Zastoupení zahraničních firem v Bulharsku

Registrace k DPH a Bulharsko
You are here:

Kdy vzniká povinnost registrace k DPH v Bulharsku ? Zahraniční podnikatel se  bude registrovat k DPH v Bulharsku, pokud poskytne službu nebo dodá zboží s místem plnění v této zemi a jeho zákazník, příjemce plnění, nemůže přijaté plnění tzv. samozdanit.

ZeměBulharsko
Kód ISOBG
DIČ DPHBG + 9 nebo 10 číslic
Práh pro povinnou registraci při zásilkovém prodeji 70.000 BGN
Zdaňovací obdobíměsíční
Lhůta pro přidělení DIČ4 týdny
Práh vykazování hlášení Intrastat370 000 BGN ve směru přijetí zboží
2200 000 BGN ve směru odeslání zboží
Základní sazba DPH20 %
Snížená sazba DPH9%
Členský stát EUOd roku 2007

Údaje platné j 01/06/2020

Jaké obchodní případy vedou k registraci DPH v Bulharsku?

 • Dodání zboží s montáží nebo instalací – pro osobu nepovinnou k dani (konečný spotřebitel) nebo pro osobu povinnou k dani bez bulharského DIČ k DPH
 • Zásilkový obchod –  povinně při dosažení ročního obratu 70 000 BGN bez DPH
 • Přijetí služby nebo zboží s místem plnění v Bulharsku
 • Dodání zboží do jiného členského státu a další

Přihlášky k DPH se včetně povinných příloh zasílají na Národní daňový úřad v Sofii.

Základní informace se dozvíte také na stránkách bulharského Ministerstva financí.

Jaké jsou sazby DPH v Bulharsku ?

 • odpadu
 • průmyslový odpadu
 • stavebního odpadu
 • nebezpečného odpadu
 • železných a neželezných kovů
 • a služeb spojených s výše uvedenými položkami – těžba, zpracování nebo recyklace …
Registrace k DPH a Bulharsko
1. Základní informace 2. Sazby DPH v Bulharsku 3. Náležitosti daňového dokladu 4. Cena služby

Dále se režim přenesené daňové povinnosti uplatní u:

 • obilovin a průmyslové plodin dle přílohy č.2 bulharského zákona o DPH, jejichž zařazení je pod nomenklaturou:  0909, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1201, 1205 a 1206

V rámci kalendářního roku pak podnikatele čeká podání 12 daňových přiznání k DPH. Přiznání musí být podáno a daň uhrazena ke 14. dni následujícího měsíce.

Daňový doklad v Bulharsku

Daňový doklad ke zdanitelnému plnění musí být vystaven do 5 dnů od poskytnutí služby nebo dodání zboží. U dodání zboží do jiného členského státu je to do 15. dne následujícího měsíce.

Náležitosti daňového dokladu jsou :

 • označení typu dokumentu
 • jedinečné identifikační desetimístné sériové číslo obsahující pouze arabské číslice
 • datum vystavení daňového dokladu
 • jméno a adresa dodavatele
 • identifikační číslo dodavatele
 • jméno a adresa příjemce
 • identifikační číslo příjemce
 • množství a typ zboží nebo služeb
 • datum zdanitelného plnění nebo datum přijetí platby
 • jednotková cena bez DPH včetně slev a srážek (pokud nejsou zahrnuty v jednotkové ceně)
 • sazba DPH, v případě 0% sazby důvod jejího použití
 • částka DPH
 • cena včetně daně
 • označení u dodání nového dopravního prostředku v rámci Společenství

V případě třístranného prodeje nezapomeňte na odkaz na článek Směrnice ‘Art. 28с(Е)(3) 77/388/ЕЕС’.

Fakturovaná cena může být uvedena v jakékoli měně, nicméně rekapitulace základu a částky DPH se vždy vyjadřuje v národní měně.

Dovoz zboží do Bulharska

Bulharsko se díky své geografické poloze nabízí jako ideální stát pro proclení zboží, které putuje např. z Turecka. Tuzemské podnikatele bude asi zajímat možnost uplatnění celního režimu 42 00. Jedná se o uvolnění zboží do volného oběhu s následným přemístěním k odběrateli do jiného členského státu. Výhodou tohoto režimu je fakt, že správcem DPH při dovozu není celní úřad, ale daňový úřad. Daň se v okamžiku proclení neplatí, je přiznána v rámci pravidelného daňového přiznání. Stejně jako v tuzemsku. Bohužel praxe se liší od teorie. Povolení k použití režimu 42 00 dostala jedna jediná celnice na území Bulharska. V drtivé většině dovozů bude dovozce platit dovozní DPH v okamžiku proclení.

💡Eurofiscalis poskytuje poradenství v  oblasti DPH a  mezinárodního obchodu. Pomáhá s daňovými otázkami v  členských státech EU, Švýcarsku a Norsku. Tuzemským firmám zajistí komunikaci se zahraničními úřady. Nabízí možnost seznámit se výhodami, specifiky, ale i úskalími podnikání v jednotlivých zemích.

Služby Eurofiscalis zahrnují :

 • Registrace k DPH
 • Kontrola správnosti formálních náležitostí dokladu
 • Zajištění podání přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Zajištění podání souhrnného hlášení 
 • Podání hlášení Intrastat
 • Přímá komunikace s bulharskou daňovou správou
 • Zajištění překladů a tlumočení
Cena služby : Registrace k DPH a Bulharsko

Napište nám svůj dotaz nebo poptávku. Jakmile to bude možné, tak se ozveme.

 • Nacenění služby zdarma
 • Úvodní konzultace zdarma
 • Jednoduchost a rychlost
 • Odpověď do 48 hodin
 • Bez závazku
 • V urgentních případech volejte
 • Služby na míru
 • Vícejazyčná komunikace
 • Docusign©

Přehled zemí :

S agendou DPH vám pomůžeme ve 27 členských státech EU, Velké Británii, Švýcarsku a Norsku :

Belgie

Bulharsko

Česko

Dánsko

Estonsko

Finsko

Francie

Holandsko

Chorvatsko

Itálie

Irsko

Kypr

Litva

Lotyšsko

Lucembursko

Maďarsko

Malta

Německo

Norsko

Polsko

Portugalsko

Rakousko

Řecko

Slovinsko

Slovensko

Španělsko

Švédsko

Švýcarsko

Rumunsko

Velká Británie