Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-registrering og rapportering av mva-oppgaver for et utenlandsk selskap

MVA–representant i Spania

Er du momspliktig i Spania? Har du behov for et spansk mva-nummer og/eller en mva‑representant i landet? Har du spørsmål angående merverdiavgifter i Spania? Da har du kommet til rett sted. Vi forklarer deg hvordan du registrerer selskapet ditt for spansk merverdiavgift, hvordan du kan få hjelp til å sende mva-meldinger, og hvordan du skaffer deg en egen mva-representant i Spania hvis du trenger det.

représentation fiscale

Trenger du å registrere deg for mva i Spania?

Utvikler du eksporten din? Har du nye forpliktelser for merverdiavgift innen EU å administrere? Vi har løsningen for å utvikle selskapet uten å øke papirarbeidet.

Dine utfordringer

Våre løsninger
déclaration tva

Bruk en mva-representant i Spania

Ethvert selskap som utfører momspliktige transaksjoner i Spania må registrere seg i det spanske-mva registeret, å deklarere sine avgiftspliktige transaksjoner å betale moms. Selskaper som er etablert i EU kan utføre disse prosedyrene alene eller i sammen med en spansk mva-representant. Selskaper utenfor EU må bruke tjenestene til en mva-representant i Spania for å oppfylle disse forpliktelsene.

Når er dere momspliktig i Spania ?

Selskaper kan utføre forretningsvirksomhet i Spania uten å være etablert der, men de vil likevel være underlagt gjeldende momsregler for «ikke-etablerte selskaper». Så snart et utenlandsk selskap utfører minst én av handlingene som er angitt nedenfor, vil det være momspliktig i Spania. Det må da registreres i det spanske mva‑registeret å få et lokalt mva-nummer. I enkelte tilfeller kan «One Stop Shop»‑ordningen benyttes innenfor EU. Listen nedenfor viser noen av transaksjonene som vil utløse registreringsplikt for merverdiavgift: 

Slik får du et mva-nummer i Spania?

For å registrere selskapet for spansk-mva, er det nødvendig å fylle ut å sende in et registreringsskjema til et spansk skattekontor å sende inn dokumentene nedenfor.

Før du registrerer et selskap, krever myndighetene at de juridiske representantene (fysiske personer) blir behørig identifisert og får et NIE -nummer (Foreigner Identifier Number), som ligner på et norsk fødselnummer. 

Etterhvert blir du  tildelt et spansk mva-nummer (NIF – Número de Identificación Fiscal).

Det anbefales  å søke om tilgang til det digitale sertifikatet (certificado digital), som er obligatorisk for all systematisk dematerialisert korrespondanse i Spania. Om nødvendig må du be om ROI-identifikasjon (MVA -nummer i VIES -format). Denne forespørselen er ikke automatisk, og for ikke-bosatte er den oftest etterfulgt av en ekstra forespørsel fra skattetilsynet for å unngå momssvindel. Det spanske momsnumeret i samfunnet består av 2 bokstaver (ES) og 1 bokstav og 8 sifre (gå til vår dedikerte side for å kontrollere gyldigheten av et spansk mva.-nummer). Gjennomsnittlig tid for å få et mva-nummer i Spania er mellom 3 og 4 dager, når alle dokumentene er i orden.

tva et eori gb
tva et eori gb

Liste over dokumenter som skal leveres ved mva-registering

Hvordan sende inn den spanske mva-oppgaven?

Alle selskaper som er underlagt spansk-mva må med jevne mellomrom sende inn en momsoppgave (tilsvarende RF-0002  i Norge). Denne erklæringen beskriver alle operasjoner (kjøp, salg, import, eksport, levering av tjenester, etc.) som utføres i eller fra Spania. Rapporteringsfrekvensen kan være månedlig eller kvartalsvis. Erklæringen må sendes elektronisk før 30. I påfølgende måned eller 20. kvartal etter den aktuelle perioden. I tilfelle manglende overholdelse av denne forpliktelsen, kan bøter på opptil 20% av skyldig merverdiavgift og 300 EUR per skjema ikke vises (+ forsinkelsesrente). En årlig erklæring må også sendes inn før 30/01 året etter. Mer informasjon på Europakommisjonens nettsted.

Dette sier kundene våre om oss 🔥

Hundrevis av selskaper velger Eurofiscalis for å hjelpe dem i deres europeiske utvikling. Hør på anbefalingen fra vår klient Miliboo.com, vi støtter dem i administrasjonen av deres europeiske-mva.

Bare hør
her

“The service Eurofiscalis provide us, give me the confidence and trust that we have a compliance process to Europe for our VAT and customs…”

Ping Europe

Ian Smith

Administrative and Financial Director
Ping Europe Limited

tva représentation fiscale
FAQ: Skattemessig representasjon i merverdiavgiftssaker

Hundrevis av dere stiller oss spørsmål om hvordan moms fungerer. Vi gjør vårt beste for å svare på dem. Nedenfor er de oftest stilte spørsmålene.

