MVA registrering og rapportering av mva oppgaver for et utenlandsk selskap

MVA representant i Nederland

Er du momspliktig i Nederland? Har du behov for et nederlandsk mva-nummer og/eller en mva‑representant i landet? Har du spørsmål angående merverdiavgifter i Nederland? Da er du kommet til rett sted. Vi forklarer deg hvordan du registrerer deg for nederlandsk merverdiavgift, hvordan du kan få hjelp til å sende mva-meldinger , og hvordan du skaffer deg en egen mva-representant i Nederland hvis du trenger det.

représentation fiscale

Trenger du å registrere deg for mva i Nederland?

Utvikler du eksportsalget ditt? Har du nye forpliktelser for merverdiavgift innen EU å administrere? Vi har løsningen for å utvikle deg uten å øke papirarbeidet.

Dine utfordringene
Vår løsning
Play Video
déclaration tva

Bruk en mva representant i Nederland

Ethvert selskap som utfører momspliktige transaksjoner i Nederland må registrere seg i den nederlandske mva register, deklarere sine avgiftspliktige transaksjoner og betale moms. Selskaper etablert i EU kan utføre disse prosedyrene alene eller i følge med en nederlandsk mva representant. Selskaper utenfor EU må bruke tjenestene til en mva representant i Nederland for å oppfylle disse forpliktelsene.

Når blir du momspliktig i Nederland

Det er mulig for alle selskaper å utføre operasjoner i Nederland uten å være etablert der. De er imidlertid underlagt gjeldende momsregler for «ikke-etablerte selskaper». I tilfelle et utenlandsk selskap utfører en av operasjonene nedenfor, blir man momspliktig i Nederland. Og dermed vil det være nødvendig å registrere seg i den nederlandske mva register og få et nederlandsk mva nummer, og beregne og betale nederlandsk mva. Her følger en ikke-uttømmende liste av transaksjoner som utløser mva registreringsplikt. Disse situasjonene er i samsvar med generelle EU -momsregler.

Slik får du et nederlandsk mva nummer ?

Hvis du er etablert i EU og momspliktig i Nederland, må du søke om registrering i det nederlandske mva-registeret. Du må fylle ut søknadsskjema.  I noe tilfeller kan du bruke det One Stop Shop, som gjelder nå innenfor EU. Hvis ikke, så må du fylle ut søknadsskjema som finnes her  Belastingdienst/Kennis- en Expertisecentrum Buitenland , og sender de inn til  Nederlandske skattemyndigheter. Deres  kontaktinformasjon følger herunder:

Når din søknad er godkjent,  er du registrert for merverdiavgift og du mottar et mva nummer som består av et unikt nummer med ni sifre, bokstav B plus et kontroltall av 2 sifre etter bokstavene ‘NL’. Husk at faktura du utsteder til dine kunden skal inneholder den nederlandske mva nummer.

 

Belastingdienst

Adresse: Postbus 2892 , 6401 DJ Heerlen Nederland
Tel: +31 555 385 385

tva et eori gb
tva et eori gb

Liste over dokumenter som skal leveres ved mva registrering

Hvordan fungerer mva registrering for selskaper utenfor EU ?

Selskaper som er etablert i et medlemsland i Den europeiske union, er ikke pålagt å oppnevne en mva representant i Nederland. For å lette forholdet til den nederlandske skattemyndigheten kan du imidlertid utnevne en mva representant som utfører formalitetene for deg.  Dermed sikre du deg  at din bedrift overholder alle lover og regler for merverdiavgift i Nederland.

 

Et selskap etablert i en stat utenfor EU som utfører en momspliktig aktivitet i Nederland, må oppnevne en mva representant som er etablert i Nederland, og som i vare ta mva forpliktelse på dine vegne. Det er ikke mulig for et tredjepartsselskap å sende inn en registreringsfil selv, bortsett fra selskaper etablert i følgende land:

Kundene våre snakker om oss 🔥

Hundrevis av selskaper velger Eurofiscalis for å hjelpe dem i deres utvikling i Europa. Hør på  anbefalingen fra vår klient Miliboo.com, vi støtter dem i administrasjonen av deres europeiske mva.

Bare hør
her

“The service Eurofiscalis provide us, give me the confidence and trust that we have a compliance process to Europe for our VAT and customs…”

Ping Europe

Ian Smith

Administrative and Financial Director
Ping Europe Limited

tva représentation fiscale
FAQ: Skattemessig representasjon i merverdiavgiftssaker

Hundrevis av dere stiller oss spørsmål om hvordan moms fungerer. Vi gjør vårt beste for å svare på dem. Nedenfor er de oftest stilte spørsmålene.

Ja! Ethvert selskap etablert utenfor Den europeiske union som driver mvapliktige transaksjoner i en av medlemsstatene er pålagt å oppnevne en skatterepresentant der. Sistnevnte har ansvaret for å respektere alle skatteforpliktelsene til det representerte selskapet. Representanten engasjerer sitt ansvar med myndighetene i landet og blir automatisk medansvarlig ved svindel eller forsinkelse eller manglende overholdelse av skatteforpliktelser.

MVA representasjon er begrepet som brukes når representanten representerer et selskap etablert utenfor EU.

Tax Agent er betegnelsen som brukes når representanten representerer et selskap etablert innenfor unionen

européenne.

Tiden det tar å få et MVA-nummer varierer avhengig av land. Men generelt sett tar det omtrent 4 uker! For mer informasjon, ikke nøl med å kontakte oss via vårt kontaktskjema.

Noen transaksjner gjør selskapet ansvarlig i landet der operasjonen utføres. Hvert land bruker forskjellige regler for merverdiavgiftsplikt. Det er obligatorisk å analysere transaksjonen for å definere de resulterende mvaforpliktelsene. Her er imidlertid en ikke-uttømmende liste over transaksjoner som potensielt kan gjøre en transaksjon momspliktig:

  • Import og/eller eksport
  • Kjøpe –  videresalg
  • Ytelse av tjenester relatert til eiendom
  • overskridelse av en minimum omsetning 

Nei ! Dette er hovedfordelen med å bruke tjenestene til en mva representant eller agent. Å registrere selskapet ditt i et europeisk land betyr ikke å opprette et fast driftssted.

Ved å utføre avgiftspliktige transaksjoner i et land, gjør dette at du kun er momspliktig. Det er med andre ord kun momsplikt som skal oppfylles. For alt relatert til selskapsskatt, regnskap … det forblir i opprinnelseslandet ditt.

Nei ! Selskapsskatt, ditt regnskap osv. er knyttet til din bedrift i opprinnelseslandet. I prinsip er det slik at det å registrere bedriften din for merverdiavgift i et annet medlemsland ikke betyr å opprette et selskap. Som et resultat er du kun ansvarlig for forpliktelser knyttet til merverdiavgift (innlevering av en mva-melding,  betaling av innkrevd merverdiavgift til den lokale skattemyndigheten, etc.).

Ja! Et selskap kan ha et MVA-nummer i hvert medlemsland i EU. Det er vanlig at et selskap som opererer regelmessig i ulike EU-land har flere MVA-nummer. I tillegg tildeler noen stater 2 MVA-nummer, et lokalt MVA-nummer og et MVA-nummer som brukes for IntraCommunity leveringen.

EU-kommisjonen har opprettet et nettsted for å sjekke i sanntid gyldigheten til et MVA-nummer som er åpnet for IntraCommunity leveringen. Bare angi MVA-nummeret og attribusjonslandet på nettstedet deres ved å klikke på denne lenken:  https://ec.europa.eu

Kostnadene varierer avhengig av kompleksiteten til operasjonene, det aktuelle landet og registreringsavgiftene som brukes i den aktuelle staten. Generelt varierer kostnadene for registrering fra 500 til 1000 € avhengig av tilfellet.

Hvorfor utnevne Eurofiscalis som din mva representant?

Eurofiscalis er en internasjonal aktør som spesialiserer seg på mva‑representasjon. Lokale, flerspråklige skatteeksperter (revisorer, regnskapsførere og advokater) tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din virksomhet. Lover og regler for merverdiavgifter i Europa kan ha stor innvirkning på virksomhetens utvikling på den internasjonale arenaen, og det er derfor vi etablerer langsiktige tillitsforhold.

Analyse av skatteforpliktelsene dine

Analyse av vareflyt og samsvar med regler for merverdiavgifter, Intrastat (DEB), fakturering og toll

MVA-registrering

Utarbeidelse og innsending av registreringsskjema

Ditt lokale mva-nummer

Anskaffelse av EORI-nummer og / eller MVA-nummer

formation guichet unique
Regnskap

Forenklet kunde- / leverandørregnskap (FEC)

MVA-meldinger

Innsending av mva-meldinger og Instrastat-rapporter (DEB)

Kommunikasjon med skattemyndighetene

Enkelt kontaktpunkt mellom deg og de lokale skattemyndighetene

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss

Ring firmaet vårt for å administrere dine momsforpliktelser i Nederland

Bruk vår tjeneste og outsource administrasjonen av dine MVA-meldingene i Nederland