Specialista na unijní DPH

Registrace k DPH a Lucembursko

Zastoupení zahraničních firem v Lucembursku

Čeká vás zakázka s místem zdanitelného plnění v Lucembursku?
Zde najdete základní informace o daňových povinnostech, informace, kdy vzniká povinnost přihlášení k DPH či jak vám může se vším pomoci daňový zástupce.
Pokud máte jiný dotaz, určitě nám zavolejte nebo napište.

Využijte služby daňového zástupce v Lucembursku

Zahraniční společnosti mohou v Lucembursku, stejně jako v celé EU, podnikat, aniž by zde měly své sídlo nebo stálou provozovnu. Nicméně registrace k DPH na území Lucemburska probíhá podle zvláštních pravidel pro neusazené subjekty.

Registrace k DPH v Lucembursku

Zahraniční společnosti poskytující služby nebo dodání zboží s místem plnění v Lucembursku jsou ve vybraných případech povinny přihlásit se k dani z přidané hodnoty. Jedná se především o situace, kdy jimi poskytované služby nebo dodané zboží nemůže přiznat a DPH odvést příjemce plnění.

K zajištění registrace a následnému podávání hlášení DPH můžete využít služby daňového zástupce.

Kdy může vzniknout povinnost přihlášení k DPH v Lucembursku?

Základní informace k registraci k DPH v Lucembursku lze dohledat na stránkách lucemburské správy: www.aed.public.lu
Potřebujete-li více informací, pro zaslání dotazu použijte náš kontaktní formulář.

Při registraci k DPH v Lucembursku se předkládá:

Ohlašovací povinnosti v Lucembursku

Jakákoliv zahraniční společnost registrovaná k DPH v Lucembursku je povinna dodržovat lucemburský zákon o DPH. Daňové přiznání k DPH a lhůty pro platbu daně jsou následující: 

V případě měsíčního a čtvrtletního zdaňovacího období je lhůta pro podání souhrnného přiznání k DPH do konce měsíce května následujícího kalendářního roku.
Zahraniční společnosti vykonávají služby fyzicky na území Lucemburska jsou povinny ohlásit své dočasné poskytování služeb na území Lucemburska. Ohlášení prokazují certifikátem platným 12 měsíců od data podání ohlášení.
Nedílnou součástí je ohlášení vyslání pracovníků za výkonem práce do Lucemburska, a to s nárokem na lucemburskou min. mzdu.

Spolupráce s Eurofiscalis

Eurofiscalis je mezinárodní kancelář, poskytující poradenství v oblasti mezinárodního obchodu a unijního DPH. Pomáhá s naplněním daňových a jiných ohlašovacích povinností.

Digitální zpracování

Online komunikace

1000% zabezpečení

Konzultace a poradenství

Analýza obchodních transakcí, toku zboží, zvolení vhodných procesních režimů

Pracovně právní poradenství

Ohlášení vyslání pracovníků do zemí EU, Velké Británie, Švýcarska a Norska

formation guichet unique
Outsourcing

Zajištění administrativní práce, snížení nákladů

Zastoupení před zahraničním správcem daně

Podávání pravidelných přiznání k DPH a intrastat

Rychlost a spolehlivost

Nejdůležitější část našeho podikání

Důvěřuje nám více než 1 000 společností

Stovky společností volí Eurofiscalis, aby jim pomohl v rozvoji v Evropě.

 
Důvěřuje nám více než 1 000 společností

Stovky společností volí Eurofiscalis, aby jim pomohl v rozvoji v Evropě.