MVA representant i Spania

MVA registrering og rapportering av mva oppgaver for et utenlandsk selskap
Introduksjon

Leter du etter en mva representant i Spania? Trenger du et spansk mva nummer? Alt du trenger å vite om mva representasjon i Spania? Forstår du dine skatteforpliktelser? Du er på rett sted. På denne siden forklarer vi tydelig hvordan du registrerer deg for spansk moms, hvordan du sender en mva oppgave i Spania, om det er nødvendig å utnevne en mva representant i Spania.

Innhold

Bruk en mva representant i Spania

Ethvert selskap som utfører momspliktige transaksjoner i Spania må registrere seg i den spanske mva register, deklarere sine avgiftspliktige transaksjoner og betale moms. Selskaper etablert i EU kan utføre disse prosedyrene alene eller i følge med en fransk mva representant. Selskaper utenfor EU må bruke tjenestene til en mva representant i Spaniafor å oppfylle disse forpliktelsene.

Bruk en mva representant i Spania

Det er mulig for alle selskaper å utføre operasjoner i Spania uten å være etablert der. De er imidlertid underlagt gjeldende momsregler for “ikke-etablerte selskaper”. I tilfelle et utenlandsk selskap utfører en av operasjonene nedenfor, blir man momspliktig i Spania. Og dermed vil det være nødvendig å registrere seg i den spanske mva register og få et spanske mva nummer. Her følger en ikke-uttømmende liste av transaksjoner som utløser mva registreringsplikt: 

Hvordan få et mva nummer i Spania ?

For å registrere seg for spansk mva, er det nødvendig å fylle ut og sende registreringsskjema til et spansk skattekontor og sende inn dokumentene nedenfor.

Før du registrerer et selskap, krever myndighetene at de juridiske representantene (fysiske personer) blir behørig identifisert og får et NIE -nummer (Foreigner Identifier Number), som den norske fødselnumer.

Etterhvert blir du  tildelt et spansk mva. -nummer (NIF – Número de Identificación Fiscal).

Det anbefales om å søke om tilgang til det digitale sertifikatet (certificado digital), som er obligatorisk for all systematisk dematerialisert korrespondanse i Spania. Om nødvendig må du be om ROI -identifikasjon (MVA -nummer i VIES -format). Denne forespørselen er ikke automatisk, og for ikke-bosatte er den oftest etterfulgt av en ekstra forespørsel fra skattetilsynet om å unngå momssvindel. Det spanske momsnummeret i samfunnet består av 2 bokstaver (ES) og 1 bokstav og 8 sifre (gå til vår dedikerte side for å kontrollere gyldigheten av et spansk mva.-nummer). Gjennomsnittlig tid for å få et mva -nummer i Spania er mellom 3 og 4 dager, når alle dokumentene er i orden.

Liste over dokumenter som skal leveres ved mva registering

Hvordan sende inn den spanske mva oppgave?

Alle selskaper som er underlagt spansk mva må med jevne mellomrom sende inn en momsoppgave (tilsvarende RF-0002  i Norge). Denne erklæringen beskriver alle operasjoner (kjøp, salg, import, eksport, levering av tjenester, etc.) som utføres i eller fra Spania. Rapporteringsfrekvensen kan være månedlig eller kvartalsvis. Erklæringen må sendes elektronisk før 30. i påfølgende måned eller 20. kvartal etter den aktuelle perioden. I tilfelle manglende overholdelse av denne forpliktelsen, kan bøter på opptil 20% av skyldig merverdiavgift og 300 EUR per skjema ikke vises (+ forsinkelsesrente). En årlig erklæring må også sendes inn før 30/01 året etter. Mer informasjon på Europakommisjonens nettsted.

 

Hvorfor utnevne Eurofiscalis som din mva representant?

Eurofiscalis er en internasjonal aktør som spesialiserer seg på mva‑representasjon. Lokale, flerspråklige skatteeksperter (revisorer, regnskapsførere og advokater) tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din virksomhet. Lover og regler for merverdiavgifter i Europa kan ha stor innvirkning på virksomhetens utvikling på den internasjonale arenaen, og det er derfor vi etablerer langsiktige tillitsforhold.

Analyse av skatteforpliktelsene dine

Analyse av vareflyt og samsvar med regler for merverdiavgifter, Intrastat (DEB), fakturering og toll

MVA-registrering

Utarbeidelse og innsending av registreringsskjema

Ditt lokale mva-nummer

Anskaffelse av EORI-nummer og / eller MVA-nummer

Regnskap

Forenklet kunde- / leverandørregnskap (FEC)

MVA-meldinger

Innsending av mva-meldinger og Instrastat-rapporter (DEB)

Kommunikasjon med skattemyndighetene

Enkelt kontaktpunkt mellom deg og de lokale skattemyndighetene

Hvis du leter etter en

Internasjonal mva-representant

bør du ta kontakt med oss i dag

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss