Vrácení zahraniční DPH

Vratka DPH z členských států EU
You are here:

⚡ Chcete se seznámit s pravidly vrácení DPH z EU ? Jakým způsobem podat žádost nebo využít služby zástupce ?  Na této stránce získáte základní informace a přehled, jak a kdy uplatnit svůj nárok.  Vše na jednom místě, stačí vám 5 minut !

Jak uplatnit nárok na vrácení DPH z EU ?

Tuzemský plátce daně, který má v rámci své ekonomické činnosti výdaje v jiných členských státech, má nárok na vrácení DPH z EU. Často se jedná o výdaje spojené s pracovními cestami, školením, návštěvami veletrhů, ale i o nákupy zboží, které jsou následně v téže zemi prodány v režimu přenesené daňové povinnosti, tedy bez nutnosti registrace k DPH. Pokud si podnikatel nevyžádá vrácení DPH,  stává se pro něj nákladem. Dle odhadů zůstává  až 80% této daně placené českými firmami v zahraničí a nikdy není  vrácena.

Pokud si jako tuzemský podnikatel  chcete vyžádat  vrácení DPH z EU, je třeba splnit  základní podmínky.  Být plátcem DPH v ČR, podat žádost v termínu, v min. stanovené částce a za správné období. Vlastní rozhodování o vrácení daně vždy bude probíhat podle pravidel stanovených členským státem vracení daně.

Obecně lze nárok na vrácení DPH charakterizovat takto:

 • výdaje souvisí s ekonomickou činností plátce
 • v zemi vrácení daně se u daného typu výdaje uplatňuje nárok na odpočet daně
 • pořízení zboží nebo služby lze prokázat daňovým dokladem a potvrzením o zaplacení

Zda je u vašich zahraničních nákupů možné uplatnit nárok na vrácení DPH, lze ověřit na oficiálních stránkách příslušného zahraničního správce daně. Podání žádosti včetně výdajů u nichž nelze nárokovat DPH zpravidla vede k dodatečným kontrolám a prodloužení lhůty pro  vyplacení daně.

Jako příklad můžeme uvést výdaje spojené s ubytováním vyslaných  zaměstnanců do zahraničí.  Portugalská daňová správa vám vratku daně zamítne, naopak německá správa ve většině případů daň vrátí.

Vratka DPH z EU přehledně
1. Jak na vrácení DPH z EU ? 2. Jaká je lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH z EU? 3. Jak funguje vrácení DPH z EU se společností Eurofiscalis ? 4. item

Jaká je lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH z EU?

Žádost o vrácení DPH z EU se podává online přes portál české daňové správy. Lhůta pro podání žádosti je vždy 30. září následujícího roku po datu vystavení daňového dokladu. V průběhu aktuálního roku lze žádosti podat vždy po skončení kalendářního čtvrtletí nebo pololetí.

Pro žádost o vratku DPH je stanovena min. hodnota daně:

 • pro žádosti za období jednoho kalendářního čtvrtletí je minimum refundované daně stanoveno na 400 €
 • v případě podání žádosti za celý kalendářní rok, je min. hodnota požadované daně stanovena na 50 €

Eurofiscalis : Českým firmám pomáháme s daňovými otázkami na zahraničních trzích. Nabízíme dlouholeté zkušenosti, komunikaci v českém jazyce a zajištění služeb po celém území EU. Známe  specifika, výhody, ale i úskalí podnikání v jednotlivých zemích.

Jak funguje vrácení DPH z EU se společností Eurofiscalis ?

En utilisant les services d’un cabinet fiscal spécialisé en récupération de TVA intracommunautaire, vous vous assurez de la bonne et due forme de la procédure de dépôt de demande de remboursement de TVA. Voici les étapes que nous suivons pour accompagner nos clients dans ces démarches :

 • 1. Převzetí dokladů a ověření nároku na vrácení daně

 • 2. Sestavení žádosti o vratku daně

 • 3. Podání žádosti o vratku daně

 • 4. Komunikace se zahraniční daňovou správou

S podáním žádosti o vrácení DPH má Eurofiscalis dlouholeté zkušenosti. Známe kontrolní postupy zahraničních úřadů. Proto již v samotném počátku při podání žádosti jsme schopni odhadnout požadované doplňující informace zahraničním správcem daně a ihned při odeslání žádosti předložit doprovodné průkazní doklady. Výrazně tím zkrátíme lhůtu kontroly a vratka daně je tak vyplacena v krátkých termínech.

Společnost Eurofiscalis je zastoupena  zkušeným  poradcem s dlouholetou praxí s vratkami DPH z EU. Důležitým krokem je ověření nároku vaší společnosti na vrácení daně. Někdy je společnost zaskočena informací, že pro vrácení daně přes tzv. devátou směrnici EHS nemá nárok a daň může uplatnit pouze splněním povinnosti zpětné registrace k dani v cílové zemi.

Po kontrole daňových dokladů sestaví Eurofiscalis žádost o vrácení DPH a podá ji přes daňový portál české daňové správy. Český úřad žádost postoupí cílovému úřadu. Zahraniční úřad své dotazy a požadavky zasílá přímo na společnost Eurofiscalis. Ta pak s vaší společností konzultuje dotazy  a podává úřadu písemná vysvětlení.

Cena služby

Napište nám svůj dotaz nebo poptávku.

 • Nacenění služby zdarma
 • Úvodní konzultace zdarma
 • Jednoduchost a rychlost
 • Odpověď do 48 hodin
 • Bez závazku
 • V urgentních případech volejte
 • Služby na míru
 • Vícejazyčná komunikace
 • Docusign©

Časté dotazy v rámci vrácení DPH z EU

Kdo má nárok na vrácení DPH z členských států EU?

 

 • Žadatel je plátce DPH v tuzemsku
 • Žadatel nemá sídlo ani stálou provozovnu v zemi podání žádosti
 • Žadatel neuskutečnil zdanitelná plnění, při kterých mu vznikla povinnost registrace k DPH v zahraničí a nárok na odpočet nelze využít prostřednictvím daňového přiznání
Jaká je lhůta pro vyplacení daně ?

Každý členský stát má 4 měsíce na zahájení řízení. V případě dokazovacího řízení může být lhůta prodloužena na 6, resp. 8 měsíců. Podle našich zkušeností je žádost vyřízena do 3 měsíců ve Velké Británii, naopak v Itálii trvá vyřízení až 8 měsíců. Při zpoždění výplaty daně  vám některé úřady zašlou DPH včetně úroků z prodlení.

Mohu jako podnikatel žádat o vrácení DPH i ze států mimo EU  ?

Česká republika má dohodu o vzájemném  vrácení DPH se Švýcarskem a Norskem. Tyto žádosti se nepodávají přes český portál, ale poštou přímo na příslušný úřad.

U žádostí o vratku daně ze zemí mimo EU, je lhůta stanovena na 30. června následujícího roku po datu vystavení daňového dokladu. Tato žádost může být podána pouze jednou za rok.

Jsem OSVČ, nejsem plátce DPH. Mám nárok na vrácení DPH z jiných členských států ?

Ne. Žadatel o vratku daně musí být registrovaným plátcem dle par. 94 zákona o DPH.

U kterých výdajů lze uplatnit nárok na vrácení DPH ?
 • 1.Palivo
 • 2.Nájem dopravního prostředku
 • 3.Výdaje související s dopravním prostředkem
 • 4.Mýtné a silniční poplatky
 • 5.Cestovní výlohy, například jízdné v taxislužbě, jízdné ve veřejné dopravě
 • 6.Ubytování
 • 7.Potraviny, nápoje a restaurační služby
 • 8.Vstupné na veletrhy a výstavy
 • 9.Výdaje na luxusní zboží, zábavu a reprezentaci
 • 10.Jiné
Cena služby

Napište nám svůj dotaz nebo poptávku.

 • Nacenění služby zdarma
 • Úvodní konzultace zdarma
 • Jednoduchost a rychlost
 • Odpověď do 48 hodin
 • Bez závazku
 • V urgentních případech volejte
 • Služby na míru
 • Vícejazyčná komunikace
 • Docusign©