Registrace k DPH a Francie

Zastoupení před francouzským správcem daně
You are here:

⚡ Zajímá vás téma registrace k DPH a Francie ? Čeká vás zakázka ve Francii? Zasíláte zboží koncovým spotřebitelům do Francie nebo zde využíváte skladovací prostory některého z marketplace ? Zde najdete základní informace o daňových povinnostech ve Francii. Kdy vzniká povinnost přihlášení k DPH či jak vám může se vším pomoci daňový zástupce. Pokud máte jiný dotaz, určitě nám zavolejte nebo napište.

ZeměFranczouská republika
Kód ISOFR
DIČ DPHFR + 11 číslic
Práh pro povinnou registraci při zásilkovém prodeji35 000 €
Zdaňovací období měsíční - čtvrtletní
Lhůta pro přidělení DIČ3 až 4 týdny
Práh vykazování hlášení Intrastat€460 000 ve směru přijetí zboží; 460 000 € ve směru odeslání zboží, do této hdonoty tzv. zjednodušené hlášení
Základní sazba DPH20 %
Snížená sazba DPH5,5% 10%
Druhá snížená sazba DPH2,1%
Členský stát EUOd roku 1957

Údaje platné k 01/05/2020

Využijte služby francouzského daňového zástupce

Zahraniční společnosti poskytující služby nebo dodání zboží s místem plnění ve Francii  jsou ve vybraných případech povinny přihlásit se  k dani z přidané hodnoty. Jedná se především o situace, kdy jimi poskytované služby nebo dodané zboží nemůže přiznat a DPH odvést příjemce plnění.

K zajištění registrace a následnému podávání hlášení DPH můžete využít služby daňového zástupce.

Kdy může vzniknout povinnost přihlášení k DPH ve Francii ?

 • V některých případech dovozu a vývozu zboží z/do třetích zemí
 • Skladování zboží na území Francie, případně užívání konsignačního skladu s delší lhůtou uskladnění
 • Přijetí zboží z jiného členského státu EU
 • Dosažení obrat 35 000 € v rámci zásilkového prodeje
 • Dodání zboží a služby s místem plnění ve Franci, kdy příjemce plnění nemůže uplatnit tzv. samozdanění
 • Přijetí subdodávky s místem plnění ve Franci apod.

Jak se přihlásit k DPH ve Francii ?

Pokud jste společnost se sídlem na území EU podáváte přihlášku k dani na adrese :

Service des impôts des entreprises étrangères (SIEE)

10 rue du Centre
TSA 20011
93465 NOISY LE GRAND CEDEX
Tel. : + 33 (0)1 57 33 85 00
e-mail : siee.dinr@dgfip.finances.gouv.fr

Nedílnou součástí přihlášky k dani jsou :

 • Výpis obchodního rejstříku
 • Stanovy nebo zakladatelská listina
 • Kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu jednatele společnosti
 • Prokázání plánované ekonomické činnosti nebo uskutečněného zdanitelného plnění
 • Přihláška k dani
 • Případně zmocnění pro zástupce

Společnosti usazené v rámci EU nemají povinnost mít před správcem daně zmocněnce.  Nicméně vzhledem k specifikům a povinné online komunikaci s úřady  doporučujeme udělení plné moci francouzskému daňovému zástupci.

Jste společnost usazená mimo EU ? Využijte služby fiskálního zástupce

Francouzský daňový zástupce zastupuje vaši společnost před francouzským správcem daně a zajistí online podání daňových přiznání.

Daňová povinnost lze ve Francii hradit pouze inkasem. Pokud vás bankovní účet nepodporuje službu zahraničního inkasa, lze daň hradit prostřednictvím  banky vašeho zmocněnce.

Registrace k DPH a Francie
1. Základní informace 2. Vznik povinnosti registrace k DPH 3. Přihláška k DPH 4. Spolupráce s Eurofiscalis 5. Cena služby 6. Zdanitelná plnění ve Francii

Kdo je Eurofiscalis ?

Eurofiscalis poskytuje poradenství v  oblasti DPH a  mezinárodního obchodu. Pomáhá s daňovými otázkami v  členských státech EU, Švýcarsku a Norsku. Tuzemským firmám zajistí komunikaci se zahraničními úřady. Nabízí možnost seznámit se výhodami, specifiky, ale i úskalími podnikání v jednotlivých zemích.

Služby Eurofiscalis zahrnují :

 • Registrace k DPH
 • Kontrola správnosti formálních náležitostí dokladu
 • Zajištění podání přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Zajištění podání souhrnného hlášení 
 • Podání hlášení Intrastat, tzv. DEB
 • Přímá komunikace s polskou daňovou správou
 • Zajištění překladů a tlumočení
Cena služby : Registrace k DPH a Francie
 • Nacenění služby zdarma
 • Úvodní konzultace zdarma
 • Jednoduchost a rychlost
 • Odpověď do 48 hodin
 • Bez závazku
 • V urgentních případech volejte
 • Služby na míru
 • Vícejazyčná komunikace
 • Docusign©

Registrace DPH a zasílání zboží do Francie

Francie je silnou evropskou ekonomikou, která přitahuje tuzemské podnikatele. Na francouzské spotřebitele cílí prodejci zasílající zboží prostřednictvím svých eshopů. Povinnost registrace k DPH ve Francii vzniká zásilkovým prodejcům povinně po překročení ročního obratu 35 000 € bez DPH.

Pokud prodejce v rámci kalendářního roku současně odešle a současně je mu vráceno zboží v  hodnotě nad 460 000 €, vykazuje ve Francii hlášení o pohybu zboží tzv. Intrastat. Toto hlášení se ve Francii nazývá DEB. Plní zároveň funkci ohlašovací (jako souhrnné hlášení), tak statistickou (jako Intrastat).

Dodání zboží s montáží a práce spojené s nemovitostí

Velkou částí podnikatelů, kteří se musejí ve Francii registrovat k DPH jsou dodavatelé stavebně montážních zakázek. Jedná se o čistě stavební práce nebo dodání zboží včetně montáže nebo instalace. Povinnost registrace vzniká v okamžiku poskytnutí služby osobě, která nemá francouzské DIČ k DPH. Druhou možností dobrovolné registrace k dani je situace, kdy podnikatel na zakázce využívá služeb více tuzemských subdodavatelů, např. OSVČ. Aby se tito subdodavatelé nemuseli všichni registrovat k DPH ve Francii, registruje se dobrovolně český příjemce služby s místem plnění ve Francii a přijaté služby přizná v režimu reverse charge ve svém francouzském daňovém přiznání k DPH.

Více k daňovým povinnostem ve Francii se dozvíte na oficiálním portálu francouzské daňové správy.

💡  Povinnosti zaměstnavatel při vyslání zaměstnance do Francie dle Loi Macron

Jakékoli vyslání zaměstnance za výkonem práce do Francie obnáší povinnost ohlásit zakázku a zaměstnance francouzskému inspektorátu práce. Současně se zaměstnavatel zavazuje k vyplacení francouzské minimální mzdy, která v roce 2020 činí 10.15 € za hodinu. Kromě stanovení minimální mzdy pro každou profesi a kvalifikaci, vymezuje nařízení Loi Macron povinnost plnění bezpečnosti práce a dalších pracovně právních podmínek.

U stavebních prací je mimo jiné nutné zažádat o vystavení tzv. BTP karty.

Karta BTP je vyžadována pro činnosti v těchto oborech:

 

 • těžba
 • výkopové práce, zemní práce, asanace
 • stavební práce
 • montáž a demontáž prefabrikátů
 • vybavení domácností a venkovních zařízení
 • rekonstrukce a renovace, přestavba, demolice
 • odkalování
 • úprava nebo údržba staveb, přestavby
 • malířské a úklidové služby spojené s těmito pracemi
 • a všechny ostatní přímo související práce
Cena služby : Registrace k DPH a Francie

Napište nám svůj dotaz nebo poptávku.

 • Nacenění služby zdarma
 • Úvodní konzultace zdarma
 • Jednoduchost a rychlost
 • Odpověď do 48 hodin
 • Bez závazku
 • V urgentních případech volejte
 • Služby na míru
 • Vícejazyčná komunikace
 • Docusign©

S agendou DPH či ohlášením vyslaných zaměstnanců vám pomůžeme v těchto zemích :

Belgie

Bulharsko

Česko

Dánsko

Estonsko

Finsko

Francie

Holandsko

Chorvatsko

Itálie

Irsko

Kypr

Litva

Lotyšsko

Lucembursko

Maďarsko

Malta

Německo

Norsko

Polsko

Portugalsko

Rakousko

Řecko

Slovinsko

Slovensko

Španělsko

Švédsko

Švýcarsko

Rumunsko

Velká Británie