MVA representant i Østerrike

MVA registrering og rapportering av mva oppgaver for et utenlandsk selskap
Introduksjon

Leter du etter en mva representant i Østerrike? Trenger du et østerriksk mva nummer? Alt du trenger å vite om mva representasjon i Østerrike? Forstår du dine skatteforpliktelser? Du er her på rett sted. På denne siden forklarer vi tydelig hvordan du registrerer deg for østerriksk moms, hvordan du sender en mva oppgave i Østerrike, om det er nødvendig å utnevne en mva representant i Østerrike.

Innhold

Bruk en mva representant i Østerrike

Ethvert selskap som utfører momspliktige transaksjoner i Østerrike må registrere seg i den franske mva register, deklarere sine avgiftspliktige transaksjoner og betale moms. Selskaper etablert i EU kan utføre disse prosedyrene alene eller i følge med en østerriks mva representant. Selskaper utenfor EU må bruke tjenestene til en mva representant i Østerrike for å oppfylle disse forpliktelsene.

Når blir du momspliktig i Østerrike ?

Det er mulig for alle selskaper å utføre operasjoner i Østerrike uten å være etablert der. De er imidlertid underlagt gjeldende momsregler for «ikke-etablerte selskaper». I tilfelle et utenlandsk selskap utfører en av operasjonene nedenfor, blir man momspliktig i Østerrike. Og dermed vil det være nødvendig å registrere seg i den franske mva register og få et fransk mva nummer.

Her følger en ikke-uttømmende liste av transaksjoner som utløser mva registreringsplikt:

Hvordan få et østerriksk mva nummer ?

Er du et selskap etablert i EU og du er momspliktig i  Østerrike? Da trenger du å søke å bli mva registrert.  Du må fylle ut søknadsskjema som finnes her  Finanzamt Graz Stadt   og sender de inn til  Finanzamt Österreich Diensstel Grz-Stadt. Deres  kontaktinformasjon følger herunder:

Når din søknad er godkjent,  er du registrert for merverdiavgift og du mottar et mva nummer som består av et unikt nummer med åtte sifre etter bokstavene ‘ATU’. Husk at faktura du utsteder til dine kunden skal inneholder den østerrikske mva nummer.

Finanzamt Österreich Dienststelle Graz-Stadt

Adressse: Betriebsveranlagungsteams Ausländerreferate - Conrad von Hötzendorf-Straße 14-18 - A-8010 Graz - Østerrike
Tel: +43 (0) 50233 333

Liste over dokumenter som skal leveres ved mva registrering

Obligatoriske rapportering i Østerrike

Ethvert utenlandsk selskap som er registrert for merverdiavgift i Østerrike, må selvsagt følge de lokale mva regler som gjelder. Mva oppgaven og skattebetalingen må sendes inn som følgende:

Ved en månedlig eller kvartalsvis mva oppgave, må en årlig summarisk erklæring innleveres før 1. mai i av påfølgende år, i tilfelle oppgaver er på papir. I fall av elektronisk rapportering kan den årlig mva oppgave levere til 30 Juni av påfølgende år.  Referanseåret for merverdiavgift er ikke regnskapsåret, men kalenderåret.  Intrastat oppgaven skal rapporteres  månedlig hvis Intra Community leveransen overstiger € 750 000. 

Din mva representant i Østerrike hjelper deg selvfølgelig med å være compliant med de lokale kravene.

Hvorfor utnevne Eurofiscalis som din mva representant?

Eurofiscalis er en internasjonal aktør som spesialiserer seg på mva‑representasjon. Lokale, flerspråklige skatteeksperter (revisorer, regnskapsførere og advokater) tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din virksomhet. Lover og regler for merverdiavgifter i Europa kan ha stor innvirkning på virksomhetens utvikling på den internasjonale arenaen, og det er derfor vi etablerer langsiktige tillitsforhold.

Analyse av skatteforpliktelsene dine

Analyse av vareflyt og samsvar med regler for merverdiavgifter, Intrastat (DEB), fakturering og toll

MVA-registrering

Utarbeidelse og innsending av registreringsskjema

Ditt lokale mva-nummer

Anskaffelse av EORI-nummer og / eller MVA-nummer

Regnskap

Forenklet kunde- / leverandørregnskap (FEC)

MVA-meldinger

Innsending av mva-meldinger og Instrastat-rapporter (DEB)

Kommunikasjon med skattemyndighetene

Enkelt kontaktpunkt mellom deg og de lokale skattemyndighetene

Hvis du leter etter en

Internasjonal mva-representant

bør du ta kontakt med oss i dag

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss