MVA representant i Luxembourg

MVA registrering og rapportering av mva oppgaver for et utenlandsk selskap
Introduksjon

Leter du etter en mva representant i Luxembourg? Er du momspliktig i Luxembourg? Trenger du et luxembourgsk mva nummer? Alt du trenger å vite om mva representasjon i Luxembourg? Forstår du dine skatteforpliktelser? Du er her på rett sted. På denne siden forklarer vi tydelig hvordan du registrerer deg for Luxembourgsk moms, hvordan du sender en mva oppgave i Luxembourg, og om det er nødvendig å utnevne en mva representant i Luxembourg.

Innhold

Bruk en mva representant i Luxembourg

Når et selskap utfører momspliktige transaksjoner i Luxembourg,  må man  registrere seg i den luxembourgske mva register, deklarere sine avgiftspliktige transaksjoner og betale moms. Enhver selskap har rett til å bli assistert av en mva representant på hans vegne med registreringsprosedyrene samt alle rapporteringsforpliktelser (mva, INTRASTAT, etc.)

Når blir du momspliktig i Luxembourg ?

Det er mulig for alle selskaper å utføre operasjoner i Luxembourg uten å være etablert der. De er imidlertid underlagt gjeldende momsregler for “ikke-etablerte selskaper”. I tilfelle et utenlandsk selskap utfører en av operasjonene nedenfor, blir man momspliktig i Luxembourg. Og dermed vil det være nødvendig å registrere seg i den luxembourgsk mva register og få et luxembourgsk mva nummer . Her følger en ikke-uttømmende liste av transaksjoner som utløser mva registreringsplikt:

Hvordan få et luxembourgsk mva nummer ?

Er du et selskap etablert i EU og du er momspliktig i Luxembourg? Da trenger du å søke å bli mva registrert.  Du må fylle ut søknadsskjema som finnes her ved  The Luxembourg Registration Duties, Estates and VAT Authority (Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA – AED)  og sender det inn gjennom en online portal. 

Når den avgiftspliktige personen (eller den ikke-avgiftspliktige juridiske personen) er registrert for merverdiavgift, mottar den et mva nummer som består av et unikt nummer med åtte sifre foran bokstavene ‘LU’.

Her er listen over dokumenter du sender med registreringssøknad

Liste over dokumenter som skal leveres ved mva registrering

Hvordan fungerer mva registrering for selskaper utenfor EU ?

Et selskap etablert i en stat utenfor EU som utfører en momspliktig aktivitet i Luxembourg, må oppnevne en mva representant som er etablert i Luxembourg, og som i vare ta mva forpliktelse på dine vegne. Det er ikke mulig for et tredjepartsselskap å sende inn en registreringsfil selv, bortsett fra selskaper etablert i følgende land:

Obligatoriske rapporteringen i Luxembourg

Ethvert utenlandsk selskap som er registrert for merverdiavgift i Luxembourg, må selvsagt følge de lokale mva regler som gjelder. Mva oppgaven og skattebetalingen må sendes inn som følger:

Ved en månedlig eller kvartalsvis mva oppgave, må en årlig summarisk erklæring innleveres før 1. mai i år N + 1. Referanseåret for merverdiavgift er ikke regnskapsåret, men kalenderåret. En sammendragsrapport skal også sendes inn ved Intra Community levering. Denne oppgaven skal rapporteres  kvartalsvis hvis Intra Community leveransen ikke overstiger € 50 000. Hvis beløpet overstiger € 50 000, forfaller erklæringen månedlig.

Din mva representant i Luxembourg hjelper deg selvfølgelig med å være compliant med de lokale kravene.

Hvorfor utnevne Eurofiscalis som din mva representant?

Eurofiscalis er en internasjonal aktør som spesialiserer seg på mva‑representasjon. Lokale, flerspråklige skatteeksperter (revisorer, regnskapsførere og advokater) tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din virksomhet. Lover og regler for merverdiavgifter i Europa kan ha stor innvirkning på virksomhetens utvikling på den internasjonale arenaen, og det er derfor vi etablerer langsiktige tillitsforhold.

Analyse av skatteforpliktelsene dine

Analyse av vareflyt og samsvar med regler for merverdiavgifter, Intrastat (DEB), fakturering og toll

MVA-registrering

Utarbeidelse og innsending av registreringsskjema

Ditt lokale mva-nummer

Anskaffelse av EORI-nummer og / eller MVA-nummer

Regnskap

Forenklet kunde- / leverandørregnskap (FEC)

MVA-meldinger

Innsending av mva-meldinger og Instrastat-rapporter (DEB)

Kommunikasjon med skattemyndighetene

Enkelt kontaktpunkt mellom deg og de lokale skattemyndighetene

Hvis du leter etter en

Internasjonal mva-representant

bør du ta kontakt med oss i dag

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss