MVA representant i Nederland

MVA registrering og rapportering av mva oppgaver for et utenlandsk selskap
Introduksjon

Leter du etter en mva representant i Nederland? Trenger du et nederlandsk mva nummer? Alt du trenger å vite om mva representasjon i Nederland? Forstår du dine skatteforpliktelser? Du er her på rett sted. På denne siden forklarer vi tydelig hvordan du registrerer deg for nederlandsk moms, hvordan du sender en mva oppgave i Nederland, om det er nødvendig å utnevne en mva representant i Nederland.

Innhold

Bruk en mva representant i Nederland

Ethvert selskap som utfører momspliktige transaksjoner i Nederland må registrere seg i den nederlandske mva register, deklarere sine avgiftspliktige transaksjoner og betale moms. Selskaper etablert i EU kan utføre disse prosedyrene alene eller i følge med en nederlandsk mva representant. Selskaper utenfor EU må bruke tjenestene til en mva representant i Nederland for å oppfylle disse forpliktelsene.

Når blir du momspliktig i Nederland

Det er mulig for alle selskaper å utføre operasjoner i Nederland uten å være etablert der. De er imidlertid underlagt gjeldende momsregler for «ikke-etablerte selskaper». I tilfelle et utenlandsk selskap utfører en av operasjonene nedenfor, blir man momspliktig i Nederland. Og dermed vil det være nødvendig å registrere seg i den nederlandske mva register og få et nederlandsk mva nummer, og beregne og betale nederlandsk mva. Her følger en ikke-uttømmende liste av transaksjoner som utløser mva registreringsplikt. Disse situasjonene er i samsvar med generelle EU -momsregler.

Hvordan få et nederlandsk mva nummer ?

Er du et selskap etablert i EU og du er momspliktig i Nederland? Da trenger du å søke å bli mva registrert.  I noe tilfeller kan du bruke det One Stop Shop, som gjelder nå innenfor EU. Hvis ikke, så må du fylle ut søknadsskjema som finnes her  Belastingdienst/Kennis- en Expertisecentrum Buitenland , og sender de inn til  Nederlandske skattemyndigheter. Deres  kontaktinformasjon følger herunder:

Når din søknad er godkjent,  er du registrert for merverdiavgift og du mottar et mva nummer som består av et unikt nummer med ni sifre, bokstav B plus et kontroltall av 2 sifre etter bokstavene ‘NL’. Husk at faktura du utsteder til dine kunden skal inneholder den nederlandske mva nummer.

 

Belastingdienst

Adresse: Postbus 2892 , 6401 DJ Heerlen Nederland
Tel: +31 555 385 385

Liste over dokumenter som skal leveres ved mva registrering

Hvordan fungerer mva registrering for selskaper utenfor EU ?

Selskaper som er etablert i et medlemsland i Den europeiske union, er ikke pålagt å oppnevne en mva representant i Nederland. For å lette forholdet til den nederlandske skattemyndigheten kan du imidlertid utnevne en mva representant som utfører formalitetene for deg.  Dermed sikre du deg  at din bedrift overholder alle lover og regler for merverdiavgift i Nederland.

 

Et selskap etablert i en stat utenfor EU som utfører en momspliktig aktivitet i Nederland, må oppnevne en mva representant som er etablert i Nederland, og som i vare ta mva forpliktelse på dine vegne. Det er ikke mulig for et tredjepartsselskap å sende inn en registreringsfil selv, bortsett fra selskaper etablert i følgende land:

Hvorfor utnevne Eurofiscalis som din mva representant?

Eurofiscalis er en internasjonal aktør som spesialiserer seg på mva‑representasjon. Lokale, flerspråklige skatteeksperter (revisorer, regnskapsførere og advokater) tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din virksomhet. Lover og regler for merverdiavgifter i Europa kan ha stor innvirkning på virksomhetens utvikling på den internasjonale arenaen, og det er derfor vi etablerer langsiktige tillitsforhold.

Analyse av skatteforpliktelsene dine

Analyse av vareflyt og samsvar med regler for merverdiavgifter, Intrastat (DEB), fakturering og toll

MVA-registrering

Utarbeidelse og innsending av registreringsskjema

Ditt lokale mva-nummer

Anskaffelse av EORI-nummer og / eller MVA-nummer

Regnskap

Forenklet kunde- / leverandørregnskap (FEC)

MVA-meldinger

Innsending av mva-meldinger og Instrastat-rapporter (DEB)

Kommunikasjon med skattemyndighetene

Enkelt kontaktpunkt mellom deg og de lokale skattemyndighetene

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss
Hvis du leter etter en

Internasjonal mva-representant

bør du ta kontakt med oss i dag