MVA registrering og rapportering av mva oppgaver for et utenlandsk selskap

MVA representant i Tyskland

Leter du etter en mva representant i Tyskland? Er du momspliktig i Tyskland? Trenger du et tysk mva nummer? Alt du trenger å vite om mva representasjon i Tyskland? Forstår du dine skatteforpliktelser? Du er her på rett sted. På denne siden forklarer vi tydelig hvordan du registrerer deg for tysk mva, hvordan du sender en mva oppgave i Tyskland, og om det er nødvendig å utnevne en mva representant i Tyskland.

représentation fiscale

Trenger du å registrere deg for mva i Tyskland ?

Utvikler du eksportsalget ditt? Har du nye forpliktelser for merverdiavgift innen EU å administrere? Vi har løsningen for å utvikle deg uten å øke papirarbeidet.

Dine utfordringene
Vår løsning
Play Video
déclaration tva

Bruk en mva representant i Tyskland

Det er vanlig å bruke tjenestene til en mva representant i Tyskland som er ansvarlig for alle rapporteringsforpliktelser (moms, spesometro, Intrastat, etc.). Ethvert selskap som utfører momspliktige transaksjoner i Tyskland må  registrere seg i den tyske mva register, deklarere sine avgiftspliktige transaksjoner og betale moms.

Tyskland, som medlem av Den europeiske union, er underlagt EUs momsregime og dets regler. Utenlandske selskaper kan registrere seg for merverdiavgift i Tyskalnd uten å starte et lokalt selskap. 

Selskaper etablert i EU kan utføre disse prosedyrene alene eller med assistanse av en tysk mva representant. Selskaper etablert utenfor EU må bruke tjenestene til en mva representant i Tyskland  for å oppfylle disse forpliktelsene.

Når blir du momspliktig i Tyskland ?

Selskaper kan utføre forretningsvirksomhet i Tyskland uten å være etablert der, men de vil likevel være underlagt gjeldende momsregler for «ikke-etablerte selskaper». Så snart et utenlandsk selskap utfører minst én av handlingene som angitt nedenfor, vil det være momspliktig i Frankrike. Det må da registreres i det franske mva‑registeret og få et lokalt mva-nummer. I enkelte tilfeller kan «One Stop Shop»‑ordningen benyttes innenfor EU. Listen nedenfor viser noen av transaksjonene som vil utløse registreringsplikt for merverdiavgift: 

Slik får du et tysk mva nummer

For å registrere seg for tysk mva, er det nødvendig å fylle ut og sende registreringsskjema til et tysk skattekontor og sende inn dokumentene nedenfor. Først vil du motta et lokalt mva nummer (Steuernummer), som kun kan brukes for  salg og kjøp innenfor Tyskland . Dersom nødvendig kan man søke om  et tysk mva nummer innen EU (intracommunautair). Et tysk mva nummer består av 2 bokstaver og 9 sifre (du kan sjekke gyldigheten av et europeisk momsnummer her). Gjennomsnittlig ventetid for et momsnummer i Tyskland er 3 til 4 uker.

Her er listen over dokumenter du sender med registreringssøknad

Liste over dokumenter som skal levered ved mva registrering

tva et eori gb
tva et eori gb

Hvordan fungerer mva registering for selskaper utenfor EU ?

Et selskap etablert i en stat utenfor EU som utfører en momspliktig aktivitet i Frankrike, må oppnevne en mva representant som er etablert i Frankrike, og som i vare ta mva forpliktelse på dine vegne. Det er ikke mulig for et tredjepartsselskap å sende inn en registreringsfil selv, bortsett fra selskaper etablert i følgende land:

Albania, Australia, Aruba, Sør -Afrika, Aserbajdsjan, Curacao, Republikken Korea, Georgia, Ghana, Grønland, Færøyene, India, Island, Japan, Mauritius, Mexico, Moldova, Norge, New Zealand, Fransk Polynesia, Saint Barthelemy, Saint -Martin, Sint Maarten, Tunisia, Ukraina.

Skaff det tyske mva -sertifikatet F22 som kreves av Amazon

F22 -sertifikatet kan fåes ved å søke på de forskjellige tyske skattekontorene. Dette skattesertifikatet må presenteres for enhver digital markedsplass (Amazon …) for å garantere retten til å fortsette å markedsføre produkter på plattformen. Markedsplasser vil blokkere alle selgere som ikke har et F22 -mva -sertifikat. Hvis markedsplassen ikke bekrefter F22 og fortsetter å tillate selgeren å handle på plattformen, kan de holdes ansvarlig for eventuell ubetalt tysk mva. Denne forpliktelsen ble innført for ikke-europeiske selgere fra 1. mars 2019. Den ble utvidet til å selge EU fra 1. oktober 2019. I vår mva representasjonstjenester er innhenting av F22 -mva -sertifikatet inkludert. 

Hvordan fyller ut din mva oppgave i Tyskland

Alle selskaper som er underlagt tysk merverdiavgift, må med jevne mellomrom sende inn en momsoppgave (tilsvarende RF-002  i Norge). Denne oppgave beskriver alle operasjoner (kjøp, salg, import, eksport, levering av tjenester, etc.) som utføres i eller fra Tyskland. Rapporteringsfrekvensen kan være månedlig eller kvartalsvis. Erklæringen må sendes elektronisk før den 10. i måneden etter den aktuelle perioden. Ved manglende overholdelse av denne forpliktelsen kan det pålegges bøter på opptil 10% av skyldig merverdiavgift (+ 12% renter per år). En årlig erklæring må også sendes inn før 31/05 året etter. Mer informasjon på Europakommisjonens nettsted. Må du identifisere deg for moms i Tyskland? Vil du ha mer informasjon om vår skatterepresentasjonstjeneste i Tyskland? Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema, våre mva -eksperter står til din disposisjon for å hjelpe deg.

