Specialista na unijní DPH

Brexit

Zasílání zboží do Velké Británie a prodej s dodací podmínkou DDP

Zasíláte zboží koncovým zákazníkům do Velké Británie? Potřebujete pro svou společnost britské DIČ DPH a číslo EORI? Víte, jak uplatnit samozdanění v rámci dovozu zboží, resp. postponed VAT?

Připravujete se na vstup na britský trh?

Domluvte si krátkou konzultaci a projednejme základní informace.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams

Obsah:

Zasílání zboží do Velké Británie

Jste tuzemský prodejce a zasíláte své zboží z území EU koncovým zákazníkům do Velké Británie s dodací podmínkou DDP? K hladkému průchodu zboží celním řízením ve Velké Británii je třeba mít přidělené britské číslo EORI a DIČ pro účely DPH.

Možné komplikace:

 • Zboží je blokováno na britské hranici
 • Daň, případně clo je vyměřeno celním úřadem zákazníkovi
 • Chybějící britské EORI
 • Chybějící DIČ pro účely DPH
 • Neúspěšná komunikace s HMRC

Naše řešení:

 • Zjednodušený prodej na dálku koncovým zákazníkům.
 • Zjednodušení celního řízení ve Velké Británii.
 • Přidělení EORI a DIČ pro účel DPH UK.
 • Samozdanění dovozní DPH v britském daňovém přiznání.
 • Zkušenosti s britskou daňovou správou a agendou DPH.

Potřebujete DIČ pro účely DPH ve Velké Británii?

 • DIČ pro účely DPH potřebují téměř všichni prodejci zasílající své zboží z EU do Velké Británie.

Kdy vzniká povinnost registrace k DPH ve Velké Británii při zasílání zboží?

 • Zasílání zboží koncovým zákazníkům ze zemí EU v hodnotě do 135 GBP (≃150 €) (bez vedlejších nákladů).
 • Prodej zboží s dodací podmínkou DDP (delivery duty pad).

Jaké jsou daňové a ohlašovací povinnosti ve Velké Británii?

Pokud uskutečňujete zdanitelná plnění ve Velké Británii, týkají se vás různé ohlašovací povinnosti. V případě dodání zboží a služeb je třeba se registrovat jako plátce u britské daňové správy HMRC a podávat periodická daňová přiznání k DPH.

 

Registrace k DPH se provádí online a britský úřad má, při splnění všech podmínek, 30 dní na přidělení daňového identifikačního čísla. Tato lhůta bývá v praxi zpravidla delší. Číslo EORI pro komunikaci s britským celním úřadem je automaticky přiděleno 2-3 dny po přidělení DIČ DPH. Číslo EORI se od DIČ DPH liší přidělením tří nul k původnímu formátu čísla.

Jak na registraci k DPH ve Velké Británii?

Pro podání přihlášky DPH ve Velké Británii je nutné zřídit osobní daňový účet na daňovém portálu HMRC. Tento účet je také nazýván« Government Gateway ». Po přidělení DIČ DPH a před prvým podáním přiznání k DPH je třeba zvolit dodavatele softwaru pro možnost odeslání daňového přiznání v režimu MTD (Making Tax Digital). Jako zahraniční subjekt si můžete zvolit svého zástupce pro komunikaci s britským správcem daně.

Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams

Jak fakturovat zboží zasílané koncovým zákazníkům do Velké Británie v hodnotě do 135 GBP?

Zboží v hodnotě do 135 GBP bez vedlejších nákladů (přeprava, pojištění apod.) je ve Velké Británii osvobozeno od cla. Tudíž jeho hodnota, resp. základ daně se dovozem do Velké Británie nezvyšuje a daň může být vyměřena v okamžiku odeslání zboží z tuzemska.

 

Pro správné uvedení DPH na daňovém dokladu je třeba:

 • Registrace k DPH ve Velké Británii,
 • správně přiřadit sazbu DPH k zasílanému zboží,
 • správné vedení evidence prodejů ve Velké Británii.

Jak přistupovat k prodejům britským plátcům DPH, resp. B2B?

 • Použití dodací podmínky FCA, DAP, … (jiné než DDP).
 • Za podmínky, že vám britský zákazník sdělí své britské DIČ pro účely DPH, nemusíte se britskou DPH zabývat. Při použití výše uvedených Incoterms bude dovoz zboží přiznávat kupující. Vy jako vývozce z EU ale ověřte platnost DIČ UK v registru plátců HMRC.
 • Na svůj vystavený daňový doklad uveďte britské DIČ zákazníka a např. větu« customer to account for VAT to HMRC ».
 • Britský kupující přiznává a vykazuje dovoz zboží ve svém daňovém přiznání ve Velké Británii.

Pokud v rámci vývozu zboží z EU britskému plátci do UK uplatníte dodací podmínku DDP« delivery duty paid », máte, jako prodávající, povinnost zažádat o přidělení DPH UK, o přidělení britského EORI a svou dodávku zboží po dovozu do země zatížit britskou sazbou DPH. V tomto případě jste povinni odvést vyfakturovanou DPH britskému správci daně.

Jak probíhá dodání zboží s dodací podmínkou DDP?

Incoterms neboli International Commercial Terms definují několik základních variant mezinárodního obchodu. Tato pravidla určují, za co během dodání odpovídá prodávající a za co odpovídá kupující. Jedná se o rozdělení odpovědnosti za přepravu, převzetí rizik, nákladů apod.

Dodací podmínka DDP, resp. Delivery Duty Paid (s dodáním clo placeno) znamená, že prodávající přebírá téměř všechny povinnosti spojené s dodáním zboží. Je to tedy podmínka vstřícná k zákazníkovi a velice často je používána právě v e-commerce.

 • Prodávající odpovídá za přepravu, náklady a rizika spojená s přepravou,
 • prodávající odpovídá za celní řízení, případně platbu DPH a clo při dovozu zboží,
 • rizika se přenášejí na kupujícího až v okamžiku dodání zboží na dohodnutou adresu.
Máte dotaz?

Pošlete nám svou poptávku nebo si zarezervujte online schůzku přes aplikaci Teams

Naše služby ve Velké Británii

Společnost Eurofiscalis zajišťuje pro své klienty zastoupení a komunikaci s britským správcem daně ve věci DPH.

Nejdříve dáme dohromady dokumenty potřebné k podání přihlášky. Kromě výpisu Obchodního rejstříku je nutné předložit kopie osobních dokladů jednatele společnosti a jakýkoliv doklad potvrzující trvalé bydliště v tuzemsku (výpis banky, účet za odvoz odpadu, dodání plynu apod.)

Po založení daňového účtu a přidělení DIČ je třeba zvolit software třetí strany, jehož prostřednictvím je daňové přiznání odesláno britské správě HMRC. Software vlastní výroby nabízíme ve spolupráci s obchodním partnerem Taxeedo.

banner taxeedo
Taxeedo - spolupráce a zajištění efektivních služeb pro prodejce zboží přes marketplace Amazon

Eurofiscalis - specialista na unijní DPH

DPH

Zajištění agendy DPH prostřednictvím lokálních daňových a a účetních kanceláří

Vrácení tzv. daně TICPE

Vrácení francouzské spotřební daně pro dopravce

Ekologická daň TGAP

Francouzská ekologická daň

formation guichet oss

Spotřební daně

Spotřební daň u alkoholu a tabákových výrobků při prodeji na dálku (e-shopy)

Daň HBJOAT

Francouzská daň spojená s oborem hodinářství, klenotnictví a šperkařství