Ja! Ethvert selskap som er etablert utenfor Den europeiske union som driver mvapliktige transaksjoner i en av medlemsstatene er pålagt å oppnevne en mva-representant der. Sistnevnte har ansvaret for å respektere alle skatteforpliktelsene til det representerte selskapet. Representanten engasjerer sitt ansvar med myndighetene i landet og blir automatisk medansvarlig ved svindel eller forsinkelse eller manglende overholdelse av skatteforpliktelser.

mva-representasjon er begrepet som brukes når representanten representerer et selskap etablert utenfor EU.

Tax Agent er betegnelsen som brukes når representanten representerer et selskap etablert innenfor den europeiske union 

Tiden det tar å få et mva-nummer varierer avhengig av land. Men generelt sett tar det omtrent 4 uker. For mer informasjon, ikke nøl med å kontakte oss via vårt kontaktskjema.

Noen transaksjoner gjør selskapet ansvarlig i landet der operasjonen utføres. Hvert land bruker forskjellige regler for merverdiavgiftsplikt. Det er obligatorisk å analysere transaksjonen for å definere de resulterende mvaforpliktelsene. Her er imidlertid en ikke-uttømmende liste over transaksjoner som potensielt kan gjøre en transaksjon momspliktig:

  • Import og/eller eksport
  • Kjøpe eller videresalg
  • Ytelse av tjenester relatert til eiendom
  • overskridelse av en minimum omsetning 

Nei! Dette er hovedfordelen med å bruke tjenestene til en mva-representant eller agent. Å registrere selskapet ditt i et europeisk land betyr ikke å opprette et fast driftssted.

Ved å utføre avgiftspliktige transaksjoner i et land, gjør dette at du kun er momspliktig. Det er med andre ord kun momsplikt som skal oppfylles. For alt relatert til selskapsskatt, regnskap … det forblir i opprinnelseslandet ditt.

Nei ! Selskapsskatt, ditt regnskap osv. Er knyttet til din bedrift i opprinnelseslandet. I prinsippet er det slik at det å registrere bedriften din for merverdiavgift i et annet medlemsland ikke betyr å opprette et selskap. Som et resultat er du kun ansvarlig for forpliktelser knyttet til merverdiavgift (innlevering av en mva-melding,  betaling av innkrevd merverdiavgift til den lokale skattemyndigheten, etc.).

Ja! Et selskap kan ha et MVA-nummer i hvert av EUs medlemsland i. Det er vanlig at et selskap som opererer regelmessig i ulike EU-land har flere MVA-nummer. I tillegg tildeler noen stater 2 MVA-nummer, et lokalt MVA-nummer og et MVA-nummer som brukes for IntraCommunity leveringen.

EU-kommisjonen har opprettet et nettsted for å sjekke i sanntid gyldigheten til et MVA-nummer som er åpnet for IntraCommunity leveringen. Bare angi MVA-nummeret og attribusjonslandet på nettstedet deres ved å klikke på denne lenken:  https://ec.europa.eu

Kostnadene varierer avhengig av kompleksiteten til operasjonene, det aktuelle landet og registreringsavgiftene som brukes i den aktuelle staten. Generelt varierer kostnadene for registrering fra 500 til 1000 € avhengig av tilfellet.

Hvorfor utnevne Eurofiscalis som din mva-representant?

Eurofiscalis er en internasjonal aktør som spesialiserer seg på mva‑representasjon. Lokale, flerspråklige skatteeksperter (revisorer, regnskapsførere og advokater) tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din virksomhet. Lover og regler for merverdiavgifter i Europa kan ha stor innvirkning på virksomhetens utvikling på den internasjonale arenaen, og det er derfor vi etablerer langsiktige tillitsforhold.

Analyse av rapporteringsforpliktelsene dine i Europa

Analyse av vareflyt og samsvar med regler for merverdiavgifter, Intrastat (DEB), fakturering og toll

Mva-registrering

Utarbeidelse og innsending av registreringsskjema

Ditt lokale mva-nummer

Anskaffelse av EORI-nummer og eller MVA-nummer

formation guichet unique
Regnskap

Forenklet kunde/ leverandørregnskap (FEC)

Mva-meldinger

Innsending av mva-meldinger og Instrastat-rapporter (DEB)

Kommunikasjon med skattemyndighetene

Enkelt kontaktpunkt mellom deg og de lokale skattemyndighetene

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss

Ring firmaet vårt for å administrere dine momsforpliktelser i Spania

Bruk vår tjeneste å outsource administrasjonen av dine MVA-meldingene i Spania