Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

déclaration de tva
MVA representant

MVA representant

En mvarepresentant er et profesjonelt selskap som fungerer som et mellomledd mellom et selskap og lokale skattemyndigheter i et land der selskapet driver virksomhet. Rollen til en mvarepresentant er å hjelpe selskaper med å overholde lokale mvaregler å håndtere relaterte saker på vegne av selskapet. Dette kan inkludere mvaregistrering, innlevering av mvaoppgaver, betaling og representasjon av selskapet i tilfelle bokettersyn eller andre utfordringer med skattemyndighetene. I mange tilfeller er en mvarepresentant også ansvarlig ovenfor  myndighetene for at selskapet som blir representert overholder sine forpliktelser. 

Hva gjør en MVA-representant?

En MVA-representant håndterer MVA-relaterte saker på vegne av et selskap, slik sørger representanten for at selskapet overholder skattemyndighetenes krav og frister. Hva betyr dette i praksis er et godt spørsmål. En MVA-representant kan gjøre følgende oppgaver for diverse selskaper: 

 

 • Registrere selskapet for merverdiavgift hos skattemyndighetene i utlandet.  
 • Hjelpe selskapet med å forstå og overholde lokale mva-regler og -frister. 
 • Hjelpe selskapet med å sette opp og vedlikeholde nødvendige mva-dokumenter og-registeret. 
 • Hjelpe selskapet med å utfylle å levere inn diverse mva-skjemaer. 
 • Hjelpe selskapet med å håndtere eventuelle revisjoner eller krav fra skattemyndighetene relatert til merverdiavgift. 
 • En mva-representant er spesielt nyttig for ikke-bosatte selskaper som driver virksomhet i et annet land, fordi de ikke alltid er kjent med de lokale skattereglene.
 • En mva-representant kan bidra til å sikre at selskapet overholder lokale skatteregler og unngår straffegebyrer eller krav fra skattemyndighetene.

 

Det er viktig å bemerke at det i noen enkelte land er lovpålagt og ha en MVA-representant selv om man ikke har et fast driftssted der. Dette gjelder for enkelte land, ofte når landet ikke har en skatteavtale med Norge.  

Hvem er lovpålagt å ha en mva-representant i Norge?

Selskaper som ikke har et fast driftssted i Norge eller i EU er lovpålagt å en MVArepresentant i Norge. Da er MVArepresentanten ansvarlig når det kommer til det utenlandske selskapets MVA-overholdelse. For en utenlandsk bedrift som ikke ha et driftssted i Norge  vil en mvarepresentant som regel gjøre følgende oppgaver: 

 

 • Registrere selskapet for merverdiavgift hos skattemyndighetene. 
 • Hjelpe selskapet med å forstå å overholde lokale mva-regler og -frister. 
 • Hjelpe selskapet med å sette opp å vedlikeholde nødvendige mva-dokumenter og-register. 
 • Hjelpe selskapet med å utfylle og innlevere mva-oppgaver 
 • Hjelpe selskapet med å håndtere eventuelle revisjoner eller krav fra skattemyndighetene relatert til mva. 
 • En mva-representant vil bidra til å sikre at selskapet overholder lokale skatteregler og unngår straffegebyrer eller krav fra skattemyndighetene. 

Hvem må ha en mva-representant i EU?

Et utenlandsk selskap uten et fast driftssted i EU eller EØS er lovpålagt å utnevne en MVA-representant hvis en av de følgende tingene blir gjort innenfor EUs territoriet: 

 

 • Import av varer fra et land utenfor EU 
 • Eksport av varer til et land utenfor den Europeiske unionen 
 • Kjøp av varer fra et selskap som er etablert innenfor EU  
 • B2B salg av varer til en av EUs medlemstater  
 • B2C salg av varer til innbyggere i en av EUs medlemstater.   

Hvem kan ha en MVA-representant?

I Norge så kan selskaper som har et fast driftssted innenfor EU velge å gjøre arbeidet knyttet til MVA selv. Men det er viktig å bemerke at alle selskaper står fritt å velge en MVA-representant. Selvom mange velger å benytte en MVA-representant siden konsekvensene er såpass store når det kommer til å gjøre noe feil. For et selskap som ikke har krav om MVA-representant så vil som regel en MVA-representant gjøre de samme oppgavene.  

Vanlige problemer som MVA-representant løser

Det er ikke bare de som er lovpålagt å bruke en MVA-representant som gjør det. Det finnes en hel masse andre selskaper som benytter seg av tjenestene til en MVA-representant. Her er noen av problemene som en MVA-representant løser:

 

 • Lite tid til mva
 • Regnskap tar for mye tid 
 • Ressurs krevende å holde styr på alt av skjemaer.  
 • Kan ikke reglene. Du er ekspert i din rolle i selskapet og vet ikke så mye om mva. Ting som for eks om du har krav på refusjon eller ikke?  
 • Mva relaterte oppgaver krever for mye tid.  
 • Du frykter bokettersyn
 • Du vet ikke om du har krav på refusjon eller ikke.  

Hva er fordelene med å ha en MVA-representant?

Det finnes en hel rekke med fordeler rundt det å ha en MVA- representant. Det våre kunder merker spesielt er at den effektiviserer og gjør bedriften mer effektiv gjennom blant annet å gjøre dette:  

 

 • Compliance Skatteplikt: En MVA-representant kan håndtere alle aspekter av skatteplikten, inkludert å registrere for merverdiavgift, å levere inn merverdiavgifts meldinger, å sikre at alle skattedokumenter er fullført korrekt og sendt inn i tide. I tillegg vet representanten om bokføringskrav til faktura og andre skatteforhold. Dette frigjør tid og ressurser for forretningsinnehaveren og reduserer risikoen for straffer for manglende oppfyllelse. 
 • Representasjon i bokettersyn revisjoner og inspeksjonskontroll: En MVA-representant kan representere bedriften i revisjoner og inspeksjoner, å sikre at all dokumentasjon er i orden og at bedriften er i samsvar med alle lover og reguleringer. Dette kan hjelpe til med å minimere tiden og stresset som er knyttet til revisjoner og inspeksjoner, og redusere risikoen for gebyrer. 
 • Representanten i Norge oppfyller også lovpålagte krav at alle NUF skal ha registrert en kontaktperson i register.  
 • Representant i Norge kan også bistå med alle andre forpliktelser som oppstår med aktivitet i et land, for eksempel registrering av ansatte osv. 
 • Bokføring: En mva-representant kan assistere med finansiell ledelse, inkludert bokføring og å vedlikehold av nøyaktige finansielle opplysninger.

 

Ved å håndtere alle de ovennevnte oppgavene, kan en MVA-representant spare tid og ressurser for forretningsinnehavere og hjelpe til å redusere risikoen for straffer og gebyrer, slik at de kan fokusere på sine kjernevirksomhetsaktiviteter og utvide sin virksomhet.  

Prosessen før en avtale kan bli inngått

Det første steget i prosessen vil være at selskapet utfører en screening av MVA-representanten. Dette består i å sjekke at kvalifikasjonene til representanten er i orden. Selskapet kan også sjekke opp i representanten sin track record når det kommer til å håndtere MVA.

I det neste steget er vi lovpålagt å utføre en såkalt KYC. Dette betyr know your customer. Denne prosessen utfører vi for å sjekke at selskapet ikke er involvert i noen illegale aktiviteter. Derfor så vil vi etterspørre denne informasjonen bedriftsinformasjon:  

 

 1. Dette kan inkludere informasjon om selskapets juridiske struktur, eierskap og aktiviteter, samt informasjon om selskapets ledelse og styre. 
 2. Skatteinformasjon: Dette kan inkludere selskapets MVA-nummer, hvis det allerede er registrert. 
 3. Økonomisk informasjon: Dette kan inkludere selskapets årsregnskap og bankkontoinformasjon. 
 4. Identitetsinformasjon om den autoriserte representanten: Dette kan inkludere den autoriserte representantens navn, adresse, telefonnummer og offisielt ID.
 5. Bekreftelse på adresse: Dette kan inkludere en regning fra et kommunalt selskap, leiekontrakt eller annet offisielt dokument som bekrefter selskapets adresse. 
 6. Kilde til midler: Selskapet kan bli bedt om å oppgi informasjon om kilden til midlene som ble brukt til å åpne kontoen eller for andre transaksjoner. 

Hvordan fungerer samarbeidet med en MVA representant

I praksis så vil samarbeidet med en MVA-representant være at man kan plukke opp telefonen å ringe til representanten i tide og utide skulle man ha spørsmål man vill stille. Men som regel så er det ikke nødvendig og ringe ofte. Det vanlige er at vi har kontakt med kundene våre regelmessig når vi levere MVA oppgave og holder oversikt over hva som skal komme inn og ut.  

Mva-representanter med spesialitet på europeiske selskaper.

Euorofiscallis har lang erfaring med å være mva representant for europeiske selskaper.Kontakt oss for en uforpliktende samtale idag. 

Kan dette være interessant?

MVA på sanitetsprodukter

Den internasjonale kvinnedagen feires den 8.mars hvert år for å hedre kvinner og deres prestasjoner gjennom historien og på tvers av nasjoner. I Norge, som

Hva er Digitoll?

I en verden der digital transformasjon påvirker alle sektorer, tar også Tolletaten i Norge et betydelig steg mot fremtiden. Med et nytt initiativ for å

Legg igjen en kommentar