Naše služby v Rumunsku

Podnikejte v Rumunsku

Naše služby v oblasti nepřímých daní

DPH

Zahraniční společnosti poskytující služby nebo dodání zboží s místem plnění v Polsku jsou ve vybraných případech povinny přihlásit se k dani z přidané hodnoty. Jedná se především o situace, kdy jimi poskytované služby nebo dodané zboží nemůže přiznat a DPH odvést příjemce plnění.

K zajištění registrace a následnému podávání hlášení DPH můžete využít služby daňového zástupce.

Kdy může vzniknout povinnost přihlášení k DPH v Polsku?