Specialista na unijní DPH

Registrace k DPH a Francie

Zastoupení před francouzským správcem daně

Čeká vás zakázka ve Francii? Využíváte skladovací prostory některého z marketplace na území Francie? Zde najdete základní informace o daňových povinnostech ve Francii.
Kdy vzniká povinnost přihlášení k DPH či jak vám může pomoci daňový zástupce.
Pokud nenajdete, co hledáte, určitě nám zavolejte nebo napište.

Zastoupení před francouzským správcem daně

Zahraniční společnosti poskytující služby nebo dodání zboží s místem plnění ve Francii jsou ve vybraných případech povinny přihlásit se k dani z přidané hodnoty. Jedná se především o situace, kdy jimi poskytované služby nebo dodané zboží nemůže přiznat a DPH odvést příjemce plnění.

K zajištění registrace a následnému podávání hlášení DPH můžete využít služby daňového zástupce.

Kdy může vzniknout povinnost přihlášení k DPH ve Francii ?

Přihláška k DPH ve Francii

Pokud jste společnost se sídlem na území EU podáváte přihlášku k dani na adrese:

Service des impôts des entreprises étrangères (SIEE)

Adresa: 10 rue du Centre
TSA 20011 93465
NOISY LE GRAND CEDEX
Tel. : + 33 (0)1 72.95.20.31
Email: siee.dinr@dgfip.finances.gouv.fr

Podklady k sestavení přihlášky k dani

Nedílnou součástí přihlášky k dani jsou:

Společnosti usazené v rámci EU nemají povinnost mít před správcem daně zmocněnce.  Nicméně vzhledem k specifikům a povinné online komunikaci s úřady doporučujeme udělení plné moci francouzskému daňovému zástupci.

Společnosti se sídlem mimo EU

Společnosti usazené mimo EU, které uskutečňují zdanitelná plnění na území Francie, mají povinnost jmenovat v zemi usazeného zástupce. Ten ji pak zastupuje před správcem daně. Kromě společností z níže uvedených států nemohou mimounijní subjekty podat přihlášku sami svým jménem, ale pouze prostřednictvím zástupce.
Vyjímku mají tyto mimounijní země:

Albánie, Austrálie, Aruba, Jižní Afrika, Ázerbájdžán, Curaçao, Korejská republika, Gruzie, Ghana, Grónsko, Faerské ostrovy, Indie, Island, Japonsko, Mauricius, Mexiko, Moldavsko, Norsko, Nový Zéland, Francouzská Polynésie, Svatý Bartoloměj, Svatý -Martin, Sint Maarten, Tunisko, Ukrajina.

Dodání zboží s montáží a instalací,
práce na
nemovitém majetku

Velkou částí podnikatelů, kteří se musejí ve Francii registrovat k DPH, jsou dodavatelé stavebně montážních zakázek. Jedná se o čistě stavební práce nebo dodání zboží včetně montáže nebo instalace. Povinnost registrace vzniká v okamžiku poskytnutí služby osobě, která nemá francouzské DIČ k DPH.

Druhou možností dobrovolné registrace k dani je situace, kdy podnikatel na zakázce využívá služeb více tuzemských subdodavatelů, např. OSVČ. Aby se tito subdodavatelé nemuseli všichni registrovat k DPH ve Francii, registruje se dobrovolně český příjemce služby s místem plnění ve Francii a přijaté služby přizná v režimu samozdanění ve francouzském daňovém přiznání k DPH.

Více k daňovým povinnostem ve Francii se dozvíte na oficiálním portálu francouzské daňové správy.

 

Povinnosti zaměstnavatele při vyslání zaměstnance do Francie

Jakékoliv vyslání zaměstnance za výkonem práce do Francie obnáší povinnost ohlásit zakázku a zaměstnance francouzskému inspektorátu práce. Současně se zaměstnavatel zavazuje k vyplacení francouzské minimální mzdy, která v roce 2023 činí 11.27 € za hodinu. Kromě stanovení minimální mzdy pro každou profesi a kvalifikaci, vymezuje nařízení povinnost plnění bezpečnosti práce a dalších pracovně právních podmínek.

U stavebních prací je každý vyslaný zaměstnanec do Francie povinen vlastnit tzv. profesní kartou BTP.

Profesní karta BTP pro obory činností

Eurofiscalis jako zástupce vaší společnosti
na území Francie

Eurofiscalis je mezinárodní firma s pobočkami ve více státech.
Na území Francie jedná náš zástupce vaším jménem se správními, případně jinými kontrolními úřady.
Pomáhá se splněním ohlašovacích povinností, komunikací s úřady
a zastupování vašich obchodních zájmů.
Úvodní konzultace zdarma
Nacenění služby zdarma
Služby na míru
formation guichet unique
Sestavení a podání přihlášky k DPH
Sestavení a podání měsíčních přiznání k DPH včetně příloh
Přímá komunikace a jednání se zahraničním úřadem
Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams

Důvěřuje nám více než 1 000 společností

Stovky společností volí Eurofiscalis, aby jim pomohl v rozvoji v Evropě.