MVA-representant i Bulgaria

Registrering og rapportering av merverdiavgifter for utenlandske selskap
Introduksjon

Leter du etter en mva-representant i Bulgaria?Har du behov for et bulgarsk mva-nummer og/eller en mva-representant i landet? Har du spørsmål angående merverdiavgifter i Bulgaria? Da er du kommet til rett sted. Vi forklarer deg hvordan du registrerer deg for bulgarsk merverdiavgift, hvordan du kan få hjelp til å sende mva-meldinger, og hvordan du skaffer deg en egen mva-representant i Bulgaria hvis du trenger det.

Innhold

Bruk av en mva-representant i Bulgaria

Ethvert selskap som utfører momspliktige transaksjoner i Bulgaria må registrere seg i den bulgarske mva register, deklarere sine avgiftspliktige transaksjoner og betale moms. Selskaper etablert i EU kan utføre disse prosedyrene alene eller i følge med en bulgarsk mva-representant. Selskaper utenfor EU må bruke tjenestene til en mva-representant i Bulgaria for å oppfylle disse forpliktelsene. 

Når er du momspliktig i Bulgaria

Selskaper kan utføre forretningsvirksomhet i Bulgaria  uten å være etablert der, men de vil likevel være underlagt gjeldende momsregler for «ikke-etablerte selskaper». Så snart et utenlandsk selskap utfører minst én av handlingene som angitt nedenfor, vil det være momspliktig i Bulgaria. Det må da registreres i det bulgarske mva‑registeret og få et lokalt mva-nummer. I enkelte tilfeller kan «One Stop Shop»‑ordningen benyttes innenfor EU. Listen nedenfor viser noen av transaksjonene som vil utløse registreringsplikt for merverdiavgift: 

Slik får du et bulgarsk mva-nummer ?

Hvis du er etablert i EU og momspliktig i Bulgaria, må du søke om registrering i det bulgarske mva-registeret. Du må fylle ut søknadsskjema på fransk  (se National Revenue Agency ) , legge ved relevante dokumenter og sende det til:

Selskaper som er etablert i et medlemsland i Den europeiske union, er ikke pålagt å oppnevne en mva representant i Bulgaria . For å lette forholdet til den bulgarske skattemyndigheten kan du imidlertid utnevne enmva representant som utfører formalitetene for deg.

Adresse

National Revenue Agency 52 Dondukov Blvd. Sofia

Liste over dokumenter du trenger ved mva-registering

Hvordan fungerer mva-registering for selskpaer utenfor EU ?

Virksomheter som er etablert utenfor EU, og som utfører avgiftsbelagte transaksjoner i Bulgaria, er pålagt å oppnevne en mva‑representant som er etablert i Bulgaria, og som kan ivareta mva-forpliktelsene på deres vegne. Tredjepartsselskap kan ikke sende inn registreringsskjema på egen hånd, med unntak av selskaper etablert i følgende land:

liste av landene

..

Hvorfor utnevne Eurofiscalis som din mva representant?

Eurofiscalis er en internasjonal aktør som spesialiserer seg på mva‑representasjon. Lokale, flerspråklige skatteeksperter (revisorer, regnskapsførere og advokater) tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din virksomhet. Lover og regler for merverdiavgifter i Europa kan ha stor innvirkning på virksomhetens utvikling på den internasjonale arenaen, og det er derfor vi etablerer langsiktige tillitsforhold.

Analyse av skatteforpliktelsene dine

Analyse av vareflyt og samsvar med regler for merverdiavgifter, Intrastat (DEB), fakturering og toll

MVA-registrering

Utarbeidelse og innsending av registreringsskjema

Ditt lokale mva-nummer

Anskaffelse av EORI-nummer og / eller MVA-nummer

Regnskap

Forenklet kunde- / leverandørregnskap (FEC)

MVA-meldinger

Innsending av mva-meldinger og Instrastat-rapporter (DEB)

Kommunikasjon med skattemyndighetene

Enkelt kontaktpunkt mellom deg og de lokale skattemyndighetene

Hvis du leter etter en

Internasjonal mva-representant

bør du ta kontakt med oss i dag

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss