MVA-representant i Danmark

Registrering og rapportering av merverdiavgifter for utenlandske selskap
Introduksjon

Er du momspliktig i Danmark? Har du behov for et dansk mva-nummer og/eller en mva-representant i landet? Har du spørsmål angående merverdiavgifter i Danmark? Da er du kommet til rett sted. Vi forklarer deg hvordan du registrerer deg for dansk merverdiavgift, hvordan du kan få hjelp til å sende mva-meldinger , og hvordan du skaffer deg en egen mva-representant i Danmarkhvis du trenger det.

Innhold

Bruk av mva-representant i Danmark

Alle virksomheter som utfører momspliktige transaksjoner i Danmark, må registrere seg i det danske mva-registeret, rapportere inn avgiftspliktige transaksjoner og betale merverdiavgift. Virksomheter som er etablert i EU, kan velge å utføre disse prosedyrene på egen hånd, eller ved hjelp av en skatterepresentant. Virksomheter utenfor EU er pålagt å ha en mva-representant i Danmark for å kunne oppfylle sine forpliktelser.

Når er du momspliktig i Danmark ?

Selskaper kan utføre forretningsvirksomhet i Danmark uten å være etablert der, men de vil likevel være underlagt gjeldende momsregler for «ikke-etablerte selskaper». Så snart et utenlandsk selskap utfører minst én av handlingene som angitt nedenfor, vil det være momspliktig i Danmark. Det må da registreres i det danske mva‑registeret og få et lokalt mva-nummer. I enkelte tilfeller kan «One Stop Shop»‑ordningen benyttes innenfor EU. Listen nedenfor viser noen av transaksjonene som vil utløse registreringsplikt for merverdiavgift: 

Slik får du et dansk mva-nummer

Hvis du er etablert i EU og momspliktig i Danmark, må du søke om registrering i det danske mva-registeret. Du må fylle ut søknadsskjema på fransk (se skatteetaten for utenlandske innbyggere (SIEE)), legge ved relevante dokumenter og sende det til:    

 

Et dansk mva-nummer (også kalt cpr, cvr eller se nummer) består av 2 bokstaver (DK) og 8  sifre. 

Liste over dokumenter du trenger ved mva-registrering

Hvorfor utnevne Eurofiscalis som din mva representant?

Eurofiscalis er en internasjonal aktør som spesialiserer seg på mva‑representasjon. Lokale, flerspråklige skatteeksperter (revisorer, regnskapsførere og advokater) tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din virksomhet. Lover og regler for merverdiavgifter i Europa kan ha stor innvirkning på virksomhetens utvikling på den internasjonale arenaen, og det er derfor vi etablerer langsiktige tillitsforhold.

Analyse av skatteforpliktelsene dine

Analyse av vareflyt og samsvar med regler for merverdiavgifter, Intrastat (DEB), fakturering og toll

MVA-registrering

Utarbeidelse og innsending av registreringsskjema

Ditt lokale mva-nummer

Anskaffelse av EORI-nummer og / eller MVA-nummer

Regnskap

Forenklet kunde- / leverandørregnskap (FEC)

MVA-meldinger

Innsending av mva-meldinger og Instrastat-rapporter (DEB)

Kommunikasjon med skattemyndighetene

Enkelt kontaktpunkt mellom deg og de lokale skattemyndighetene

Hvis du leter etter en

Internasjonal mva-representant

bør du ta kontakt med oss i dag

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss