Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

MVA-nummer i Belgia

Hvordan får du mva-nummeret ditt i Belgia?

Trenger du å få et MVA-nummer i Belgia? Som utenlandsk bedrift har du to muligheter: du kan søke om registering selv eller gå gjennom en representant. Hvilke skritt bør jeg ta for å få et MVA-nummer i Belgia? For hvilke operasjoner? Hva er dine forpliktelser i dette landet? Her er en mva-guide for å vite alt om belgisk mva-identifikasjon av ikke-etablerte selskaper.

représentation fiscale

Skaff et mva-nummer i Belgia

Utvikler du eksportsalget ditt? Har du nye skatteforpliktelser i form av intern merverdiavgift å administrere i Belgia? Vi har løsningen for å utvikle selskapet ditt uten å øke papirarbeidet.

Dine problemer
Våre løsninger
numéro de tva belge
En mva-representant hjelper deg med å få ditt belgiske mva-nummer

Eurofiscalis tar seg av din registrering og dine mva-erklæringer i Belgia.

déclaration tva

Når blir et selskap momspliktig i Belgia?

Alle avgiftspliktige personer i EU har et internt mva-nummer i sitt land. Som et fransk selskap lar ditt FR VAT-nummer deg handle med andre medlemsland, fullføre mva-angivelsene eller svare på EMEBI-undersøkelsen i Frankrike. Men så snart du er momspliktig i et annet medlemsland, må du identifisere deg for merverdiavgift i det landet hvis du ikke allerede er etablert der. For disse operasjonene må du be om et MVA-nummer

Du må registrere deg for belgisk-moms i følgende tilfeller:

Før du starter aktivitetene dine i Belgia. Må du sende inn søknaden om registrering før startdatoen for driften.Denne listen er ikke uttømmende: hvis du er i tvil, ikke nøl med å

kontakte oss.

Trenger du et MVA-nummer i Belgia?

Teamene våre tar vare på deg. Ingen flere administrative og tidkrevende oppgaver, våre belgiske mva stjerner vil følge deg.

Hvilke skritt bør jeg ta for å få et MVA-nummer i Belgia?

Merk at det er to ulike regimer for å søke om belgisk mva-nummer når du er et ikke-etablert utenlandsk selskap: det såkalte «ansvarlige» skatterepresentasjonsregimet, og det direkte identifiseringsregimet. Alternativene dine er forskjellige avhengig av om du er etablert i et EU-land eller et land utenfor EU.

Skaff et belgisk mva-nummer for selskaper utenfor EU

Du er forpliktet til å bruke regimet for ansvarlig representasjon hvis du er etablert utenfor EU. Du kan ikke søke om registrering selv. Du må utnevne en skatterepresentant i belgia som vil være ansvarlig for alle dine mva-forpliktelser i landet: registrering, periodiske deklarasjoner (mva., Intrastat, EC Sales List), mva-betalinger og -inndrivelser, etc.

Skaff et belgisk mva-nummer for EU-bedrifter

Man kan utnevne en mva-representant i Belgia, men dette er ikke en forpliktelse. Vedkommende kan ta seg av registreringsfilen din, mva-erklæringene dine eller til og med innleveringen av Intrastats i henhold til oppdragene du overlater til ham. På den annen side forblir du ansvarlig for Mva-prosedyrene som utføres i Belgia: Mva-representanten din er en enkel mellommann mellom deg og de belgiske skattemyndighetene.

Vil du gjøre arbeidet selv? Du kan søke om et belgisk mva-nummer ved å kontakte  Centre PME Etrangers. Her er prosedyren som skal følges for direkte identifikasjonsforespørsler for belgisk-moms.

tva et eori gb
déclaration tva

Hvordan sette sammen din direkte indenfikasjonsfil?

Husk at denne prosessen kun er mulig for selskaper etablert i EU. Hvis du er i et tredjeland, er du pålagt å bruke en ansvarlig  mva-representant.

For din forespørsel om et MVA-nummer i Belgia, må du fylle ut følgende skjemaer:

Du må også legge ved disse filene:

Hvem skal du sende saken til?

Når filen din er fullført, må du sende den på e-post til Centre PME Etrangers på foreigners.team1@minfin.fed.be. Det tar vanligvis 2 uker å få det belgiske MVA-nummeret ditt.

For å kontakte Foreign SMB Center:

Postboks:

SPF Finances – AGFisc PME – Senter for spesifikke saker,

Avenue Prince de Liège 133 boks 735

5100 Ben

På telefon: +32 2 572 57 57

På e-post: team1@minfin.fed.be

Ønsker du å få et MVA-nummer i Belgia?

Teamene våre tar vare på deg. Ingen flere administrative og tidkrevende oppgaver, våre belgiske mva-stjerner vil følge deg.

Hvilke forpliktelser er det for utenlandske selskaper som er identifisert i Belgia?

Ditt belgiske MVA-nummer må være nevnt på alle dine fakturaer utstedt i Belgia. Du vil også måtte følge alle skatte og rapporteringspliktene dine i landet, inkludert:

tva et eori gb

Hvorfor velge Eurofiscalis som din mva-representant ?

Eurofiscalis er et internasjonalt skattefirma som spesialiserer seg på mva-representasjon. Lokale forretningseksperter (regnskapsførere, regnskapsførere, skatteeksperter, etc.), som ofte snakker 3 språk, tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din bedrift. Beskatning innen fellesskap er et nøkkelspørsmål for din suksess i internasjonal utvikling, og det er grunnen til at vi etablerer et tillitsforhold på lang sikt.

Analyse av dine skatteforpliktelser

Analyse av vareflyten din og om selskapet ditt overholer for forpliktelser innenfor av MVA, DEB, fakturaer, toll

Moms registrerering

Utarbeidelse og arkivering av registreringsfilen din

Få ditt lokale mva-nummer

Få ditt lokale mva-nummer og EORI-nummer

enregistrement à TVA
Bokføring

Forenklet kunde-/leverandørbokføring (FEC)

Innlevering av dine erklæringer

Innsending av dine periodiske mva og DEB-erklæringer

Samtaler med myndighetene

Samtaler med diverse belgiske administrasjoner

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss

Bruk firmaet vårt til å administrere mva-forpliktelsene dine i Belgia.

Bruk vår tjeneste å outsource administrasjonen av dine belgiske mva-deklarasjoner