 

Kundene våre snakker om oss 🔥

Hundrevis av selskaper velger Eurofiscalis for å hjelpe dem i deres utvikling i Europa. Hør på  anbefalingen fra vår klient Miliboo.com, vi støtter dem i administrasjonen av deres europeiske mva.

Bare hør
her

“The service Eurofiscalis provide us, give me the confidence and trust that we have a compliance process to Europe for our VAT and customs…”

Ping Europe

Ian Smith

Administrative and Financial Director
Ping Europe Limited

tva représentation fiscale
FAQ: Skattemessig representasjon i merverdiavgiftssaker

Hundrevis av dere stiller oss spørsmål om hvordan moms fungerer. Vi gjør vårt beste for å svare på dem. Nedenfor er de oftest stilte spørsmålene.

Ja! Ethvert selskap etablert utenfor Den europeiske union som driver mvapliktige transaksjoner i en av medlemsstatene er pålagt å oppnevne en skatterepresentant der. Sistnevnte har ansvaret for å respektere alle skatteforpliktelsene til det representerte selskapet. Representanten engasjerer sitt ansvar med myndighetene i landet og blir automatisk medansvarlig ved svindel eller forsinkelse eller manglende overholdelse av skatteforpliktelser.

MVA representasjon er begrepet som brukes når representanten representerer et selskap etablert utenfor EU.

Tax Agent er betegnelsen som brukes når representanten representerer et selskap etablert innenfor unionen

européenne.

Tiden det tar å få et MVA-nummer varierer avhengig av land. Men generelt sett tar det omtrent 4 uker! For mer informasjon, ikke nøl med å kontakte oss via vårt kontaktskjema.

Noen transaksjner gjør selskapet ansvarlig i landet der operasjonen utføres. Hvert land bruker forskjellige regler for merverdiavgiftsplikt. Det er obligatorisk å analysere transaksjonen for å definere de resulterende mvaforpliktelsene. Her er imidlertid en ikke-uttømmende liste over transaksjoner som potensielt kan gjøre en transaksjon momspliktig:

  • Import og/eller eksport
  • Kjøpe –  videresalg
  • Ytelse av tjenester relatert til eiendom
  • overskridelse av en minimum omsetning 

Nei ! Dette er hovedfordelen med å bruke tjenestene til en mva representant eller agent. Å registrere selskapet ditt i et europeisk land betyr ikke å opprette et fast driftssted.

Ved å utføre avgiftspliktige transaksjoner i et land, gjør dette at du kun er momspliktig. Det er med andre ord kun momsplikt som skal oppfylles. For alt relatert til selskapsskatt, regnskap … det forblir i opprinnelseslandet ditt.

Nei ! Selskapsskatt, ditt regnskap osv. er knyttet til din bedrift i opprinnelseslandet. I prinsip er det slik at det å registrere bedriften din for merverdiavgift i et annet medlemsland ikke betyr å opprette et selskap. Som et resultat er du kun ansvarlig for forpliktelser knyttet til merverdiavgift (innlevering av en mva-melding,  betaling av innkrevd merverdiavgift til den lokale skattemyndigheten, etc.).

Ja! Et selskap kan ha et MVA-nummer i hvert medlemsland i EU. Det er vanlig at et selskap som opererer regelmessig i ulike EU-land har flere MVA-nummer. I tillegg tildeler noen stater 2 MVA-nummer, et lokalt MVA-nummer og et MVA-nummer som brukes for IntraCommunity leveringen.

EU-kommisjonen har opprettet et nettsted for å sjekke i sanntid gyldigheten til et MVA-nummer som er åpnet for IntraCommunity leveringen. Bare angi MVA-nummeret og attribusjonslandet på nettstedet deres ved å klikke på denne lenken:  https://ec.europa.eu

Kostnadene varierer avhengig av kompleksiteten til operasjonene, det aktuelle landet og registreringsavgiftene som brukes i den aktuelle staten. Generelt varierer kostnadene for registrering fra 500 til 1000 € avhengig av tilfellet.

Hvorfor utnevne Eurofiscalis som din mva representant?

Eurofiscalis er en internasjonal aktør som spesialiserer seg på mva‑representasjon. Lokale, flerspråklige skatteeksperter (revisorer, regnskapsførere og advokater) tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din virksomhet. Lover og regler for merverdiavgifter i Europa kan ha stor innvirkning på virksomhetens utvikling på den internasjonale arenaen, og det er derfor vi etablerer langsiktige tillitsforhold.

Analyse av skatteforpliktelsene dine

Analyse av vareflyt og samsvar med regler for merverdiavgifter, Intrastat (DEB), fakturering og toll

MVA-registrering

Utarbeidelse og innsending av registreringsskjema

Ditt lokale mva-nummer

Anskaffelse av EORI-nummer og / eller MVA-nummer

formation guichet unique
Regnskap

Forenklet kunde- / leverandørregnskap (FEC)

MVA-meldinger

Innsending av mva-meldinger og Instrastat-rapporter (DEB)

Kommunikasjon med skattemyndighetene

Enkelt kontaktpunkt mellom deg og de lokale skattemyndighetene

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss

Ring firmaet vårt for å administrere dine momsforpliktelser i Tyskland

Bruk vår tjeneste og outsource administrasjonen av dine MVA-meldingene i Tyskland