MVA representant i Nederland

MVA registrering og rapportering av mva oppgaver for et utenlandsk selskap
Introduksjon

Leter du etter en mva representant i Nederland? Trenger du et nederlandsk mva nummer? Alt du trenger å vite om mva representasjon i Nederland? Forstår du dine skatteforpliktelser? Du er her på rett sted. På denne siden forklarer vi tydelig hvordan du registrerer deg for nederlandsk moms, hvordan du sender en mva oppgave i Nederland, om det er nødvendig å utnevne en mva representant i Nederland.

Innhold

Bruk en mva representant i Nederland

Ethvert selskap som utfører momspliktige transaksjoner i Nederland må registrere seg i den nederlandske mva register, deklarere sine avgiftspliktige transaksjoner og betale moms. Selskaper etablert i EU kan utføre disse prosedyrene alene eller i følge med en nederlandsk mva representant. Selskaper utenfor EU må bruke tjenestene til en mva representant i Nederland for å oppfylle disse forpliktelsene.

Når blir du momspliktig i Nederland

Det er mulig for alle selskaper å utføre operasjoner i Nederland uten å være etablert der. De er imidlertid underlagt gjeldende momsregler for «ikke-etablerte selskaper». I tilfelle et utenlandsk selskap utfører en av operasjonene nedenfor, blir man momspliktig i Nederland. Og dermed vil det være nødvendig å registrere seg i den nederlandske mva register og få et nederlandsk mva nummer, og beregene og betale nederlandsk mva. Her følger en ikke-uttømmende liste av transaksjoner som utløser mva registreringsplikt. Disse situasjonene er i samsvar med generelle EU -momsregler.

Hvordan få et nederlandsk mva nummer ?

Er du et selskap etablert i EU og du er momspliktig i Frankrike? Da trenger du å søke å bli mva registrert.  Du må fylle ut søknadsskjema som finnes her  Belastingdienst/Kennis- en Expertisecentrum Buitenland , og sender de inn til  Department of Residents Abroad and General Services (DRESG). Deres  kontaktinformasjon følger herunder:

Etterhvert blir den nederlandsk mva nummer utstedet

Belastingdienst
Postbus 2892
6401 DJ Heerlen
Nederland

Liste over dokumenter som skal leveres ved mva registrering

Hvordan fungerer mva registrering for selskaper utenfor EU ?

Selskaper som er etablert i et medlemsland i Den europeiske union, er ikke pålagt å oppnevne en mva representant i Nederland. For å lette forholdet til den nederlandske skattemyndigheten kan du imidlertid utnevne enmva representant som utfører formalitetene for deg.

Et selskap etablert i en stat utenfor EU som utfører en momspliktig aktivitet i Nederland, må oppnevne en mva representant som er etablert i Nederland, og som i vare ta mva forpliktelse på dine vegne. Det er ikke mulig for et tredjepartsselskap å sende inn en registreringsfil selv, bortsett fra selskaper etablert i følgende land:

Hvorfor utnevne Eurofiscalis som din mva representant?

Eurofiscalis er et internasjonalt skattefirma som spesialiserer seg på  mva representasjon. Lokale forretningseksperter (regnskapsførere, regnskapsførere, skattespesialister, etc.), som ofte snakker 3 språk, tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din bedrift. MVA compliance er et sentralt tema i din internasjonale utviklingssuksess, og derfor bygger vi et tillitsforhold på lang sikt sammen med deg. 

Analyse av skatteforpliktelsene dine

Analyse av vareflyt og samsvar med MVA, DEB, fakturaer, toll

MVA registrering

Utarbeidelse og innsending av registreringsfilen

Få ditt lokale nummer

Få ditt EORI -nummer

Regnskap

Forenklet kunde- / leverandørregnskap (FEC)

Mva oppgave

Rapportering av de periodiske mvaoppgavene, DEB og Intrastat

Kontakt med myndighetene

Enkelt kontaktpunkt med de lokale skattemyndigheten

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss
Leter du etter en

Internasjonal MVA representant

Ta kontakt med oss i  dag