10. i måneden etter den aktuelle perioden. Ved manglende overholdelse av denne forpliktelsen kan det pålegges bøter på opptil 10% av skyldig merverdiavgift (+ 12% renter per år). En årlig erklæring må også sendes inn før 31/05 året etter. Mer informasjon på Europakommisjonens nettsted. Må du identifisere deg for moms i Tyskland? Vil du ha mer informasjon om vår skatterepresentasjonstjeneste i Tyskland? Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema, våre mva -eksperter står til din disposisjon for å hjelpe deg.

 

Hvorfor utnevne Eurofiscalis som din mva representant i Tyskland ?

Eurofiscalis er et internasjonalt skattefirma som spesialiserer seg på mva representasjon. Lokale forretningseksperter (regnskapsførere, regnskapsførere, skattespesialister, etc.), som ofte snakker 3 språk, tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din bedrift.  MVA compliance er et sentralt tema i din internasjonale utviklingssuksess, og derfor bygger vi et tillitsforhold på lang sikt sammen med deg.

Analyse av skatteforpliktelsene dine

Analyse av vareflyt og samsvar med MVA, DEB, fakturaer, toll

MVA registrering

Utarbeidelse og innsending av registreringsfilen

Få ditt lokale nummer

Få ditt EORI -nummer

Regnskap

Forenklet kunde- / leverandørregnskap (FEC)

Mva oppgave

Rapportering av de periodiske mvaoppgavene, DEB og Intrastat

Kontakt med myndighetene

Enkelt kontaktpunkt med de lokale skattemyndigheten

Hvis du leter etter en

Internasjonal mva-representant

bør du ta kontakt med oss i dag

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss