Registrace k DPH a Německo

Zastoupení zahraničních firem v Německu
You are here:

⚡ Čeká vás zakázka s místem zdanitelného plnění v Německu? Zasíláte zboží koncovým spotřebitelům do Německa nebo zde využíváte skladovací prostory některého z marketplace ? Zde najdete základní informace o daňových povinnostech, informace, kdy vzniká povinnost přihlášení k DPH či jak vám může se vším pomoci daňový zástupce. Pokud máte jiný dotaz, určitě nám zavolejte nebo napište.

ZeměNěmecká spolková republika
Kód ISODE
DIČ DPHDE + 9 číslic
Práh pro povinnou registraci při zásilkovém prodeji100 000 €
Zdaňovací obdobíměsíční
- čtvrtletní v případě roční daňové povinnosti pod 7 500 €
-roční v případě roční daňové povinnosti pod 1 000 €
Souhrnné roční přiznání k DPHAno
Lhůta pro přidělení DIČ3 až 4 týdny
Práh vykazování hlášení Intrastat500 000 € ve směru odeslání zboží
800 000 € ve směru přijetí zboží
Základní sazba DPH19 %
Snížená sazba DPH7%
Členský stát EUOd roku 1957

Údaje platné k 01/01/2020

Využijte služby německého daňového zástupce

Zahraniční společnosti poskytující služby nebo dodání zboží s místem plnění ve Německu  jsou ve vybraných případech povinny přihlásit se  k dani z přidané hodnoty. Jedná se především o situace, kdy jimi poskytované služby nebo dodané zboží nemůže přiznat a DPH odvést příjemce plnění.

K zajištění registrace a následnému podávání hlášení DPH můžete využít služby daňového zástupce.

Případy povinné registrace k DPH v Německu :
 • V některých případech dovozu a vývozu zboží z/do třetích zemí
 • Skladování zboží na území Německa, případně užívání konsignačního skladu
 • Přijetí zboží z jiného členského státu EU
 • Dosažení obrat 100 000 € v rámci zásilkového prodeje
 • Dodání zboží a služby s místem plnění v Německu, kdy příjemce plnění nemůže uplatnit tzv. samozdanění
 • Přijetí subdodávky s místem plnění v Německu apod.
Německo přehledně
1. Základní informace 2. Přihlášení k DPH 3. Spolupráce s Eurofiscalis 4. Cena služby 5. Přiznání k DPH v Německu

Přidělení DIČ DPH v Německu

Pro přihlášení k dani z přidané hodnoty v Německu je třeba podat řádně vyplněnou přihlášku k dani včetně příloh u příslušného správce daně.
Čeští a slovenští podnikatelé podávají přihlášku u daňového úřadu v Chemnitz.

Kromě přidělení tuzemského identifikačního čísla Steuernummer je dále možné podat žádost o přidělení DIČ DPH pro vykazování unijních pohybů zboží a služeb ve formátu VIES.
Lhůta pro přidělení DIČ se pohybuje okolo 3 až 4 týdnů od data podání přihlášky. O přidělení DIČ lze v Německu žádat i retroaktivně.

Doklady k přihlášce DPH v Německu :

 • výpis obchodního rejstříku nebo živnostenský list
 • potvrzení daňového domicilu
 • prokázání zdanitelného plnění nebo plánované obchodní činnosti
 • plná moc v případě zastoupení
 • přihláška k dani

Kdo je Eurofiscalis ?

Eurofiscalis poskytuje poradenství v  oblasti DPH a  mezinárodního obchodu. Pomáhá s daňovými otázkami v  členských státech EU, Švýcarsku a Norsku. Tuzemským firmám zajistí komunikaci se zahraničními úřady. Nabízí možnost seznámit se výhodami, specifiky, ale i úskalími podnikání v jednotlivých zemích. Eurofiscalis poskytuje poradenství v  oblasti DPH a  mezinárodního obchodu. Pomáhá s daňovými otázkami v  členských státech EU, Švýcarsku a Norsku. Tuzemským firmám zajistí komunikaci se zahraničními úřady. Nabízí možnost seznámit se výhodami, specifiky, ale i úskalími podnikání v jednotlivých zemích.

💡Eurofiscalis je mezinárodní kancelář, zastupující plátce před zahraničním správcem daně. Eurofiscalis spolupracuje s místními daňovými a účetními kancelářemi, které pro vaši společnost zajistí splnění všech daňových a jiných ohlašovacích povinností. Eurofoscalis podporuje tuzemské firmy při vstupu na zahraniční trhy.

Služby společnosti Eurofiscalis v rámci daňového zastoupení :

 • Registrace k DPH
 • Kontrola správnosti formálních náležitostí dokladů
 • Přidělení daňového čísla Steuernummer
 • Aktivace unijního formátu DIČ DPH VIES
 • Podání hlášení Intrastat
 • Přímá komunikace s německou daňovou správou
 • Zajištění překladů a tlumočení
Cena služby : Zastoupení zahraničních firem v Německu

Napište nám svůj dotaz nebo poptávku. Jakmile to bude možné, tak se ozveme.

 • Nacenění služby zdarma
 • Úvodní konzultace zdarma
 • Jednoduchost a rychlost
 • Odpověď do 48 hodin
 • Bez závazku
 • V urgentních případech volejte
 • Devis personnalisé
 • Multilingue
 • Docusign©

Přiznání k dani z přidané hodnoty v Německu

Němečtí plátci DPH podávají své hlášení k DPH v měsíčním nebo čtvrtletním zdaňovacím režimu. Elektronické podání se podává do 10. dne po konci zdaňovací období.  V případě nesplnění deklarační povinnosti nebo při pozdní platbě daně může být pochybení penalizováno úrokem z prodlení Na rozdíl od tuzemska se ve Německu také podává  souhrnné roční daňové přiznání za uplynulý rok.

Více informací je k dohledání na stránkách Evropské Komise.

Odeslat poptávku

Napište nám svůj dotaz nebo poptávku. Jakmile to bude možné, tak se ozveme.

 • Nacenění služby zdarma
 • Úvodní konzultace zdarma
 • Jednoduchost a rychlost
 • Odpověď do 48 hodin
 • Bez závazku
 • V urgentních případech volejte
 • Devis personnalisé
 • Multilingue
 • Docusign©

Přehled zemí

S agendou DPH vám pomůžeme ve 27 členských státech EU, Velké Británii, Švýcarsku a Norsku :

Belgie

Bulharsko

Česko

Dánsko

Estonsko

Finsko

Francie

Holandsko

Chorvatsko

Itálie

Irsko

Kypr

Litva

Lotyšsko

Lucembursko

Maďarsko

Malta

Německo

Norsko

Polsko

Portugalsko

Rakousko

Řecko

Slovinsko

Slovensko

Španělsko

Švédsko

Švýcarsko

Rumunsko

Velká Británie