MVA representant i Bulgaria

MVA registrering og rapportering av mva oppgaver for et utenlandsk selskap
Introduction

Leter du etter en mva representant i Bulgaria? Er du momspliktig i Bulgaria? Trenger du et bulgarsk mva nummer? Alt du trenger å vite om mva representasjon i Bulgaria? Forstår du dine skatteforpliktelser? Du er på rett sted. På denne siden forklarer vi tydelig hvordan du registrerer deg for bulgarsk mva, hvordan du sender en mva oppgave i Bulgaria og om det er nødvendig å utnevne en mva representant i Bulgaria.

Innhold

Bruk en mva representant i Bulgaria

Ethvert selskap som utfører momspliktige transaksjoner i Bulgaria må registrere seg i den bulgarske mva register, deklarere sine avgiftspliktige transaksjoner og betale moms. Selskaper etablert i EU kan utføre disse prosedyrene alene eller i følge med en bulgarsk mva representant. Selskaper utenfor EU må bruke tjenestene til en mva representant i Bulgaria for å oppfylle disse forpliktelsene. 

Når blir du mompliktig i Bulgaria

Det er mulig for alle selskaper å utføre operasjoner i Bulgaria uten å være etablert der. De er imidlertid underlagt gjeldende momsregler for «ikke-etablerte selskaper». I tilfelle et utenlandsk selskap utfører en av operasjonene nedenfor, blir man momspliktig i Bulgaria. Og dermed vil det være nødvendig å registrere seg i den bulgarske mva register og få et bulgarsk mva nummer. Her følger en ikke-uttømmende liste av transaksjoner som utløser mva registreringsplikt: 

 

Hvordan få et bulgarsk mva nummer ?

Er du et selskap etablert i EU og du er momspliktig i Bulgaria? Da trenger du å søke å bli mva registrert.  Du må fylle ut søknadsskjema som finnes her  National Revenue Agency  i Bulgaria, og sender de inn til  NRA avdeling Sofia. Deres  kontaktinformasjon følger herunder:

Etterhvert blir den bulgarsk mva nummer utstedet. 

Selskaper som er etablert i et medlemsland i Den europeiske union, er ikke pålagt å oppnevne en mva representant i Bulgaria . For å lette forholdet til den bulgarske skattemyndigheten kan du imidlertid utnevne enmva representant som utfører formalitetene for deg.

National Revenue Agency 52 Dondukov Blvd. Sofia

Liste over dokumenter som skal leveres ved mva registering

Hvordan fungerer mva registering for selskpaer utenfor EU ?

Et selskap etablert i en stat utenfor EU som utfører en momspliktig aktivitet i Bulgaria, må oppnevne en mva representant som er etablert i Bulgaria, og som i vare ta mva forpliktelse på dine vegne. Det er ikke mulig for et tredjepartsselskap å sende inn en registreringsfil selv, bortsett fra selskaper etablert i følgende land:

liste av landene

..

Hvorfor utnevne Eurofiscalis som din mva representant?

Eurofiscalis er et internasjonalt skattefirma som spesialiserer seg på  mva representasjon. Lokale forretningseksperter (regnskapsførere, regnskapsførere, skattespesialister, etc.), som ofte snakker 3 språk, tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din bedrift. MVA compliance er et sentralt tema i din internasjonale utviklingssuksess, og derfor bygger vi et tillitsforhold på lang sikt sammen med deg. 

Analyse av skatteforpliktelsene dine

Analyse av vareflyt og samsvar med MVA, DEB, fakturaer, toll

MVA registrering

Utarbeidelse og innsending av registreringsfilen

Få ditt lokale nummer

Få ditt EORI -nummer

Regnskap

Forenklet kunde- / leverandørregnskap (FEC)

Mva oppgave

Rapportering av de periodiske mvaoppgavene, DEB og Intrastat

Kontakt med myndighetene

Enkelt kontaktpunkt med de lokale skattemyndigheten

Leter du etter en

Internasjonal MVA representant

Ta kontakt med oss i  dag

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss