MVA representant & MVA representasjon

Merverdiavgiftsregistrering og innlevering av mva oppgaver for et norsk selskap i EU
Introduksjon

Vil du ha en mva representant i EU, eller er du forpliktet å ha en. Alt du trenger å vite om skatterepresentasjon? Forstår du hva dine skatteforpliktelser er? Du er på rett sted! På denne siden forklarer vi tydelig rollen som en mva representant og hvordan du utpeker en. Er du klar? La oss gå !!!

Innhold

Hva er en mva representant? Og hvorfor utnevne en?

En MVA representant oppnevnes av et selskap for å etablere alle mva -rapporteringsforpliktelser i EU når selskapet har avgiftspliktige transaksjoner i en annen stat enn opprinnelseslandet.  MVA representant tar seg av:

Hva er forskjellen mellom tax agent og mva representant?

  • Selskaper utenfor EU (for eksempel Sveits, USA osv.) som utfører operasjoner som er mva pliktig i et av EUs medlemsstater, er pliktige til å oppnevne en mva representant i dette land.

 

  • Selskaper som har sitt hovedkontor i EU, men utfører operasjoner som er mva pliktig i en annen medlemsstat, kan oppnevne en tax agent som vil fullføre alle administrative formaliteter knyttet til merverdiavgift (innhente et merverdiavgiftsnummer, sende inn mva- og INTRASTAT -oppgaver og representere selskapet under skattekontroll).

 

Enkelte operasjoner krever at du er mvapliktig i andre stater i Den europeiske union (eksempel: import, kjøp, videresalg, omsetningsgrense overskredet …)! For å overholde det europeiske direktivet og etablere sine forpliktelser er det vanlig å bruke tjenestene til et spesialisert firma.

Mva representant og tax agent Hvordan fungerer det ?

Ved å bruke tjenestene til et firma som spesialiserer seg på mva representasjon sikrer du deg at dine rapporteringsforpliktelser blir oppfyllt.

Nedenfor er de grunnleggende oppgavene til en mva representant som sikrer drift i samsvar med forskriftene.

Våre kvalifiserte medarbeidere har mange års erfaring som sikrer at våre kunders prosedyrer er i samsvar med mva -regelverket. Først og fremst analyserer vi alle transaksjoner utført i utlandet. Takket være disse aktivitetene er vi i stand til å fastslå om et selskap er pliktig til å registrere seg utenfor landet der det har sitt hovedkontor. Dette etterfølges av en grundig bekreftelse av skattedokumenter for å sikre at de er riktige. Mva- og INTRASTAT -oppgaver sendes innen den relevante tidsfristen på det kompetente kontoret i et gitt land. Samarbeidet med oss ​​er basert på sikre verktøy, som forenkler og effektiviserer både arbeidet vårt og våre kunder. 

 

Hvis du har spørsmål angående en mva representant, advokat eller våre tjenester, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktskjemaet eller sende en e-post. Vår ekspert vil kontakte deg for en gratis konsultasjon.

 

MVA representant og tax agent: ofte stilte spørsmål

Ja! Ethvert selskap etablert utenfor EU som driver med avgiftspliktige transaksjoner i en av medlemsstatene, må oppnevne en mva representant der. Sistnevnte er ansvarlig for å overholde alle skatteforpliktelsene til selskapet som er representert. Representanten tar sitt ansvar med myndighetene i landet og blir automatisk medansvarlig i tilfelle svindel eller forsinkelse eller manglende overholdelse av mva forpliktelser. Noen unntak kan eksistere

MVA representant er begrepet som brukes når representanten representerer et selskap etablert utenfor EU.

Tax Attorney er begrepet som brukes når representanten representerer et selskap etablert i EU.

Tiden det tar å få et mva nummer varierer avhengig av EU land. Generelt tar det imidlertid rundt 4 uker! For mer informasjon, ikke nøl med å kontakte oss via vårt kontaktskjema.

Noen transaksjoner gjør selskapet mva pliktig  i landet der transaksjonen utføres. Hvert land har forskjellige regler for mva -plikt. Det er obligatorisk å analysere transaksjonen for å definere de resulterende mva forpliktelsene. Her er imidlertid en ikke-uttømmende liste over transaksjoner som potensielt kan gjøre en transaksjon mva pliktig:

  • Import og / eller eksport,
  • Lagring av varer

  • levering eller anskaffelse av varer i utlandet (ICA / ICS)

  • Kjøp og videresalg i samme land
  • Ytelse av fast eiendom,
  • overskridelse av ecommerce grensen

Non ! C’est le principal avantage d’utiliser les services d’un représentant ou mandataire fiscal. Immatriculer votre société dans un autre État membre ne veut pas dire création d’un établissement stable.

 

En engageant des opérations taxables dans un pays, cela vous rend redevable uniquement de la TVA. En d’autres mots, seules les obligations TVA doivent être remplies. Pour tout ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, la comptabilité… cela reste dans votre pays d’origine.

Non ! L’impôt sur les sociétés, votre comptabilité… sont rattachés à votre société du pays d’origine. Il faut comprendre qu’immatriculer votre société à la TVA dans un autre État membre ne veut pas dire création de société. De ce fait, vous n’êtes redevable que des obligations relatives à la TVA (dépôt de déclaration TVA, équivalent à la CA3 en France, versement de la TVA collectée à l’administration fiscale locale…).
Oui ! Une entreprise peut avoir un numéro de TVA dans chaque État membre de l’Union européenne. Il est fréquent qu’une entreprise opérant régulièrement dans les différents pays de l’UE ait plusieurs numéros de TVA. D’ailleurs, certains États attribuent 2 numéros de TVA, un numéro TVA local et un numéro TVA intracommunautaire.

La commission européenne a mis en place un site permettant de vérifier en temps réel la validité d’un numéro de TVA intracommunautaire. Il suffit d’indiquer le numéro de TVA et le pays d’attribution sur leur site en cliquant sur ce lien : https://ec.europa.eu

Kostnaden varierer avhengig av kompleksiteten i operasjonene, det aktuelle landet og skattemerkene eller registreringsavgiftene som brukes i den aktuelle staten. Generelt varierer kostnaden for en registrering fra 500 til 1000 € avhengig av saken.

Hvorfor engasjere Eurofiscalis som din mva representant

Eurofiscalis er et internasjonalt skattefirma som spesialiserer seg på mva representasjon. Lokale forretningseksperter (regnskapsførere, regnskapsførere, mva spesialister, etc.), som ofte snakker 3 språk, tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din bedrift. Intern skattlegging er et sentralt tema i din internasjonale utviklingssuksess, og derfor bygger vi et tillitsforhold på lang sikt.

Analyse de vos obligations fiscales

Analyse de vos flux et conformité à la TVA, DEB, factures, douanes

Immatriculation à la TVA

Préparation et dépôt de votre dossier d’immatriculation

Obtention de votre numéro local

Obtention de votre numéro local et numéro EORI

Tenue de comptabilité

Tenue de comptabilité simplifiée clients/fournisseurs (FEC)

Dépot de vos déclarations

Dépôt de vos déclarations périodique de TVA et DEB

Interlocuteur avec les autorités

Interlocuteur unique avec les administrations françaises

Leter du etter en

Internasjonal MVA representant

Ta kontakt med oss i  dag

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss