Zastoupení zahraničních firem ve Španělsku

Registrace k DPH a Španělsko
You are here:

⚡ Zajímá vás téma Registrace k DPH a Španělsko ? Čeká vás zakázka na území Španělska? Zasíláte zboží koncovým zákazníkům nebo zde využíváte skladovací prostory některého z marketplace ? Zde najdete základní informace o daňových povinnostech ve Španělsku.

ZeměŠpanělské království
Kód ISOES
DIČ DPHES+ písmeno +8 číslic
Práh pro povinnou regsitraci při zásilkovém prodeji35 000 €
Zdaňovací období- měsíčí, pokud je obrat vyšší 6 010 121 € bez DPH nebo pokud se plátce přihlásit dobrovolně k měsíčnímu režimu
- čtvrtletí
Souhrnné roční přiznání k DPHAno
Lhůta pro přidělení DIČ3 až č týdny
Práh vykazování hlášení Intrastat400 000 € ve směru přijetí zboží
400 000 € ve směru odeslání zboží
Základní sazba DPH21 %
Snížená sazba DPH10%
Snížená sazba DPH4%
Členský stát EUOd roku 1986

Údaje platné k 01/02/2020

Využijte služby španělského daňového zástupce

Zahraniční společnosti poskytující služby nebo dodání zboží s místem plnění ve Španělsku  jsou ve vybraných případech povinny přihlásit se  k dani z přidané hodnoty. Jedná se především o situace, kdy jimi poskytované služby nebo dodané zboží nemůže přiznat a DPH odvést příjemce plnění.

K zajištění registrace a následnému podávání hlášení DPH můžete využít služby daňového zástupce.

 • V některých případech dovozu a vývozu zboží z/do třetích zemí
 • Skladování zboží na území Španělska, případně užívání konsignačního skladu
 • Přijetí zboží z jiného členského státu EU
 • Dosažení obrat 35 000 € v rámci zásilkového prodeje
 • Dodání zboží a služby s místem plnění ve Španělsku, kdy příjemce plnění nemůže uplatnit tzv. samozdanění
 • Přijetí subdodávky s místem plnění ve Španělsku apod.

Jak se přihlásit k DPH ve Španělsku

Pro přihlášení k dani z přidané hodnoty ve Španělsku je třeba podat řádně vyplněnou přihlášku k dani včetně příloh u příslušného správce daně.
Před přidělením samotného DIČ vyžaduje španělská správa identifikaci jednatele společnosti u cizinecké policie a přidělení osobního identifikačního čísla jednatele, tzv. čísla NIE – Número de Identificación Fiscal. Toto číslo případně vydá i Velvyslanectví Španělska v Praze.

Kromě přidělení tuzemského DIČ DPH je dále možné podat žádost o přidělení DIČ DPH pro vykazování unijních pohybů zboží a služeb, tzv. číslo ROI (španělské DIČ ve formátu VIES ).
Španělské unijní DIČ DPH je složeno z písmen ES, jednoho libovolného písmena a osmi číslic. Lhůta pro přidělení DIČ se pohybuje okolo 3 až 4 týdnů.

Podklady k přihlášce DPH ve Španělsku :

 • Výpis obchodního rejstříku
 • Plná moc v případě zastoupení
 • Identifikační číslo NIE
 • Stanovy, resp. zakládací listina
 • Prokázání zdanitelného plnění na území Španělska nebo plánované činnosti
Registrace k DPH a Španělsko
1. Základní informace 2. Vznik povinnosti registrace k DPH 3. Přihláška k DPH 4. Spolupráce s Eurofiscalis 5. Cena služby 6. Španělské daňové přiznání DPH

Kdo je Eurofiscalis ?

Eurofiscalis poskytuje poradenství v  oblasti DPH a  mezinárodního obchodu. Pomáhá s daňovými otázkami v  členských státech EU, Švýcarsku a Norsku. Tuzemským firmám zajistí komunikaci se zahraničními úřady. Nabízí možnost seznámit se výhodami, specifiky, ale i úskalími podnikání v jednotlivých zemích. Eurofiscalis poskytuje poradenství v  oblasti DPH a  mezinárodního obchodu. Pomáhá s daňovými otázkami v  členských státech EU, Švýcarsku a Norsku. Tuzemským firmám zajistí komunikaci se zahraničními úřady. Nabízí možnost seznámit se výhodami, specifiky, ale i úskalími podnikání v jednotlivých zemích.

💡 Eurofiscalis je mezinárodní kancelář, zastupující plátce před zahraničním správcem daně. Eurofiscalis spolupracuje s místními daňovými a účetními kancelářemi, které pro vaši společnost zajistí splnění všech daňových a jiných ohlašovacích povinností. Eurofoscalis podporuje tuzemské firmy při vstupu na zahraniční trhy.

Notre service de représentation fiscale en Espagne (mandataire fiscal) comprend :

 • Registrace k DPH
 • Kontrola správnosti formálních náležitostí dokladů
 • Přidělení daňového čísla NIF
 • Aktivace unijního formátu DIČ DPH VIES
 • Podání hlášení Intrastat
 • Přímá komunikace se španělskou daňovou správou
 • Zajištění překladů a tlumočení
Cena služby : Registrace k DPH a Španělsko

Napište nám svůj dotaz nebo poptávku. Jakmile to bude možné, tak se ozveme.

 • Nacenění služby zdarma
 • Úvodní konzultace zdarma
 • Jednoduchost a rychlost
 • Odpověď do 48 hodin
 • Bez závazku
 • V urgentních případech volejte
 • Služby na míru
 • Vícejazyčná komunikace
 • Docusign©

Přiznání k dani z přidané hodnoty ve Španělsku

Španělští plátci DPH podávají různá hlášení k DPH, přehledy unijních pohybů zboží či služeb či hlášení k vývozům či dovozům zboží z mimo unijních států. Zdaňovací období může být měsíční nebo čtvrtletní. Elektronické podání musí proběhnout vždy do 20. dne po konci zdaňovací období.  V případě nesplnění deklarační povinnosti nebo při pozdní platbě daně může být pochybení penalizováno až 20% dlužné DPH nebo 300 € za chybějí podání. Na rozdíl od tuzemska se ve Španělsku  podává vždy k 30. lednu souhrnné roční daňové přiznání za uplynulý rok.

Více informací je k dohledání na stránkách Evropské Komise.

Cena služby : Registrace k DPH a Španělsko

Napište nám svůj dotaz nebo poptávku. Jakmile to bude možné, tak se ozveme.

 • Nacenění služby zdarma
 • Úvodní konzultace zdarma
 • Jednoduchost a rychlost
 • Odpověď do 48 hodin
 • Bez závazku
 • V urgentních případech volejte
 • Devis personnalisé
 • Multilingue
 • Docusign©

Přehled zemí

S agendou DPH vám pomůžeme ve 27 členských státech EU, Velké Británii, Švýcarsku a Norsku :

Belgie

Bulharsko

Česko

Dánsko

Estonsko

Finsko

Francie

Holandsko

Chorvatsko

Itálie

Irsko

Kypr

Litva

Lotyšsko

Lucembursko

Maďarsko

Malta

Německo

Norsko

Polsko

Portugalsko

Rakousko

Řecko

Slovinsko

Slovensko

Španělsko

Švédsko

Švýcarsko

Rumunsko

Velká Británie