Specialista na unijní DPH

Registrace k DPH ve Velké Británii

Zastoupení před britským správcem daně

Zajímá vás téma registrace k DPH a Velká Británie? Čeká vás zakázka na území Velké Británie? Využíváte skladovací prostory některého z marketplace? Zde najdete základní informace o daňových povinnostech ve Velké Británii.

Zastoupení před britským správcem daně

Zahraniční společnosti poskytující služby nebo dodání zboží s místem plnění ve Velké Británii mají povinnost identifikace u britského správce daně HMRC a následně pak podávají přiznání k DPH UK. Pro splnění ohlašovacích povinností si může zahraniční společnost jmenovat svého zástupce, tzv. tax agent.

Kdy se registrovat k DPH v UK?

Aktuálně, po 1. lednu 2021 mají povinnost registrace u britské daňové správy HMRC především subjekty zasílající zboží koncovým zákazníkům:

Zahraniční společnosti, které uskutečňují dovoz nebo vývoz zboží do, resp. z UK musí kromě DIČ DPH UK také zažádat o přidělení čísla EORI.

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány 
  • Číslo EORI může být přiděleno pouze hospodářskému subjektu s právní subjektivitou
 
Zasílání zboží do UK od 1.1.2021

Zboží v hodnotě do 135 GBP, zasílané koncovým zákazníkům, které zároveň nepodléhá spotřební dani, je osvobozeno od dovozního cla. Z tohoto důvodu je tento typ prodeje možné zdanit tzv. at the point of sale

V praxi to znamená, že zahraniční e-shop odesílající zboží v hodnotě do 135 GBP zasílá zboží současně s daňovým dokladem včetně britské sazby DPH.  Tuto daň odvádí  čtvrtletně britskému správci daně na základě podaného daňového přiznání.

Zboží podléhající spotřební dani nebo v hodnotě zásilky nad 135 GBP je koncovému zákazníkovi odesíláno bez daně a je zdaněno tzv. at customs. Na celnici prochází zboží klasickým celním řízením. V okamžiku celního řízení je vyměřeno clo a DPH.

Zboží s preferenčním původem EU je na základě dohody mezi UK a členským státy EU od 1. 1. 2021 zatíženou 0% sazbou cla.

O tom, kdo v rámci celního řízení odvede clo a DPH rozhoduje dodací podmínka. Clo a daň může celnímu úřadu odvést prodejce (i prostřednictvím své smluvní spedice) nebo koncový zákazník v okamžiku převzetí zboží.

Prodej zboží přes marketplace

Od 1. 1. 2021 je marketplace (Amazon, eBay, Zalando apod.), který zprostředkovává prodej na území Velké Británie odpovědný za výběr a odvod DPH za své prodejce.

To platí v případě přímého zaslání zboží z tuzemska koncovému zákazníku do UK v případě, kdy prodej zprostředkuje marketplace a hodnota zásilky je opět do 135 (nejedná se o zboží podléhající spotřební dani).

Pokud je zboží skladováno na území UK (FBA Fulfillement) odvádí marketplace daň za prodejce pouze v případě prodeje koncovému zákazníku, tzv. prodej BtoC.

Pokud si zboží ze skladu marketplace objedná zákazník, který poskytne své DIČ UK, tzv. BtoB, je opět za odvod daně odpovědný prodejce. Stejně ta v případě prodeje koncovému zákazníku do Severního Irska. Tuto daň přiznává a odvádí na základě britského přiznání k dani z přidané hodnoty.

Pokud si zboží ze skladu marketplace objedná zákazník, který poskytne své DIČ UK, tzv. BtoB, je opět za odvod daně odpovědný prodejce. Stejně ta v případě prodeje koncovému zákazníku do Severního Irska. Tuto daň přiznává a odvádí na základě britského přiznání k dani z přidané hodnoty.

Přihláška k DPH v UK

Společnost Eurofiscalis vám zajistí přidělení DIČ DPH a čísla EORI ve Velké Británii cca do 14 dnů od podání přihlášky.

Daňová přiznání se podávají čtvrtletně.

 

K provedení registrace subjektu je třeba doložit:

Spolupráce s Eurofiscalis

Eurofiscalis je mezinárodní kancelář, poskytující poradenství v oblasti mezinárodního obchodu a unijního DPH. Pomáhá s naplněním daňových a jiných ohlašovacích povinností.

Digitální zpracování

Online komunikace

1000% zabezpečení

Konzultace a poradenství

Analýza obchodních transakcí, toku zboží, zvolení vhodných procesních režimů

Pracovně právní poradenství

Ohlášení vyslání pracovníků do zemí EU, Velké Británie, Švýcarska a Norska

formation guichet unique
Outsourcing

Zajištění administrativní práce, snížení nákladů

Zastoupení před zahraničním správcem daně

Podávání pravidelných přiznání k DPH a intrastat

Rychlost a spolehlivost

Nejdůležitější část našeho podikání

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams