Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

MVA-nummer i Tyskland

Hvordan få mva-nummer i Tyskland ?

Trenger du å registrere deg for MVA i Tyskland eller å levere MVA-erklæringer i Tyskland? Vi skal veilede deg om hvilket byrå du skal henvende deg til og hvordan du kan skaffe et tysk MVA-nummer.

représentation fiscale

Få et MVA-nummer i Tyskland

Er du i ferd med å utvide eksportvirksomheten din? Har du nye MVA-krav i Tyskland? Vi har løsninger som kan hjelpe din virksomhet å vokse uten å legge til ekstra administrativt arbeid.

Dine problemer
Våre løsninger
En mva-representant i Tyskland

Eurofiscalis tar seg av registrering og MVA-rapporteringene i Tyskland.

déclaration tva

Hva er rollen til en mva-representant? Og hvorfor utpeke en?

Alle som tilbyr varer eller tjenester i Tyskland, er nødt til å registrere seg for merverdiavgift og rapportere sin omsetning gjennom periodiske MVA-rapporter. For å utføre disse skatteprosedyrene, velger mange aktører å bruke tjenestene til en MVA-representant.

Et norsk firma som utfører skattepliktige transaksjoner i Tyskland, må søke om tildeling av et tysk MVA-nummer hos det relevante skattekontoret i Tyskland. Skattekontorene er organisert etter det utenlandske firmaets hjemland. En fullstendig liste over kontorer er tilgjengelig på nettstedet til Bundeszentralamt Für Steuern (https://www.bzst.de).

Det norske selskapet skal på søknadsskjemaet oppgi kontaktinformasjon og all relevant informasjon om sin virksomhet i Tyskland. Dette skjemaet, korrekt utfylt og undertegnet, skal returneres til skattekontoret sammen med det norske selskapets registreringsbevis, en skatteattest fra Norge, dets vedtekter, og en fullmakt hvis det bruker en MVA-representant.

For å finne det passende skattekontoret for norske selskaper og relevante skjemaer, kan du besøke Bundeszentralamt Für Steuern-nettstedet.

Trenger du et MVA-nummer i Tyskland?

Teamene våre følger deg opp. Ingen flere administrative og tidkrevende oppgaver, våre tyske mva stjerner vil følge deg.

Det tyske skattekontoret

For informasjon om gjeldende momsregler kan du kontakte skatteavdelingen til Bundesministerium der Finanzen Dienstsitz i Berlin. Omfattende informasjon og skjemaer (dessverre bare på tysk) er også tilgjengelig på nettsiden til det føderale finansdepartementet www.bundesfinanzministerium.de og på nettsiden til generaldirektoratet for skatter www.bzst.de.

tva et eori gb
Våre kunder forteller om sin Eurofiscalis-opplevelse
déclaration tva

Hvordan er strukturen til et tysk MVA-nummer?

Når du er identifisert for mva i Tyskland, vil du motta MVA-nummeret ditt som består av to bokstaver og ni sifre per post. Hvert merverdiavgiftsidentifikasjonsnummer i Tyskland begynner med landskoden DE. Det er viktig å sjekke «livs»-databasen til EU-kommisjonen om mva-nummeret ditt er gyldig. Det samme gjelder når du fakturerer en kunde eller en leverandør. Hvis mva-nummeret til din kunde eller leverandør er ugyldig, er mva obligatorisk. Denne uforsiktige feilen er utvilsomt den vanligste i bedrifter og kan få alvorlige konsekvenser ved en eventuell skatterevisjon.

Etter å ha mottatt mva-nummeret ditt, må du levere en månedlig mva-melding. De påfølgende årene, hvis mva-beløpet for det siste året ikke oversteg €7 500, vil den deklarative satsen ikke lenger være månedlig, men kvartalsvis. Tilsvarende, hvis mva-beløpet ditt ikke har overskredet €1 000, vil du bare være pålagt å sende inn en årlig erklæring. Denne årlige erklæringen er obligatorisk i alle tilfeller og må innleveres før 31. mai påfølgende år.

Denne årlige erklæringen er obligatorisk i alle tilfeller og må innleveres før 31. mai påfølgende år.

Teamene våre tar vare på deg. Ingen flere administrative og tidkrevende oppgaver, våre tyske mva stjerner vil følge deg.

Hvorfor velge Eurofiscalis som din mva-representant?

Eurofiscalis er en global organisasjon som fokuserer på MVA-representasjon. Vårt team består av lokale forretningsprofesjonelle (sertifiserte revisorer, regnskapsførere, skatteeksperter, osv.), som ofte er trespråklige og håndterer dine lokale MVA-krav. Å håndtere skatt i lokalsamfunnet er en essensiell del av din internasjonale vekst, og det er derfor vi bygger langvarige tillitsfulle relasjoner.

Analyse av dine mva-forpliktelser

Analyse av dine vare og kontant og overholdelse av MVA, DEB, fakturaer, toll

mva-registrering

Utarbeidelse og arkivering av registreringsfilen din

Får ditt lokale nummer

Få ditt lokale mva nummer og EORI-nummer

enregistrement à TVA
Bokføring

Forenklet kunde-/leverandørregnskap (FEC)

Innlevering av dine erklæringer

Innsending av dine periodiske MVA- og DEB-erklæringer

Samtaler med myndighetene

Vi tar oss av alt kommunikasjon med de tyske skattemyndighetene

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss

Bruk firmaet vårt til å administrere mva-forpliktelsene dine i Tyskland

Bruk vår tjeneste og outsource administrasjonen av dine tyske mva-deklarasjoner