MVA-representant i Frankrike

Registrering og rapportering av merverdiavgifter for utenlandske selskap
Introduksjon

Er du momspliktig i Frankrike? Har du behov for et fransk mva-nummer og/eller en mva-representant i landet? Har du spørsmål angående merverdiavgifter i Frankrike? Da er du kommet til rett sted. Vi forklarer deg hvordan du registrerer deg for fransk merverdiavgift, hvordan du kan få hjelp til å sende mva-meldinger (CA3), og hvordan du skaffer deg en egen mva-representant i Frankrike hvis du trenger det.

Innhold

Bruk av mva-representant i Frankrike

Alle virksomheter som utfører momspliktige transaksjoner i Frankrike, må registrere seg i det franske mva-registeret, rapportere inn avgiftspliktige transaksjoner og betale merverdiavgift. Virksomheter som er etablert i EU, kan velge å utføre disse prosedyrene på egen hånd, eller ved hjelp av en skatterepresentant. Virksomheter utenfor EU er pålagt å ha en mva-representant i Frankrike for å kunne oppfylle sine forpliktelser.

Når er du momspliktig i Frankrike ?

Selskaper kan utføre forretningsvirksomhet i Frankrike uten å være etablert der, men de vil likevel være underlagt gjeldende momsregler for «ikke-etablerte selskaper». Så snart et utenlandsk selskap utfører minst én av handlingene som angitt nedenfor, vil det være momspliktig i Frankrike. Det må da registreres i det franske mva‑registeret og få et lokalt mva-nummer. I enkelte tilfeller kan «One Stop Shop»‑ordningen benyttes innenfor EU. Listen nedenfor viser noen av transaksjonene som vil utløse registreringsplikt for merverdiavgift: 

Slik får du et fransk mva-nummer

Hvis du er etablert i EU og momspliktig i Frankrike, må du søke om registrering i det franske mva-registeret. Du må fylle ut søknadsskjema på fransk (se skatteetaten for utenlandske innbyggere (SIEE)), legge ved relevante dokumenter og sende det til:

 

Service des impôts des entreprises étrangères (SIEE)

Adresse : 10 rue du Centre TSA 20011 93465 NOISY LE GRAND CEDEX, Frankrike​
Tel : + 33 (0)1 72.95.20.31​
Email : siee.dinr@dgfip.finances.gouv.fr​

Et fransk mva-nummer består av 2 bokstaver (FR) og 11 tall.

Liste over dokumenter du trenger ved mva- registrering

Virksomheter som er etablert i et EU-medlemsland, er ikke pålagt å ha en egen mva‑representant i Frankrike. For å forenkle samarbeidet med den franske skattemyndigheten kan du likevel velge å utnevne en skatterepresentant som kan ta hånd om alle formalitetene på dine vegne.

Mva-registering for selskaper utenfor EU ?

Virksomheter som er etablert utenfor EU, og som utfører avgiftsbelagte transaksjoner i Frankrike, er pålagt å oppnevne en mva‑representant som er etablert i Frankrike, og som kan ivareta mva-forpliktelsene på deres vegne. Tredjepartsselskap kan ikke sende inn registreringsskjema på egen hånd, med unntak av selskaper etablert i følgende land:

liste av landene

Albania, Australia, Aruba, Sør -Afrika, Aserbajdsjan, Curacao, Republikken Korea, Georgia, Ghana, Grønland, Færøyene, India, Island, Japan, Mauritius, Mexico, Moldova, Norge, New Zealand, Fransk Polynesia, Saint Barthelemy, Saint -Martin, Sint Maarten, Tunisia, Ukraina.

Vi kan være din mva-representant i Frankrike ?

Eurofiscalis er en internasjonal aktør som spesialiserer seg på mva‑representasjon. Lokale, flerspråklige skatteeksperter (revisorer, regnskapsførere og advokater) tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din virksomhet. Lover og regler for merverdiavgifter i Europa kan ha stor innvirkning på virksomhetens utvikling på den internasjonale arenaen, og det er derfor vi etablerer langsiktige tillitsforhold.

Analyse av skatteforpliktelsene dine

Analyse av vareflyt og samsvar med MVA, DEB, fakturaer, toll

MVA registrering

Utarbeidelse og innsending av

registreringsskjema

Få ditt lokale nummer

Få ditt SIREN / SIRET -nummer (franske mva nummer) og EORI -nummer

Regnskap

Forenklet kunde- / leverandørregnskap (FEC)

MVA oppgave

Rapportering av de periodiske mvaoppgavene (CA3) og DEB

Kontakt med myndighetene

Enkelt kontaktpunkt med de franske skattemyndigheten

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss