Zastoupení zahraničních firem v Belgii

Registrace k DPH a Belgie
You are here:

Kdo je daňový zástupce, tzv. zmocněnec ?

Společnosti se sídlem v EU mohou jednat před belgickým správcem daně přímo nebo prostřednictvím zmocněné osoby. Mimounijní společnosti však mají povinnost komunikovat s belgickým správcem daně pouze prostřednictvím zmocněného zástupce. Více se dozvíte na oficiálním webu belgické daňové správy.

V některých státech je pro toto zmocnění používán termín fiskální zástupce.  Nicméně v Belgii se jedná spíše o termín „odpovědného zástupce“. Rozdíl je především v odpovědnosti zmocněné osoby za povinnosti zastupovaného subjektu. To se odráží v ceně služby nebo výši požadované bankovní záruky.

Kdo je tzv. odpovědným zástupcem před belgickým správcem daně ?

Odpovědný zástupce schválený belgickou správou splňuje tato kritéria:

 • je oprávněn k uzavírání smluvních vztahů
 • je usazen na území Belgie
 • prokáže dostatečné příjmy a finanční záruky
 • přijme zmocnění
 • je fyzickou nebo právnickou osobou

Zástupce nemusí být belgické národnosti. Dostačující je jeho pobyt nebo sídlo na území státu.

Zásadním prvkem odpovědného zástupce je fakt, že před belgickým správcem daně má stejná práva, ale i povinnosti jako zastupovaný zahraniční subjekt. Tedy je stejně jako zastupovaný plátce odpovědný za řádný odvod daňové povinnosti, úhradu úroků, penále či jiných sankcí.

Jaké služby zajistí belgický zástupce ?

Zástupce na území Belgii zajistí :

 • podání přihlášky k dani z přidané osoby za zahraniční subjekt
 • zpracování a podání přiznání k dani z přidané hodnoty
 • zpracování a podání povinných příloh daňového přiznání
 • platbu daňové povinnosti
 • komunikaci mezi plátcem a správcem daně
 • legislativní podporu a pomoc zmocniteli
Registrace k DPH a Belgie
1. Daňový zástupce nebo zmocněnec 2. Kdo je tzv. odpovědným zástupce ? 3. Co pro vás zástupce může zajistit ? 4. Spolupráce s Eurofiscalis 5. Cena služby

Spolupráce s Eurofiscalis

Eurofiscalis je mezinárodní kancelář, zastupující plátce před zahraničním správcem daně. Eurofiscalis spolupracuje s místními daňovými a účetními kancelářemi, které pro vaši společnost zajistí splnění všech daňových a jiných ohlašovacích povinností. Eurofoscalis podporuje tuzemské firmy při vstupu na zahraniční trhy.

💡 Eurofiscalis je mezinárodní tým spolupracovníků, jejichž společným cílem je poskytovat kvalitní služby. Děkujeme všem stávajícím zákazníkům za důvěru.
Pokud se chcete o nás dozvědět více, přečtěte si naše reference.

Naše služby na území Belgie zahrnují :

 • Registrace k DPH
 • Kontrola správnosti formálních náležitostí dokladu
 • Zajištění podání čtvrtletního přiznání k dani z přidané hodnoty 
 • Zajištění podání daňových příloh
 • Podání hlášení Intrastat
 • Přímá komunikace s belgickou daňovou správou
 • Zajištění překladů a tlumočení
Cena služby : Registrace k DPH a Belgie

Napište nám svůj dotaz nebo poptávku. Jakmile to bude možné, tak se ozveme.

 • Nacenění služby zdarma
 • Úvodní konzultace zdarma
 • Jednoduchost a rychlost
 • Odpověď do 48 hodin
 • Bez závazku
 • V urgentních případech volejte
 • Služby na míru
 • Vícejazyčná komunikace
 • Docusign©