MVA-representant i Storbritannia

Registrering og rapportering av merverdiavgifter for utenlandske selskap

Introdukjson

Er du momspliktig i Storbritannia? Har du behov for et britisk mva-nummer og/eller en mva-representant i landet? Har du spørsmål angående merverdiavgifter i Storbritannia? Da er du kommet til rett sted. Vi forklarer deg hvordan du registrerer deg for britisk merverdiavgift, hvordan du kan få hjelp til å sende mva-meldinger , og hvordan du skaffer deg en egen mva-representant i Storbritannia hvis du trenger det.

Innhold

Bruk av mva-representant i Storbritannia

Alle virksomheter som utfører momspliktige transaksjoner i Storbritannia må registrere seg i det britiske mva-registeret, rapportere inn avgiftspliktige transaksjoner og betale merverdiavgift. Virksomheter som er etablert i EU, kan velge å utføre disse prosedyrene på egen hånd, eller ved hjelp av en skatterepresentant. Virksomheter utenfor EU er pålagt å ha en mva-representant i Storbritannia for å kunne oppfylle sine forpliktelser.

Når er du momspliktig i Storbritannia ?

Selskaper kan utføre forretningsvirksomhet i Storbritannia uten å være etablert der, men de vil likevel være underlagt gjeldende momsregler for «ikke-etablerte selskaper». Så snart et utenlandsk selskap utfører minst én av handlingene som angitt nedenfor, vil det være momspliktig i Storbritannia. Det må da registreres i det britiske mva‑registeret  ved HMRC og få et lokalt mva-nummer. Listen nedenfor viser noen av transaksjonene som vil utløse registreringsplikt for merverdiavgift: 

Slik får du et britisk mva-nummer

Hvis du er  momspliktig i Storbritannia, må du søke om registrering i det britiske mva-registeret. Du må fylle ut søknadsskjema VAT1 på engelsk (se HM Revenue & Customs (HMRC) , legge ved relevante dokumenter og sende det til:

 

BT VAT

HM Revenue and CUstoms

BX9 1WR

UK

Et britisk mva-nummer består av 2 bokstaver (GB) og 9 tall. Minimums gyldighetsperiode for et britisk VAT-nummer er:

Liste over dokumenter du trenger ved mva-registrering

Slik søker du for frivilig mva-registrering

Du kan også søke om å registrere deg for britisk moms før du begynner å selge avgiftspliktige produkter, fjernsalg eller anskaffelser. Du kan kun registrere deg hvis du er et selskap. I noen tilfeller kan HMRC be deg om bevis på aktiviteten din. Det er også mulig å be om tilbakedatert registreringsdato til maksimalt 4 år. Når datoen er valgt, er det ikke lenger mulig å endre den.

Slik fyller du ut din britiske mva-oppgave

Alle momspliktige selskaper i Storbritannia må periodisk levere en mva oppgave (tilsvarende RF-0002 i Norge). Du sender vanligvis inn en MVA-melding hver tredje måned.

Denne oppgave beskriver alle operasjoner (kjøp, salg, import, eksport, levering av tjenester) som utføres i eller fra Storbritannia.

Du må levere en MVA-melding selv om du ikke har MVA å betale eller kreve tilbake.

I tilfelle manglende overholdelse av denne forpliktelsen kan skatteetaten pålegge straffer. Imidlertid er det viktig å vite at du har plikt til å betale mva månedlig eller kvartalsvis avhengig av operasjonene som utføres på territoriet. 

Hvorfor utnevne Eurofiscalis som din mva representant?

Eurofiscalis er en internasjonal aktør som spesialiserer seg på mva‑representasjon. Lokale, flerspråklige skatteeksperter (revisorer, regnskapsførere og advokater) tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din virksomhet. Lover og regler for merverdiavgifter i Europa kan ha stor innvirkning på virksomhetens utvikling på den internasjonale arenaen, og det er derfor vi etablerer langsiktige tillitsforhold.

Analyse av skatteforpliktelsene dine

Analyse av vareflyt og samsvar med regler for merverdiavgifter, Intrastat (DEB), fakturering og toll

MVA-registrering

Utarbeidelse og innsending av registreringsskjema

Ditt lokale mva-nummer

Anskaffelse av EORI-nummer og / eller MVA-nummer

Regnskap

Forenklet kunde- / leverandørregnskap (FEC)

MVA-meldinger

Innsending av mva-meldinger og Instrastat-rapporter (DEB)

Kommunikasjon med skattemyndighetene

Enkelt kontaktpunkt mellom deg og de lokale skattemyndighetene

Hvis du leter etter en

Internasjonal mva-representant

bør du ta kontakt med oss i dag

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss