Lucembursko

Registrace k DPH a Lucembursko
You are here:

Eurofiscalis: Naše služby a poradenství v Lucembursku

Zahraniční společnosti poskytující služby nebo dodání zboží s místem plnění v Lucembursku jsou ve vybraných případech povinny přihlásit se zde k dani z přidané hodnoty. Při poskytování služeb v Lucembursku vznikne tato povinnost častěji, neboť Lucembursko jako jedna z mála zemí neuplatňuje intrakomunitární režim přenesení daňové povinnosti na příjemce služby v oblasti stavebně montážních prací, u služeb spojených s nemovitostí apod.

K zajištění registrace a následnému podávání hlášení DPH můžete využít služby daňového zástupce.

ZeměVelkovévodství lucemburské
Kód ISOLU
DIČ DPHLU + 8 číslic
Práh pro povinnou registraci při zásilkovém prodeji100 000 €
Zdaňovací obdobíměsíční - čtvrtletní - roční
Lhůta pro přidělení DIČ3 až 6 týdnů
Práh vykazování hlášení Intrastat200 000 € ve směru přijetí zboží, 150 000 € ve směru odeslání zboží
Základní sazba DPH17 %
Snížená sazba DPH14 %, 8 %
Druhá snížená sazba DPH3 %
Členský stát EUOd roku 1957
Údaje platné k  01/01/2020
Registrace k DPH a Lucembursko
1. item 2. item 3. item 4. item 5. item

Přihlášení k DPH v Lucembursku

Na území Lucemburska je možné vykonávat ekonomickou činnost, aniž by bylo nutné založit zde stálou provozovnu. Zahraniční společnosti čekají 3 základní povinnost . ohlásit výkon činnosti na území Lucemburska (obratem dostanete certifikát platný 12 měsíců), případně řešit povinnost registrace k DPH a ohlásit pracovníky vyslané za výkonem činnosti do Lucemburska.

Povinnost registrace k DPH může vzniknout z těchto důvodů :

 • při využití konsignačního skladu
 • v případě nákupu a prodeje zboží s místem plnění v Lucembursku
 • při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci
 • při dodání stavebně montážních prací nebo dodání zboží s montáží
 • při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy je místo konání kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce

Lucembursko patří k těm jedné z mála zemí, která neuplatňuje režim přenesené daňové povinnosti, tedy reverse-charge v případě dodání zboží s montáží nebo u služeb spojených s nemovitostí. A to ani v případech, kdy je příjemcem služby lucemburský plátce nebo zahraniční osoba povinná k dani, která je v Lucembursku identifikovaná pro účely DPH.  Tento režim je stanoven v lucemburském zákonu o DPH. Jedná se o par. 14/1/b, který definuje místo plnění a tedy i zdanění. A par. 61, resp. odst. 2 až 5, které definují, kdo a kdy může přiznat přijatá plnění v režimu reverse-charge.

Pro přihlášení k dani z přidané hodnoty je třeba předložit :

 • Výpis obchodního rejstříku nebo živnostenské oprávnění
 • Výpis stanov nebo zakladatelské listiny
 • Kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu jednatele společnosti
 • Přihláška k dani z přidané hodnoty

Jak jsou ohlašovací povinnosti v Lucembursku ?

Každý subjekt, který se stane lucemburským plátcem DPH podléhá povinnostem plynoucím z lucemburského zákona o dani z přidané hodnoty. Daňové přiznání a platba daně jsou nastaveny dle výše ročních tržeb :

 • Roční daňové přiznání k DPH se podává , pokud obrat předchozího roku nepřekročil 112 000€
 • Čtvrtletní daňové přiznání k DPH se podává, pokud obrat obrat předchozího byl mezi 112 000€ a 620 000€
 • Měsíční daňové přiznání k DPH se podává, pokud obrat předchozího roky byl vyšší než 620 000€

Většina zahraničních subjektů je po registraci k dani v prvém zdaňovacím období zařazena do čtvrtletního zdaňovacího režimu. V případě měsíčního  a čtvrtletního podávání hlášení k DPH je pak nutné podat souhrnné roční daňové přiznání k dani z přidané hodnoty za uplynulý rok.

Souhrnné hlášení se podává v případě poskytnutého plnění do jiného členského státu. Toto hlášení se podává čtvrtletně, pokud plnění nepřesáhnou 50 000 €. V opačném případě se hlášení podává měsíčně.

Potřebujete pomoci s registrací k DPH v Lucembursku ? Zašlete nám nezávaznou poptávku.

💡Eurofiscalis poskytuje poradenství v  oblasti DPH a  mezinárodního obchodu. Pomáhá s daňovými otázkami v  členských státech EU, Švýcarsku a Norsku. Tuzemským firmám zajistí komunikaci se zahraničními úřady. Nabízí možnost seznámit se výhodami, specifiky, ale i úskalími podnikání v jednotlivých zemích.

Služby Eurofiscalis zahrnují :

 • Registrace k DPH
 • Kontrola správnosti formálních náležitostí dokladu
 • Zajištění podání přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Zajištění podání souhrnného hlášení 
 • Podání hlášení Intrastat, tzv. DEB
 • Přímá komunikace s italskou daňovou správou
 • Zajištění překladů a tlumočení
Cena služby : Registrace k DPH a Lucembursko

Napište nám svůj dotaz nebo poptávku. Jakmile to bude možné, tak se ozveme.

 • Nacenění služby zdarma
 • Úvodní konzultace zdarma
 • Jednoduchost a rychlost
 • Odpověď do 48 hodin
 • Bez závazku
 • V urgentních případech volejte
 • Služby na míru
 • Vícejazyčná komunikace
 • Docusign©