Specialista na unijní DPH

Registrace k DPH a Španělsko

Zastoupení zahraničních firem ve Španělsku

Čeká vás zakázka s místem zdanitelného plnění ve Španělsku? Využíváte ve Španělsku skladovací prostory některého z marketplace?
Zde najdete základní informace o daňových povinnostech, informace, kdy vzniká povinnost přihlášení k DPH či jak vám může se vším pomoci daňový zástupce.
Pokud máte jiný dotaz, určitě nám zavolejte nebo napište.

Využijte služby daňového zástupce ve Španělsku

Zahraniční společnosti poskytující služby nebo dodání zboží s místem plnění ve Španělsku jsou ve vybraných případech povinny přihlásit se k dani z přidané hodnoty. Jedná se především o situace, kdy jimi poskytované služby nebo dodané zboží nemůže přiznat a DPH odvést příjemce plnění.

K zajištění registrace a následnému podávání hlášení DPH můžete využít služby daňového zástupce.

Případy povinné registrace k DPH na území Španělska:

Registrace k DPH ve Španělsku

Pro úspěšnou registraci k DPH ve Španělsku je třeba příslušnému správci daně předložit řádně vyplněnou přihlášku včetně příloh. Výčet příloh uvádíme níže.

Pokud se vaše společnost věnuje e-commerce, máte výhodu, že správci daně postačí předložit dokumenty včetně obyčejných překladů. Všichni ostatní plátci překládají dokumentaci se soudním ověřením včetně Apostilly. 

Před přidělením DIČ DPH je třeba správci daně prokázat osobní identifikační číslo jednatele společnosti, tzv. NIE

Toto číslo NIE vám bude přiděleno na španělské ambasádě v Praze. Případně vám jej rádi zajistíme ve spolupráci se španělskou kanceláří přímo ve Španělsku.

Španělské přiznání k DPH

Registrovaní plátci daně ve Španělsku podávají periodická daňová přiznání k DPH. Zdaňovací období je stanoveno na základě obratu. Zpravidla je čtvrtletní. Při vyšších obratech je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.

Daňové přiznání a jeho přílohy se podávají elektronicky. Při měsíčním zdaňovacím období do konce následujícího měsíce. U čtvrtletního zdaňovacího období je lhůta pro podání a případnou platbu daně 20. den následující po zdaňovacím období.

Penále a sankce jsou ve Španělsku vysoké. Úrok z prodlení dosahuje až 20 %. Opomenutí podání je sankcionováno až 300 €.

Nejpozději k 31. lednu následujícího roku se podává souhrnné roční přiznání k DPH za uplynulý rok.

Potřebujete pomoci se španělskou registrací k dani z přidané hodnoty? Nejste si jisti nebo máte dotaz k daňovým povinnostem ve Španělsku? Společnost Eurofiscalis vám zodpoví základní dotazy a pomůže zajistit registraci k DPH u španělské daňové správy.
Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams

Důvěřuje nám více než 1 000 společností

Stovky společností volí Eurofiscalis, aby jim pomohl v rozvoji v Evropě.