Specialista na unijní DPH

Registrace k DPH a Belgie

Zastoupení před belgickým správcem daně

Společnosti se sídlem v EU mohou jednat před belgickým správcem daně přímo nebo prostřednictvím zmocněné osoby. Mimounijní společnosti však mají povinnost komunikovat s belgickým správcem daně pouze prostřednictvím zmocněného zástupce. Více se dozvíte na oficiálním webu belgické daňové správy.

V některých státech je pro toto zmocnění používán termín fiskální zástupce. Nicméně v Belgii se jedná spíše o termín „odpovědného zástupce“. Rozdíl je především v odpovědnosti zmocněné osoby za povinnosti zastupovaného subjektu. To se odráží v ceně služby nebo výši požadované bankovní záruky.

Kdo je tzv. odpovědným zástupcem před belgickým správcem daně?

Zástupce nemusí být belgické národnosti. Dostačující je jeho pobyt nebo sídlo na území státu.

Zásadním prvkem odpovědného zástupce je fakt, že před belgickým správcem daně má stejná práva, ale i povinnosti jako zastupovaný zahraniční subjekt. Tedy je stejně jako zastupovaný plátce odpovědný za řádný odvod daňové povinnosti, úhradu úroků, penále či jiných sankcí.

 

Odpovědný zástupce schválený belgickou správou splňuje tato kritéria:

Jaké služby zajistí belgický zástupce?

Zástupce na území Belgie zajistí:

Spolupráce s Eurofiscalis

Eurofiscalis je mezinárodní kancelář, poskytující poradenství v oblasti mezinárodního obchodu a unijního DPH. Pomáhá s naplněním daňových a jiných ohlašovacích povinností.

Digitální zpracování

Online komunikace

1000% zabezpečení

Konzultace a poradenství

Analýza obchodních transakcí, toku zboží, zvolení vhodných procesních režimů

Pracovně právní poradenství

Ohlášení vyslání pracovníků do zemí EU, Velké Británie, Švýcarska a Norska

formation guichet unique
Outsourcing

Zajištění administrativní práce, snížení nákladů

Zastoupení před zahraničním správcem daně

Podávání pravidelných přiznání k DPH a intrastat

Rychlost a spolehlivost

Nejdůležitější část našeho podikání

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams

Důvěřuje nám více než 1 000 společností

Stovky společností volí Eurofiscalis, aby jim pomohl v rozvoji v Evropě.