Jak na DIČ DPH v Německu

Registrace DPH a Německo
You are here:

Registrace k DPH a Německo

Jak a kdy řešit registraci k DPH V Německu ? Zahraniční společnosti uskutečňující zdanitelná plnění v Německu (dodání zboží nebo služeb BtoC, dovoz, vývoz, odeslání zboží do jiného členského státu apod.) mají povinnost podat přihlášku k dani z přidané hodnoty v Německu a podávat pravidelná daňová hlášení. Tato hlášení se podávají měsíčně či čtvrtletně dle výše roční daňové povinnosti plátce.

Po těchto průběžných hlášeních se vždy podává souhrnné roční daňové přiznání k DPH za celý uplynulý rok. Se zajištěním výše uvedených služeb vám může pomoci  náš daňový zástupce.

Zahraniční subjekty podávají v Německu přihlášku na příslušný daňový úřad. Klíčem k určení úřadu je sídlo vaší společnosti. Např.  subjekty z Česka, Slovenska a Rumunska podávají své přihlášky správci daně v Chemnitzu naopak francouzští podnikatelé využijí služeb úřadu v Offenburgu apod. Kompletní přehled získáte na stránkách úřadu Bundeszentralamt Für Steuern.

Zahraniční subjekt v přihlášce uvádí své identifikační údaje a popíše svou plánovanou obchodní činnost na území Německa včetně typu zákazníků. Tato přihláška se spolu s výpisem obchodního rejstříku, potvrzením o daňovém domicilu a případně plné moci zasílá na registrační oddělení německého správce daně.

Registrace k DPH a Německo : daňová správa

Základní informace k daňovým a jiným povinnostem zahraničních subjektů v Německu poskytuje  Bundesministerium der Finanzen Dienstsitz v Berlíně. Četné informace a formuláře (často jen v německém jazyce) jsou dostupné na portálu ministerstva www.bundesfinanzministerium.de nebo daňové správy www.bzst.de.

Bundesministerium der Finanzen Dienstsitz Berlin
Referat Bürgerangelegenheiten
WilhelmstraBe 97 10117 Berlin Postanschrift
11016 Berlin
Tel : +493018 / 682 – 3300
e-mail : buergerreferat@bmf.bund.de

Registrace DPH a Německo : struktura DIČ DPH

V okamžiku přidělení německého daňového čísla obdržíte rozhodnutí poštou na adresu sídla společnosti. Toto číslo je tvořeno dvěma písmeny určujícími kód země a 9 číslicemi. Německá daňová čísla začínají kódem DE. Platnost tohoto DIČ pro účely DPH je důležité ověřit prostřednictvím systému VIES na portálu Evropské komise. Stejně tak se zde v rámci přeshraniční fakturace ověřuje platnost DIČ zákazníka nebo dodavatele. Pokud je DIČ v systému VIES evidováno jako neplatné, není možné, např. při dodání zboží do jiného členského státu toto dodání osvobodit a je třeba uplatnit sazbu daně dle země odeslání zboží.

Po přidělení německého DIČ  následuje povinnost podávat průběžná daňová hlášení k DPH. To, zda budete podávat měsíční nebo čtvrtletní hlášení záleží na výši vaší daňové povinnosti v předcházejících letech. U daňové povinnosti do 1 000 € se podává pouze jedno roční souhrnné daňové přiznání k DPH. Roční daňová povinnost do hodnoty 7 500 € stanovuje čtvrtletní podávání daňového hlášení a následně jedno roční přiznání k DPH. Při vyšší daňové povinnosti než 7 500 € se v Německu podává průběžné hlášení k dani měsíčně a opět souhrnné hlášení jednou za rok.

V praxi je u nově registrovaných subjektů německým finančním úřadem nejčastěji zvoleno čtvrtletní podání daňového hlášení.

Registrace k DPH a Německo
1. Registrace k dani v Německu 2. Německá daňová správa 3. Struktura německého DIČ 4. Služby daňového zástupce 5. Cena služby

Proč využít služeb společnosti Eurofiscalis v Německu ?

Společnost Eurofiscalis poskytuje, ve spolupráci se zahraničními kancelářemi,  poradenství v  oblasti DPH a  mezinárodního obchodu.

Společnost Eurofiscalis se specializuje na oblast unijního zdanění a své dlouholeté zkušenosti  sdílí s klienty z různých odvětví podnikání.

Eurofiscalis  pomáhá s daňovými otázkami v  členských státech EU, Velké Británii, Švýcarsku a Norsku. Tuzemským firmám zprostředkuje komunikaci se zahraničními úřady. Nabízí možnost seznámit se výhodami, specifiky, ale i úskalími podnikání v jednotlivých zemích.

💡 Eurofiscalis : Českým firmám pomáháme s daňovými otázkami na zahraničních trzích. Nabízíme dlouholeté zkušenosti, komunikaci v českém jazyce a zajištění služeb po celém území EU. Známe  specifika, výhody, ale i úskalí podnikání v jednotlivých zemích.

Naše služby poskytované v Německu :

 • Registrace k DPH 
 • Přidělení tzv. Umsatzsteuernummer pro tuzemská plnění
 • Přidělení tzv. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer pro přeshraniční plnění
 • Kontrola správnosti formálních náležitostí daňových dokladů
 • Zajištění podání daňového přiznání
 • Zajištění podání daňových příloh a dalíšch hlášení
 • Zajištění podání hlášení Intrastat
 • Přímá komunikace s daňovou správou
 • Zajištění překladů a tlumočení
Cena služby

Napište nám svůj dotaz nebo poptávku na službu.

 • Nacenění služby zdarma
 • Úvodní konzultace zdarma
 • Jednoduchost a rychlost
 • Odpověď do 48 hodin
 • Bez závazku
 • V urgentních případech volejte
 • Služby na míru
 • Vícejazyčná komunikace
 • Docusign©