MVA representant i Portugal

MVA registrering og rapportering av mva oppgaver for et utenlandsk selskap
Introduksjon

Leter du etter en mva representant i Portugal? Er du momspliktig i Portugal? Trenger du et portugisisk mva nummer? Alt du trenger å vite om mva representasjon i Portugal? Forstår du dine skatteforpliktelser? Du er på rett sted. På denne siden forklarer vi tydelig hvordan du registrerer deg for portugisisk moms, hvordan du sender en mva oppgave i Portugal, om det er nødvendig å utnevne en mva representant i Portugal.

Innhold

Bruk en mva representant i Portugal

Ethvert selskap som utfører momspliktige transaksjoner i Portugal må registrere seg i den portugisiske mva register, deklarere sine avgiftspliktige transaksjoner og betale moms. Selskaper etablert i EU kan utføre disse prosedyrene alene eller i følge med en portugisisk  mva representant. Enhver selskap har rett til å bli assistert av en mva representant på hans vegne med registreringsprosedyrene samt alle rapporteringsforpliktelser (mva, INTRASTAT, etc.)  Selskaper utenfor EU må bruke tjenestene til en mva representant i Portugal for å oppfylle disse forpliktelsene.

Når blir du momspliktig i Portugal ?

Det er mulig for alle selskaper å utføre operasjoner i Portugal uten å være etablert der. De er imidlertid underlagt gjeldende momsregler for “ikke-etablerte selskaper”. I tilfelle et utenlandsk selskap utfører en av operasjonene nedenfor, blir man momspliktig i Portugal. Og dermed vil det være nødvendig å registrere seg i den portugisiske mva register og få et portugisiske mva nummer. Her følger en ikke-uttømmende liste av transaksjoner som utløser mva registreringsplikt: 

Hvordan få et portugisisk mva nummer ?

Er du et selskap etablert i EU og du er momspliktig i Portugal? Da trenger du å søke å bli mva registrert.  Du må fylle ut søknadsskjema som finnes her  skatteetaten og sender de inn til   Deres  kontaktinformasjon følger herunder:

 

Når din søknad er godkjent,  er du registrert for merverdiavgift og du mottar et mva nummer som består av et unikt nummer med ni sifre etter bokstavene ‘PT’. Husk at faktura du utsteder til dine kunden skal inneholder den portugisiske mva nummer.

List over dokumenter som skal leveres ved mva registrering

Hvordan fungerer mva registrering for selskaper utenfor EU ?

Et selskap etablert i en stat utenfor EU som utfører en momspliktig aktivitet i Portugal, må oppnevne en mva representant som er etablert i Portugal, og som i vare ta mva forpliktelse på dine vegne. Det er ikke mulig for et tredjepartsselskap å sende inn en registreringsfil selv, bortsett fra selskaper etablert i følgende land:

Obligatoriske rapporteringen i Portugal

Ethvert utenlandsk selskap som er registrert for merverdiavgift i Portugal, må selvsagt følge de lokale mva regler som gjelder. Mva oppgaven og skattebetalingen må sendes inn som følger:

ntrastat oppgaven skal rapporteres  månedlig hvis Intra Community leveransen overstiger € 250 000. 

Din mva representant i Portugal hjelper deg selvfølgelig med å være compliant med de lokale kravene.

Hvorfor utnevne Eurofiscalis som din mva representant?

Eurofiscalis er en internasjonal aktør som spesialiserer seg på mva‑representasjon. Lokale, flerspråklige skatteeksperter (revisorer, regnskapsførere og advokater) tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din virksomhet. Lover og regler for merverdiavgifter i Europa kan ha stor innvirkning på virksomhetens utvikling på den internasjonale arenaen, og det er derfor vi etablerer langsiktige tillitsforhold.

Analyse av skatteforpliktelsene dine

Analyse av vareflyt og samsvar med regler for merverdiavgifter, Intrastat (DEB), fakturering og toll

MVA-registrering

Utarbeidelse og innsending av registreringsskjema

Ditt lokale mva-nummer

Anskaffelse av EORI-nummer og / eller MVA-nummer

Regnskap

Forenklet kunde- / leverandørregnskap (FEC)

MVA-meldinger

Innsending av mva-meldinger og Instrastat-rapporter (DEB)

Kommunikasjon med skattemyndighetene

Enkelt kontaktpunkt mellom deg og de lokale skattemyndighetene

Hvis du leter etter en

Internasjonal mva-representant

bør du ta kontakt med oss i dag

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss