Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-registrering og rapportering av mva-oppgaver for et utenlandsk selskap

Mva–representant i Portugal

Er du momspliktig i Portugal? Har du behov for et portugisisk mva-nummer og/eller en mva‑representant i landet? Har du spørsmål angående merverdiavgifter i Portugal? Da har du kommet til rett sted. Vi forklarer deg hvordan du registrerer deg for portugisisk merverdiavgift, hvordan du kan få hjelp til å sende mva-meldinger, og hvordan du skaffer deg en egen mva-representant i Portugal hvis du trenger det.,

représentation fiscale

Trenger du å registrere deg for mva i Portugal ?

Utvikler du eksporten din? Har du nye forpliktelser for merverdiavgift innenfor EU å administrere? Vi har løsningen for å utvikle selskapet uten å øke papirarbeidet.

Dine utfordringer
Våre løsninger
déclaration tva

Bruk en mva-representant i Portugal

Ethvert selskap som utfører momspliktige transaksjoner i Portugal må registrere seg i det portugisiske mva-registeret, deklarere sine avgiftspliktige transaksjoner å betale moms. Selskaper som er etablert i EU kan utføre disse prosedyrene alene eller i følge med en portugisisk mva- representant. Ethvert selskap har rett til å bli assistert av en mva-representant på deres vegne med registreringsprosedyrene samt alle rapporteringsforpliktelser (mva, INTRASTAT, etc.) Selskaper utenfor EU må bruke tjenestene til en mva-representant i Portugal for å oppfylle disse forpliktelsene.

Når blir du momspliktig i Portugal ?

Det er mulig for alle selskaper å utføre operasjoner i Portugal uten å være etablert der. De er imidlertid underlagt gjeldende momsregler for «ikke-etablerte selskaper». I det tilfelle at et utenlandsk selskap utfører en av operasjonene nedenfor, blir man momspliktig i Portugal. Og dermed vil det være nødvendig å registrere seg i det portugisiske-mva registeret å få et portugisiske mva nummer. Her følger en ikke uttømmende liste av transaksjoner som utløser mva registreringsplikt: 

Slik får du et portugisisk mva-nummer?

Er selskapet ditt er etablert i EU og er dere momspliktig i Portugal? Da trenger dere å søke om å bli mva registrert. Da må du fylle ut søknadsskjema som finnes her skatteetaten og sende det inn til. Deres  kontaktinformasjon følger herunder:

Når din søknad er godkjent,  er selskapet registrert for merverdiavgift og dere mottar et mva nummer som består av et unikt nummer med ni sifre etter bokstavene ‘PT’. Husk at fakturaer du utsteder til dine kunder skal inneholde det portugisiske mva nummer.

List over dokumenter som skal leveres ved mva-registrering

tva et eori gb
tva et eori gb

Hvordan fungerer mva-registrering for selskaper utenfor EU ?

Et selskap etablert i en stat utenfor EU som utfører en momspliktig aktivitet i Portugal, må oppnevne en mva representant som er etablert i Portugal, og som ivaretar mva forpliktelser på dine vegne. Det er ikke mulig for et tredjepartsselskap å sende inn en registreringsfil selv

Obligatorisk rapportering i Portugal

Ethvert utenlandsk selskap som er registrert for merverdiavgift i Portugal, må selvsagt følge de lokale mva-reglene som gjelder. Mva-oppgaven og skattebetalingen må sendes inn som følger:

Intrastat oppgaven skal rapporteres månedlig hvis Intra Community leveransen overstiger € 250 000. 

Din mva representant i Portugal hjelper deg selvfølgelig med å være compliant med de lokale kravene.

Dette sier kundene våre om oss 🔥

Hundrevis av selskaper velger Eurofiscalis for å hjelpe dem i deres europeiske utvikling. Hør på  anbefalingen fra vår klient Miliboo.com, vi støtter dem i administrasjonen av deres europeiske-mva.

Bare hør
her

“The service Eurofiscalis provide us, give me the confidence and trust that we have a compliance process to Europe for our VAT and customs…”

Ping Europe

Ian Smith

Administrative and Financial Director
Ping Europe Limited

tva représentation fiscale
FAQ: Skattemessig representasjon i merverdiavgiftssaker

Hundrevis av dere stiller oss spørsmål om hvordan moms fungerer. Vi gjør vårt beste for å svare på dem. Nedenfor er de oftest stilte spørsmålene.

Ja! Ethvert selskap som er etablert utenfor Den europeiske union som driver mvapliktige transaksjoner i en av medlemsstatene er pålagt å oppnevne en mva-representant der. Sistnevnte har ansvaret for å respektere alle skatteforpliktelsene til det representerte selskapet. Representanten engasjerer sitt ansvar med myndighetene i landet og blir automatisk medansvarlig ved svindel eller forsinkelse eller manglende overholdelse av skatteforpliktelser.

mva-representasjon er begrepet som brukes når representanten representerer et selskap etablert utenfor EU.

Tax Agent er betegnelsen som brukes når representanten representerer et selskap etablert innenfor den europeiske union 

Tiden det tar å få et mva-nummer varierer avhengig av land. Men generelt sett tar det omtrent 4 uker. For mer informasjon, ikke nøl med å kontakte oss via vårt kontaktskjema.

Noen transaksjoner gjør selskapet ansvarlig i landet der operasjonen utføres. Hvert land bruker forskjellige regler for merverdiavgiftsplikt. Det er obligatorisk å analysere transaksjonen for å definere de resulterende mvaforpliktelsene. Her er imidlertid en ikke-uttømmende liste over transaksjoner som potensielt kan gjøre en transaksjon momspliktig:

  • Import og/eller eksport
  • Kjøpe eller videresalg
  • Ytelse av tjenester relatert til eiendom
  • overskridelse av en minimum omsetning 

Nei! Dette er hovedfordelen med å bruke tjenestene til en mva-representant eller agent. Å registrere selskapet ditt i et europeisk land betyr ikke å opprette et fast driftssted.

Ved å utføre avgiftspliktige transaksjoner i et land, gjør dette at du kun er momspliktig. Det er med andre ord kun momsplikt som skal oppfylles. For alt relatert til selskapsskatt, regnskap … det forblir i opprinnelseslandet ditt.

Nei ! Selskapsskatt, ditt regnskap osv. Er knyttet til din bedrift i opprinnelseslandet. I prinsippet er det slik at det å registrere bedriften din for merverdiavgift i et annet medlemsland ikke betyr å opprette et selskap. Som et resultat er du kun ansvarlig for forpliktelser knyttet til merverdiavgift (innlevering av en mva-melding,  betaling av innkrevd merverdiavgift til den lokale skattemyndigheten, etc.).

Ja! Et selskap kan ha et MVA-nummer i hvert av EUs medlemsland i. Det er vanlig at et selskap som opererer regelmessig i ulike EU-land har flere MVA-nummer. I tillegg tildeler noen stater 2 MVA-nummer, et lokalt MVA-nummer og et MVA-nummer som brukes for IntraCommunity leveringen.

EU-kommisjonen har opprettet et nettsted for å sjekke i sanntid gyldigheten til et MVA-nummer som er åpnet for IntraCommunity leveringen. Bare angi MVA-nummeret og attribusjonslandet på nettstedet deres ved å klikke på denne lenken:  https://ec.europa.eu

Kostnadene varierer avhengig av kompleksiteten til operasjonene, det aktuelle landet og registreringsavgiftene som brukes i den aktuelle staten. Generelt varierer kostnadene for registrering fra 500 til 1000 € avhengig av tilfellet.

Hvorfor utnevne Eurofiscalis som din mva-representant?

Eurofiscalis er en internasjonal aktør som spesialiserer seg på mva‑representasjon. Lokale, flerspråklige skatteeksperter (revisorer, regnskapsførere og advokater) tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din virksomhet. Lover og regler for merverdiavgifter i Europa kan ha stor innvirkning på virksomhetens utvikling på den internasjonale arenaen, og det er derfor vi etablerer langsiktige tillitsforhold.

Analyse av rapporteringsforpliktelsene dine i Europa

Analyse av vareflyt og samsvar med regler for merverdiavgifter, Intrastat (DEB), fakturering og toll

Mva-registrering

Utarbeidelse og innsending av registreringsskjema

Ditt lokale mva-nummer

Anskaffelse av EORI-nummer og eller MVA-nummer

formation guichet unique
Regnskap

Forenklet kunde/ leverandørregnskap (FEC)

Mva-meldinger

Innsending av mva-meldinger og Instrastat-rapporter (DEB)

Kommunikasjon med skattemyndighetene

Enkelt kontaktpunkt mellom deg og de lokale skattemyndighetene

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss

Ring firmaet vårt for å administrere dine momsforpliktelser i Portugal

Bruk vår tjeneste å outsource administrasjonen av dine MVA-meldinger i Portugal