Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Frankrike

MVA i Frankrike

De forskjellige mva satsene i Frankrike er: 

 • Ordinær sats 20 %: Dette er den vanligste mva-satsen og gjelder for de fleste varer og tjenester som ikke er spesifikt omfattet av de reduserte satsene. Eksempler inkluderer elektronikk, klær og møbler. 
 • Redusert sats 10 %: Denne mva-satsen gjelder for enkelte varer og tjenester, inkludert enkelte matvarer, vannforsyning, renovasjonstjenester, visse typer transport, og noen kultur- og idrettsarrangementer. 
 • Redusert sats 5.5 %: Denne satsen gjelder for visse essensielle varer og tjenester, som for eksempel grunnleggende matvarer (brød, melk, frukt og grønnsaker), bøker, noen medisinske produkter og tjenester, og enkelte kultur- og idrettsarrangementer. 
 • Redusert sats 2.1 %: Denne satsen gjelder for et begrenset antall varer og tjenester, som blant annet visse medisinske produkter og tjenester, pressepublikasjoner og enkelte kulturarrangementer.  
déclaration de tva
Innholdsfortegnelse

Hvem må ha et fransk MVA nummer?

Lurer du på om du er mva pliktig i Frankrike? Sjekk denne listen nedenfor for å se. Så snart et utenlandsk selskap utfører minst én av handlingene som angitt nedenfor, vil det være momspliktig i Frankrike. Det må da registreres i det franske mva-registeret å få et lokalt mva-nummer. I enkelte tilfeller kan «One Stop Shop»ordningen benyttes innenfor EU. Listen nedenfor viser noen av transaksjonene som vil utløse registreringsplikt for merverdiavgift:  

 • Eksport og import av varer i Frankrike 
 • Å eie eller å motta varelager eller vareparti i Frankrike 
 • Innkjøp av varer fra land innen EU til Frankrike (intra community leveranser) 
 • Salg eller levering av varer i Frankrike 
 • Du bygger / produserer varen i Frankrike og mottar deler fra andre europeiske leverandører i Frankrike. 
 • Enkelte tjenester utført i Frankrike, eller hvor kunden er bosatt eller etablert i Frankrike 
 • Elektronisk handel når tjenestene leveres til personer som ikke er momspliktig, etablert eller hjemmehørende i Frankrike 
 • Omvendt avgift på import (hvis opsjonen utøves) 
 • Omvendt belastning av merverdiavgift på kjøp av varer eller tjenester foretatt av en avgiftspliktig person som ikke er etablert i Frankrike, når selskapet allerede er mva-registrert i Frankrike for tollformål 
 • Omvendt belastning av merverdiavgift på underleverandører, når det gjelder tjenester knyttet til bygg og offentlige arbeider 

Hvordan får du et fransk mva nummer?

For å få et fransk mva nummer, må du følge visse trinn og gi spesifikk informasjon til de franske skattemyndighetene. Nedenfor har vi delt opp prosessen i to punktlister, en som beskriver trinnene som skal tas og den andre viser den nødvendige informasjonen som skal sendes inn. 

Slik får du et fransk mva nummer: 

 1. Finn ut om virksomheten din krever et fransk mva-nummer: Vurder bedriftens aktiviteter i Frankrike og kontroller om du trenger å registrere deg for mva, basert på de ulike faktorene nevnt tidligere i denne samtalen.
 2. Forbered nødvendig dokumentasjon: Samle den nødvendige informasjonen og dokumentene som skissert i listen nedenfor.
 3. Fyll ut aktuell dokumentasjon.
 4. Send inn søknad og dokumentasjon: Send det utfylte momsregistreringsskjemaet sammen med de nødvendige dokumentene til de franske skattemyndighetene, enten elektronisk eller per post.
 5. Vent på mva registreringsnummeret: Når de franske skattemyndighetene har behandlet søknaden din og bekreftet den oppgitte informasjonen, vil de utstede et fransk mva-nummer for virksomheten din. 

 

De franske skattemyndighetene behandler ikke online søknader. Dermed så må dokumentasjonen sendes på papir til de franske skattemyndighetene. Her er det også viktig å bemerke at franske skattemyndigheter kun behandler søknader som er sendt in på fransk. I Eurofiscallis så kan vi fransk. Det er mye forskjellig dokumentasjon som må sendes til franske skattemyndigheter. Dette innebærer, men er ikke begrenset til:  

 • Søknadsskjema for fransk (0842-SD (Cerfa 11686)
 • Registreringsskjema for ikke-etablerte utenlandske selskap. (EEO cerfa n°15928*01) 
 •  Kopi av selskapets vedtekter med en enkel fransk oversettelse 
 • Handelsregisterbevis (K-Bis) mindre enn 3 måneder gammelt; 
 • Kopi av identitetskortet til den juridiske representanten 
 • Bevis på aktivitet i Frankrike (f.eks. faktura eller innkjøpsordre); 

Kan du få et fransk mva nummer uten at et fast driftssted blir opprettet?

