Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

MVA & Intrastat

Trinn-for-trinn-guiden for å forstå alt om MVA-oppsumeringserklæring, DES og Intrastat

Vil du vite alt om varedeklarasjon? Forstår du hvordan du arkiverer det? Hvordan outsource denne erklæringen til en tredjepart? Da er du på rett sted! På denne siden forklarer vi tydelig hvordan du sender inn en varedeklarasjon og hvilken tjenesteleverandør du skal ringe hvis du ønsker å outsource denne deklarasjonen. Forstå alt om mva og Intrastat på 5 minutter!

Déclaration d'échanges de biens

Outsource dine MVA- og Intrastat-erklæringer

Er du lei av å bruke tid på dine MVA og Intrastat-erklæringer? Stol på vårt firma som er spesialisert på disse erklæringene og fokuser på de viktige oppgavene dine. 

Dine problemer
Våre løsninger

Forstå alt om utviklingen av Intrastat: 2022 EMEBI-reform og MVA-oppsummeringserklæring

tva et eori gb

Forstå erklæringene: MVA og Intrastat.

Før du velger et firma til å outsource erklæringene dine, er det nødvendig å innhente et minimum av informasjon om emnet.

vendre en uk

Vareutvekslingserklæringen (DEB) er en erklæring som skal sendes til tollvesenet (pro.douane.gouv.fr) som sporer alle kommersielle transaksjoner mellom Frankrike og en annen medlemsstat i EU.

 

Når emnet for varedeklarasjonen (DEB) diskuteres, skal to begreper være kjent:

 

Innledning: ankomst av europeiske varer til det nasjonale territoriet (tvert imot, en vare som kommer fra et tredjeland er en import);


Frakt: sending av varer fra Norgge til et land i EU (omvendt er en forsendelse til et tredjeland en eksport).

Det er obligatorisk for ethvert merverdiavgiftspliktig norsk selskap å sende inn intrastat hvis det utfører introduksjoner eller forsendelser.

Ethvert merverdiavgiftspliktig selskap i Frankrike som utfører introduksjoner eller forsendelser, må sende inn DEB dersom terskelene nedenfor overskrides.

Ved introduksjon: Selskapet må sende inn den statistiske intrastat-undersøkelsen  hvis det overstiger €460 000 av EU-kjøp som ble introdusert i Frankrike og hvis det er en del av utvalget.

Ved utsendelse: Selskapet må sende inn en MVA-oppsummering fra første utsendelse og en statistisk undersøkelse dersom terskelen på €460 000 overskrides.

 

 

 

INTRODUCTION

EXPEDITION

<460.000€/an

Pas de déclaration

Etat récapitulatif TVA

>460.000€/an

Enquête statistique EMEBI*

Etat récapitulatif TVA

+

Enquête statistique EMEBI*

Siden 1. januar 2022 har tiltakene som er truffet av finansloven 2022, direkte innvirkning på bedriftenes moms- og tollprosedyrer. For vare handelen din innen EU endres rapporteringspliktene dine: Varehandelserklæringen (DEB) erstattes av to separate deklarasjoner: den statistiske EMEBI-undersøkelsen og MVA-oppsummeringsoppgaven.

Vi har publisert et gratis teknisk ark dedikert til denne DEB-forskriftsendringen. Du kan lese den her: Fra DEB til EMEBI: forstå alt om 2022-reformen

Inntil nå måtte du sende dine statistiske erklæringer (DEB-introduksjon og detaljert utsendelse DEB) så snart du krysset terskelen på €460 000 i året. Det er ikke lenger nok å krysse terskelen ved utsendelse eller introduksjon: du må nå vente på å motta et "varselbrev" som bekrefter at din bedrift er en del av det undersøkte statistiske utvalget. Dette postbrevet sendes til de valgte selskapene i desember år N-1 eller i løpet av året. Så snart du mottar den, er du pålagt å svare på EMEBI-undersøkelsen hver måned, selv når du ikke har utført noen transaksjoner: nullerklæringer blir obligatoriske.

Det bør bemerkes at DEB ble satt på plass med åpningen av grenser mellom EU for å oppfylle to krav fra EU-kommisjonen:

gi skattedata for leveringer innen fellesskapet;
og fullføre en statistisk undersøkelse av varehandelen mellom medlemsstatene.

Hvis Frankrike tok valget i 1993 å gruppere den forventede informasjonen i en enkelt erklæring, DEB som vi kjenner, har de fleste andre EU-landene satt opp to separate erklæringer fra starten: EC Sales List for avgiftskomponenten, og Intrastat for den statistiske komponenten.

DEB: Erklæring om bytte av varer

DES: Europeisk serviceerklæring

EF-salgsliste: MVA-oppsummeringsoppgave

Intrastat: Statistisk undersøkelse eller EMEBI

Våre MVA- og Intrastat-tjenester

Vår jobb er å redusere din. Vi tar oss av dine varebytteerklæringer, Intrastat. Hver måned sender du oss enten en Excel-tabell med data som skal deklareres eller salgs- og leverandørfakturaer som skal legges inn. Teamet vårt tar seg av resten.

Nos tarifs DEB : EMEBI & état récapitulatif TVA
Nos tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction du volume et de l’activité de l’entreprise. Il est nécessaire de prendre rendez-vous avez un membre de notre équipe pour obtenir un devis détaillé et adapté à votre activité. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur ce lien.

Bruk oss å outsource dine mva og intrastat-erklæringer

Avtal en videokonferanse med et medlem av teamet vårt for å diskutere dine behov.

Dette sier kundene våre om oss🔥

Hundrevis av selskaper velger Eurofiscalis for å hjelpe dem i deres europeiske utvikling. Lytt til vitnesbyrdet fra vår klient Miliboo.com, vi støtter dem i administrasjonen av deres europeiske-mva.

Bare hør
hær
Il nous font confiance

Des centaines d’entreprises choisissent Eurofiscalis pour gérer leurs obligations fiscales et déclaratives.

temoignage client tva
conformité TVA
Ofte stilte spørsmål

Hundrevis av dere stiller oss spørsmål om hvordan DEB fungerer i EU. Vi gjør vårt beste for å svare på dem. Nedenfor er de oftest stilte spørsmålene.

Erklæringer om bytte av varer må innleveres månedlig på det offisielle tollnettstedet pro.douane.gouv.fr, eller i papirversjon via skjemaet cerfa N°10838 og dens medfølgende melding N°51505.

Fristene for innlevering av deklarasjoner er definert i den offisielle tollkalenderen.

 • Linjenummer,
 • Produkt stykkliste,Destinasjonslandet (ved utsendelse) / opprinnelse (ved introduksjon),Skatteverdien eller vareverdien avhengig av Regime,
 • Nettomassen i kilogram av varene strippet for all emballasje,
 • Ekstra enheter (avhengig av produkttype),
 • Arten av transaksjonen,
 • Transportmåten,
 • Forsendelses- eller destinasjonsavdelingen,,
 • Opprinnelsesland,
 • Kjøpers identifikasjonsnummer.

Det er to terskler for forsendelser: terskelen på €1 og terskelen på €460 000. I begge tilfeller er innlevering av en erklæring om bytte av varer obligatorisk. Men hvis du foretar forsendelser for en omsetning på mindre enn 460 000 euro, er informasjonen som skal angis i DEB forenklet. Denne erklæringen kalles ofte og enkelt en forenklet varebytteerklæring.

Nei det er ingen terskel for DES. Denne erklæringen kommer fra den første leveringen av tjenester innenfor fellesskapet. Følgende tjenester er imidlertid ikke berørt av DES:

 • Reisebyråtjenester,
 • Tjenester knyttet til en bygning,
 • Persontransporttjenester,
 • Tjenester som består av å gi tilgang til kulturelle, kunstneriske, sportslige, pedagogiske, vitenskapelige, underholdnings- eller lignende arrangementer, som messer og utstillinger, samt tjenester knyttet til slik tilgang,,
 • Salg som skal konsumeres på stedet, utleie av kortsiktige transportmidler,
 • Tjenester som nyter godt av et unntak i kundens medlemsstat.

Hvis forsendelsene dine ikke overstiger terskelen på €460 000, må du sende inn en forenklet erklæring om bytte av varer. Her er informasjonen som skal oppgis i dette tilfellet:

 • Linjenummer,
 • skatteverdi,
 • Regimesystemet,
 • Kjøpers identifikasjonsnummer. 

Loven gir en bot på € 750 per erklæring som mangler eller sendes inn etter fristen.

Denne boten kan dobles, det vil si 1500 euro, dersom den ansvarlige ikke retter opp sin situasjon innen 30 dager etter det formelle varselet. Loven tilsier også at hver unnlatelse eller feil i en erklæring vil gi opphav til en bot på 15 euro, uten å overstige totalt 1500 euro.

Nei særavgiftspliktige varer skal ikke tas med i varedeklarasjonen. De er imidlertid underlagt spesifikke regler. For mer informasjon om disse spesifisitetene, vennligst kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Andre spesifikke produkter er også underlagt spesifikke restriksjoner og erklæringer og skal ikke inkluderes i erklæringen om bytte av varer (våpen, ammunisjon, eksplosive pulver og stoffer, krigsmateriell, varer med dobbelt bruk, narkotika og psykotrope midler, avfall, legemidler for menneskelig og veterinær bruk, plante- og dyreprodukter, kulturgoder).

Ring firmaet vårt for å behandle din mva

Bruk vår tjeneste å outsource administrasjonen av dine vareutvekslingserklæringer, intrastat og mva-ærkleringer.