Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-registrering og rapportering av mva-oppgaver for et utenlandsk selskap

Mva–representant i Østerrike

Er du momspliktig i Østerrike? Har du behov for et fransk mva-nummer og/eller en mva‑representant i landet? Har du spørsmål angående merverdiavgifter i Østerrike? Da har du kommet til rett sted. Vi forklarer deg hvordan du registrerer deg for østerriksk merverdiavgift, og hvordan du kan få hjelp til å sende mva-meldinger, og hvordan du skaffer deg en egen mva-representant i Østerrike hvis du trenger det.

représentation fiscale

Trenger du å registrere deg for mva i Østerrike?

Utvikler du eksporten din? Har du nye forpliktelser for merverdiavgift innen EU å administrere? Vi har løsningen for å utvikle selskapet uten å øke papirarbeidet.

Dine utfordringer

Våre løsninger
déclaration tva

Bruk en mva-representant i Østerrike

Selskaper kan utføre forretningsvirksomhet i Østerrike uten å være etablert der, men de vil likevel være underlagt gjeldende momsregler for «ikke-etablerte selskaper». Så snart et utenlandsk selskap utfører minst én av handlingene som angitt nedenfor, vil det være momspliktig i Østerrike. Det må da registreres i det østeriske mva‑registeret å få et lokalt mva-nummer. I enkelte tilfeller kan «One Stop Shop»‑ordningen benyttes innenfor EU. Listen nedenfor viser noen av transaksjonene som vil utløse registreringsplikt for merverdiavgift: 

Når blir du momspliktig i Østerrike ?

Det er mulig for alle selskaper å utføre operasjoner i Østerrike uten å være etablert der. De er imidlertid underlagt gjeldende momsregler for «ikke-etablerte selskaper». I tilfelle et utenlandsk selskap utfører en av operasjonene nedenfor, blir det momspliktig i Østerrike. Og dermed vil det være nødvendig å registrere seg i den østeriske mva-registere og få et østerriksk mva-nummer.

Her følger en ikke-uttømmende liste av transaksjoner som utløser mva registreringsplikt:

Slik får du et østerriksk mva-nummer ?

Er du et selskap etablert i EU er dere momspliktig i Østerrike? Da trenger du å søke om å bli mva-registrert. Du må fylle ut søknadsskjema som finnes her Finanzamt Graz Stadt og sende det inn til Finanzamt Österreich Diensstel Grz-Stadt. Deres kontaktinformasjon følger herunder:

Når din søknad er godkjent, er du registrert for merverdiavgift og du mottar et mva nummer som består av et unikt nummer med åtte sifre etter bokstavene ‘ATU’. Husk at fakturaer du utsteder til dine kunden skal inneholde det østerrikske mva nummeret.

Finanzamt Österreich Dienststelle Graz-Stadt

Adressse: Betriebsveranlagungsteams Ausländerreferate - Conrad von Hötzendorf-Straße 14-18 - A-8010 Graz - Østerrike
Tel: +43 (0) 50233 333

tva et eori gb
tva et eori gb

Liste over dokumenter som skal leveres ved mva-registrering

Ethvert utenlandsk selskap som er registrert for merverdiavgift i Østerrike, må selvsagt følge de lokale mva-reglene som gjelder. Mva-oppgaven og skattebetalingen må sendes inn som følgende:

Ved en månedlig eller kvartalsvis mva-oppgave, må en årlig summarisk erklæring innleveres før 1. mai i av påfølgende år, i det tilfelle at oppgaven er på papir. Vis den årlige mva-oppgaven leveres elektronisk så kan mva-oppgaven leveres til 30 Juni av påfølgende år. Referanseåret for merverdiavgift er ikke regnskapsåret, men kalenderåret. Intrastat oppgaven skal rapporteres månedlig hvis Intra Community leveransen overstiger € 750 000. 

Din mva representant i Østerrike hjelper deg selvfølgelig med å være compliant med de lokale kravene.

Dette sier kundene våre om oss🔥

Hundrevis av selskaper velger Eurofiscalis for å hjelpe dem i deres utvikling i Europa. Hør på  anbefalingen fra vår klient Miliboo.com, vi støtter dem i administrasjonen av deres europeiske-mva.

Bare hør
her

“The service Eurofiscalis provide us, give me the confidence and trust that we have a compliance process to Europe for our VAT and customs…”

Ping Europe

Ian Smith

Administrative and Financial Director
Ping Europe Limited

tva représentation fiscale
FAQ: Skattemessig representasjon i merverdiavgiftssaker

Hundrevis av dere stiller oss spørsmål om hvordan moms fungerer. Vi gjør vårt beste for å svare på dem. Nedenfor er de oftest stilte spørsmålene.

Ja! Ethvert selskap som er etablert utenfor Den europeiske union som driver mvapliktige transaksjoner i en av medlemsstatene er pålagt å oppnevne en mva-representant der. Sistnevnte har ansvaret for å respektere alle skatteforpliktelsene til det representerte selskapet. Representanten engasjerer sitt ansvar med myndighetene i landet og blir automatisk medansvarlig ved svindel eller forsinkelse eller manglende overholdelse av skatteforpliktelser.

mva-representasjon er begrepet som brukes når representanten representerer et selskap etablert utenfor EU.

Tax Agent er betegnelsen som brukes når representanten representerer et selskap etablert innenfor den europeiske union 

Tiden det tar å få et mva-nummer varierer avhengig av land. Men generelt sett tar det omtrent 4 uker. For mer informasjon, ikke nøl med å kontakte oss via vårt kontaktskjema.

Noen transaksjoner gjør selskapet ansvarlig i landet der operasjonen utføres. Hvert land bruker forskjellige regler for merverdiavgiftsplikt. Det er obligatorisk å analysere transaksjonen for å definere de resulterende mvaforpliktelsene. Her er imidlertid en ikke-uttømmende liste over transaksjoner som potensielt kan gjøre en transaksjon momspliktig:

  • Import og/eller eksport
  • Kjøpe eller videresalg
  • Ytelse av tjenester relatert til eiendom
  • overskridelse av en minimum omsetning 

Nei! Dette er hovedfordelen med å bruke tjenestene til en mva-representant eller agent. Å registrere selskapet ditt i et europeisk land betyr ikke å opprette et fast driftssted.

Ved å utføre avgiftspliktige transaksjoner i et land, gjør dette at du kun er momspliktig. Det er med andre ord kun momsplikt som skal oppfylles. For alt relatert til selskapsskatt, regnskap … det forblir i opprinnelseslandet ditt.

Nei ! Selskapsskatt, ditt regnskap osv. Er knyttet til din bedrift i opprinnelseslandet. I prinsippet er det slik at det å registrere bedriften din for merverdiavgift i et annet medlemsland ikke betyr å opprette et selskap. Som et resultat er du kun ansvarlig for forpliktelser knyttet til merverdiavgift (innlevering av en mva-melding,  betaling av innkrevd merverdiavgift til den lokale skattemyndigheten, etc.).

Ja! Et selskap kan ha et MVA-nummer i hvert av EUs medlemsland i. Det er vanlig at et selskap som opererer regelmessig i ulike EU-land har flere MVA-nummer. I tillegg tildeler noen stater 2 MVA-nummer, et lokalt MVA-nummer og et MVA-nummer som brukes for IntraCommunity leveringen.

EU-kommisjonen har opprettet et nettsted for å sjekke i sanntid gyldigheten til et MVA-nummer som er åpnet for IntraCommunity leveringen. Bare angi MVA-nummeret og attribusjonslandet på nettstedet deres ved å klikke på denne lenken:  https://ec.europa.eu

Kostnadene varierer avhengig av kompleksiteten til operasjonene, det aktuelle landet og registreringsavgiftene som brukes i den aktuelle staten. Generelt varierer kostnadene for registrering fra 500 til 1000 € avhengig av tilfellet.

Hvorfor utnevne Eurofiscalis som din mva-representant?

Eurofiscalis er en internasjonal aktør som spesialiserer seg på mva‑representasjon. Lokale, flerspråklige skatteeksperter (revisorer, regnskapsførere og advokater) tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din virksomhet. Lover og regler for merverdiavgifter i Europa kan ha stor innvirkning på virksomhetens utvikling på den internasjonale arenaen, og det er derfor vi etablerer langsiktige tillitsforhold.

Analyse av rapporteringsforpliktelsene dine i Europa

Analyse av vareflyt og samsvar med regler for merverdiavgifter, Intrastat (DEB), fakturering og toll

Mva-registrering

Utarbeidelse og innsending av registreringsskjema

Ditt lokale mva-nummer

Anskaffelse av EORI-nummer og eller MVA-nummer

formation guichet unique
Regnskap

Forenklet kunde/ leverandørregnskap (FEC)

Mva-meldinger

Innsending av mva-meldinger og Instrastat-rapporter (DEB)

Kommunikasjon med skattemyndighetene

Enkelt kontaktpunkt mellom deg og de lokale skattemyndighetene

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss

Ring firmaet vårt for å administrere dine momsforpliktelser i Østerrike

Bruk vår tjeneste å outsource administrasjonen av dine MVA-meldingene i Østerrike