Det er viktig å merke seg at registrering for mva i Frankrike ikke nødvendigvis betyr at du må opprette et fast driftssted der. Det er imidlertid viktig å være klar over lokale regler og forskrifter for å sikre at virksomheten din overholder alle skattekrav og unngår potensielle bøter eller sanksjoner. 

Import MVA

I sammenheng med EU- og EØS-selskaper som importerer varer til Frankrike, er det ikke alltid et krav å ha et fransk MVA-nummer for å importere varer. Det blir imidlertid nødvendig når visse terskler eller betingelser er oppfylt, for eksempel når et selskap er engasjert i avgiftspliktige transaksjoner i Frankrike eller ved bruk  betalingsplikt for importavgift. 

Automatisk likvidering, også kjent som revers charge-mekanismen, er en prosess som lar virksomheter utsette betalingen av import-mva. For å være kvalifisert for automatisk likvidasjon i Frankrike må et selskap være etablert innenfor EU eller EØS og være registrert for merverdiavgift i Frankrike. Dette betyr at bedriften må ha et fransk mva-nummer og være oppdatert med sine mva-rapporteringsplikter. 

 Ved å ha et fransk mva nummer, kan bedrifter dra nytte av den automatiske likvidasjonsmekanismen, som forbedrer kontantstrømmen ved å utsette betalingen av import-mva og forenkler mva-innkrevingsprosessen. Det er imidlertid viktig for bedrifter å forstå reglene og kravene knyttet til automatisk likvidering og omvendt betalingsplikt for import-mva i Frankrike. Bedrifter bør konsultere en mva-representant eller advokat som er kjent med franske mva-regler for å sikre overholdelse og maksimere fordelene med denne mekanismen. 

MVA oppgave i Frankrike

I Frankrike varierer frekvensen for innlevering av mva-oppgaver basert på virksomhetens årlige omsetning og omsetningens sammensetning. Det finnes tre hovedtyper av innleveringsfrekvenser for mva-oppgaver: månedlig, kvartalsvis og årlig. Her er en kort oversikt over de forskjellige innleveringsfrekvensene og hva de innebærer: 

 • Månedlig innlevering: Bedrifter med en årlig omsetning på over €4 000 000 eller bedrifter som hovedsakelig selger varer og tjenester til andre skattepliktige personer, må levere mva-oppgaver månedlig. Dette innebærer at bedriftene må rapportere og betale mva for hver kalendermåned innen den 24. dagen i påfølgende måned. For eksempel må mva for januar rapporteres og betales innen 24. februar. 
 • Kvartalsvis innlevering: Bedrifter med en årlig omsetning på mindre enn €4 000 000 og som hovedsakelig selger varer og tjenester til forbrukere (sluttbrukere), må levere mva-oppgaver kvartalsvis. Dette innebærer at bedriftene må rapportere og betale mva for hvert kvartal innen den 24. dagen i måneden som følger etter kvartalet. For eksempel må mva for første kvartal (januar til mars) rapporteres og betales innen 24. april. 
 • Årlig innlevering: For noen små bedrifter, som f.eks. frilansere eller små virksomheter som oppfyller visse krav og har en årlig omsetning under spesifikke terskler, kan det være mulig å levere mva-oppgaver årlig. Dette innebærer at bedriftene må rapportere og betale MVA for hele året innen en fastsatt frist, som vanligvis er i løpet av første kvartal av det påfølgende året. 

Det er viktig å merke seg at fransk MVA-lovgivning og innleveringskrav kan endres over tid, og bedrifter bør holde seg oppdatert på de gjeldende reglene. Det anbefales å konsultere en mva skatteekspert eller advokat som er kjent med det franske MVA-regelverket for å få råd som er tilpasset din virksomhet. 

Må du ha en mva-representant ?

Nei, som et norsk selskap med et fransk mva nummer kan du gjøre alt selv. Selv om det forekommer mange fordeler å bruke en mva- representant. En mva-representant hjelper til med alt mva relatert i tillegg til at vi kan registrere selskapet ditt. Å strukturere avtaler slik at det blir minst mulig mva.  

 

I Eurofsicallis har vi lang erfaring med å assistere europeiske selskaper som operer i Europa. Vi kan også fransk noe som er et krav siden alle skjemaer som skal sendes til franske myndigheter er på fransk.  

Men synes du dette er vanskelig eller du vil heller bruken din tid på noe annet. Bruk oss.