MVA representant i Belgia

MVA registrering og rapportering av mva oppgaver for et utenlandsk selskap
Introduksjon

Leter du etter en mva representant i Belgia? Er du momspliktig i Belgia? Trenger du et belgisk mva nummer? Alt du trenger å vite om mva representasjon i Belgia? Forstår du dine skatteforpliktelser? Du er her på rett sted. På denne siden forklarer vi tydelig hvordan du registrere deg for belgisk mva, hvordan du sender en mva oppgave i Belgia, og om det er nødvendig å utnevne en mva representant i Belgia.

Innhold

Bruk en mva representant i Belgia

Ethvert selskap som utfører momspliktige transaksjoner i Belgia må registrere seg i den belgisk mva register, deklarere sine avgiftspliktige transaksjoner og betale moms.

Utenlandske selskaper som ikke har fast forretningssted i Belgia, kan velge ett av to følgende  alternativer:

 

Når blir man momspliktig i Belgia ?

Det er mulig for alle selskaper å utføre operasjoner i Belgia uten å være etablert der. De er imidlertid underlagt gjeldende momsregler for «ikke-etablerte selskaper». I tilfelle et utenlandsk selskap utfører en av operasjonene nedenfor, blir man momspliktig i Belgia. Og dermed vil det være nødvendig å registrere seg i den belgisk mva register, få et belgisk mva nummer og beregne og betale belgisk mva. (ikke-uttømmende liste)

Hvordan få et belgisk mva nummer ?

Er du et selskap etablert i EU og du er momspliktig i Belgia? Da trenger du å søke å bli mva registrert.  Du må fylle ut søknadsskjema som finnes her  hos Central Office for Foreign Taxpayers (BCAE) , og sender det inn online.

Etterhvert blir den belgiske mva nummer utstedet.

For å registrere seg for merverdiavgiftsformål i Belgia, må utenlandske selskaper som ikke har sitt hovedkontor i dette landet, først dokumentere at de utfører forretningsaktiviteter i Belgia som krever registrering. Før BCAE tildeler et belgisk mva -identifikasjonsnummer, må skattebetaleren fremlegge bevis for at den i nær fremtid vil gjennomføre en avgiftspliktig transaksjon som krever et registreringsnummer. Uten aktivitetsbevis kan et selskap som ikke har fast forretningssted i Belgia ikke registreres for merverdiavgift. Beviset kan for eksempel være i form av en avtale eller ordre, lagerleiekontrakt, importdokument, forsendelsesdokument, faktura, bevis på gjenopptakelse av aktivitet, etc. Alle disse formalitetene kan håndteres på vegne av din bedrift av vår mva representant i Belgia.

Liste over dokumenter som skal leveres ved mva registrering

Hvordan fungerer mva registrering for selskaper utenfor EU ?

Et selskap etablert i en stat utenfor EU som utfører en momspliktig aktivitet i Belgia, må oppnevne en mva representant som er etablert i Belgia, og som i vare ta mva forpliktelse på dine vegne.  Dette blir da en so called «ansvarlig representant», som betyr at mva representanten er den eneste samtalepartneren for BCAE (belgiske skattemyndigheter) og at mva representant er ansvarlig for innholdet av mvaoppgaver og for betaling av merverdiavgift. Det er ikke mulig for et tredjepartsselskap å sende inn en registreringsfil selv, bortsett fra selskaper etablert i følgende land:

Leter du etter en

Internasjonal MVA representant

Ta kontakt med oss i  dag

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss

Hvorfor utnevne Eurofiscalis som din mva representant?

Eurofiscalis er et internasjonalt skattefirma som spesialiserer seg på  mva representasjon. Lokale forretningseksperter (regnskapsførere, regnskapsførere, skattespesialister, etc.), som ofte snakker 3 språk, tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din bedrift. MVA compliance er et sentralt tema i din internasjonale utviklingssuksess, og derfor bygger vi et tillitsforhold på lang sikt sammen med deg. 

Analyse av skatteforpliktelsene dine

Analyse av vareflyt og samsvar med MVA, DEB, fakturaer, toll

MVA registrering

Utarbeidelse og innsending av registreringsfilen

Få ditt lokale nummer

Få ditt EORI -nummer

Regnskap

Forenklet kunde- / leverandørregnskap (FEC)

Mva oppgave

Rapportering av de periodiske mvaoppgavene, DEB og Intrastat

Kontakt med myndighetene

Enkelt kontaktpunkt med de lokale skattemyndigheten