Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

MVA i Tsjekkia

De forskjellige mva satsene i Tsjekkia er: 

 • Ordinær sats: 21 %: Dette er den vanligste MVA-satsen og gjelder for de fleste varer og tjenester som ikke er spesifikt omfattet av de reduserte satsene. Eksempler inkluderer elektronikk, klær og møbler. 
 • Redusert sats: 15 %: Denne MVA-satsen gjelder for enkelte varer og tjenester, inkludert enkelte matvarer, vannforsyning, renovasjonstjenester, visse typer transport, og noen kultur- og idrettsarrangementer. 
 • Redusert sats: 10 %: Denne satsen gjelder for visse essensielle varer og tjenester, som for eksempel grunnleggende matvarer (brød, melk, frukt og grønnsaker), bøker, noen medisinske produkter og tjenester, og enkelte kultur- og idrettsarrangementer. 
déclaration de tva
Innholdsfortegnelse

Hvem trenger et tsjekkisk MVA-nummer?

Er du usikker på om du er MVA-pliktig i Tsjekkia? Se listen nedenfor for å finne ut.

Så snart et utenlandsk selskap utfører minst én av handlingene som er angitt nedenfor, vil det være MVA-pliktig i Tsjekkia. Det må da registreres i det tsjekkiske MVA-registeret for å få et lokalt MVA-nummer. I enkelte tilfeller kan «One Stop Shop»-ordningen benyttes innenfor EU. Listen nedenfor viser noen av transaksjonene som vil utløse registreringsplikt for MVA:

 

 • Eksport og import av varer til og fra Tsjekkia
 • Å eie eller motta varelager eller vareparti i Tsjekkia Innkjøp av varer fra land innen EU til Tsjekkia (intra community leveranser) Salg eller levering av varer i Tsjekkia
 • Du bygger/ produserer varer i Tsjekkia og mottar deler fra andre europeiske leverandører i Tsjekkia
 • Enkelte tjenester utført i Tsjekkia, eller hvor kunden er bosatt eller etablert i Tsjekkia
 • Elektronisk handel når tjenestene leveres til personer som ikke er MVA-pliktig, etablert eller hjemmehørende i Tsjekkia
 • Omvendt belastning av MVA på kjøp av varer eller tjenester foretatt av en avgiftspliktig person som ikke er etablert i Tsjekkia, når selskapet allerede er MVA-registrert i Tsjekkia for tollformål
 • Omvendt belastning av MVA på underleverandører, når det gjelder tjenester knyttet til bygg og offentlige arbeider
 • Et lite unntak: Norske selskap som kjøper lokalt med tsjekkisk MVA, som videreselger til tsjekkisk selskap (B2B), (kunden må ha gyldig tsjekkisk ID), kan selge varene sine uten MVA. (og uten å registrere seg). Refusjon av den lokale MVA går via den normale årlige refusjonsprosedyren. Ulempen med dette er tiden det tar for kontantstrømmen. Men man kan registrere seg frivillig.

 

Skulle du trenge å registrere deg for MVA i Tsjekkia, er det flere krav du må oppfylle:

 • Det første er at du må kunne vise at virksomheten din driver med aktiviteter som er MVA-pliktige i Tsjekkia, som for eksempel import, eksport, kjøp eller salg av varer, eller tjenester som er skattepliktige der.
 • Videre må du sende en skriftlig søknad til det tsjekkiske skattekontoret (Finanční úřad) med relevante dokumenter. Disse kan inkludere et selskapsregistreringsbevis, kopier av fakturaer og kontrakter, og eventuelt en prokura som gir en lokal representant fullmakt til å handle på vegne av selskapet ditt.
 • Du er også nødt til å utpeke en tsjekkisk MVA-representant dersom du ikke er etablert i EU eller EØS. Dette er en lokal person eller et selskap som har autorisasjon fra skattemyndighetene til å representere utenlandske selskaper i MVA-relaterte saker. MVA-representanten vil ha ansvar for å levere MVA-angivelser og betale MVA på vegne av selskapet.
 • Du må også oppfylle de tsjekkiske kravene for MVA-registrering, som inkluderer innsending av MVA-angivelser og betaling av MVA innen fastsatte frister.

 

Etter at du har registrert deg for MVA i Tsjekkia, vil du motta et tsjekkisk MVA-nummer. Dette nummeret må fremgå på alle fakturaer og andre dokumenter som er relatert til din økonomiske aktivitet i landet.

 

Det er viktig å merke seg at det å registrere seg for MVA i Tsjekkia ikke nødvendigvis innebærer at du må etablere et fast driftssted der. Men det er viktig å være oppmerksom på lokale lover og regler for å sikre at virksomheten din overholder alle skattemessige forpliktelser og for å unngå potensielle bøter eller sanksjoner.

Hvordan får du et tsjekkisk MVA-nummer?

Her er hvordan du kan få et tsjekkisk MVA-nummer:

 

 1. Det første trinnet er å finne ut om virksomheten din har behov for et tsjekkisk MVA-nummer. Gjennomgå bedriftens aktiviteter i Tsjekkia og avgjør om du må registrere deg for MVA, basert på de ulike kriteriene vi tidligere har nevnt i denne samtalen.
 2. Deretter skal du forberede nødvendig dokumentasjon. Dette innebærer å samle relevant informasjon og dokumenter som er listet opp nedenfor.
 3. Videre skal du fylle ut den aktuelle dokumentasjonen.
 4. Neste steg er å sende inn søknaden og dokumentasjonen. Du må sende det utfylte MVA-registreringsskjemaet sammen med de nødvendige dokumentene til de tsjekkiske skattemyndighetene. Dette kan gjøres enten elektronisk eller per post.

 

Til slutt må du vente på MVA-registreringsnummeret. Etter at de tsjekkiske skattemyndighetene har behandlet søknaden din og bekreftet den informasjonen du har oppgitt, vil de utstede et tsjekkisk MVA-nummer for virksomheten din.

Dokumentasjon som kreves for å få et tsjekkisk MVA-nummer:

 • Søknadskjemaet for tsjekkisk mva-nummer
 • Registreringsskjema for ikke-etablerte utenlandske selskap
 • Kopi av selskapets vedtekter med en enkel tsjekkisk oversettelse (hvis relevant)
 • Handelsregisterbevis (mindre enn 3 måneder gammelt)
 • Kopi av identitetskortet til den juridiske representanten
 • Bevis på aktivitet i Tsjekkia (f.eks. faktura eller innkjøpsordre)

 

I sammenheng med EU- og EØS-selskaper som importerer varer til Tsjekkia, er det ikke alltid et krav å ha et tsjekkisk MVA-nummer for å importere varer. Det blir imidlertid nødvendig når visse terskler eller betingelser er oppfylt, for eksempel når et selskap er engasjert i avgiftspliktige transaksjoner i Tsjekkia eller ved bruk av betalingsplikt for importavgift.  

MVA-oppgave i Tsjekkia

Frekvensen for innlevering av mva-oppgaver i Tsjekkia kan variere basert på virksomhetens årlige omsetning og omsetningens sammensetning: 

 

 • Månedlig innlevering: Bedrifter med en årlig omsetning over CZK 1 000 000 (cirka €39 000), eller bedrifter som hovedsakelig selger varer og tjenester til andre skattepliktige personer, må levere mva-oppgaver månedlig. Dette innebærer at bedriftene må rapportere og betale mva for hver kalendermåned innen en fastsatt frist, som vanligvis er innen 25. dagen i påfølgende måned. For eksempel må mva for januar rapporteres og betales innen 25. februar.
 • Kvartalsvis innlevering: Bedrifter med en årlig omsetning under CZK 1 000 000 (cirka €39 000) og som hovedsakelig selger varer og tjenester til forbrukere (sluttbrukere), må levere mva-oppgaver kvartalsvis. Dette innebærer at bedriftene må rapportere og betale mva for hvert kvartal innen en fastsatt frist, som vanligvis er innen 25. dagen i måneden som følger etter kvartalet. For eksempel må mva for første kvartal (januar til mars) rapporteres og betales innen 25. april.
 • Årlig innlevering: For noen små bedrifter, som f.eks. frilansere eller små virksomheter som oppfyller visse krav og har en årlig omsetning under CZK 250 000 (cirka €9 750), kan det være mulig å levere mva-oppgaver årlig. Dette innebærer at bedriftene må rapportere og betale MVA for hele året innen en fastsatt frist, som vanligvis er i løpet av første kvartal av det påfølgende året. 

 

Merk at disse tersklene og beløpene er omtrentlige og kan endres av tsjekkiske myndigheter. Det anbefales å konsultere en mva-skatteekspert eller advokat som er kjent med det tsjekkiske MVA-regelverket for å få råd som er tilpasset din virksomhet. 

Hvem må ha en MVA-representant

I Tsjekkia er det ikke alltid obligatorisk for utenlandske selskaper å ha en MVA-representant, men det kan være tilrådelig avhengig av selskapets situasjon og aktiviteter i landet. Generelt kan en MVA-representant bistå med å håndtere MVA-relaterte forpliktelser og sikre overholdelse av lokale skatteregler. 

 

For EU og EØS -selskaper som er MVA-registrert i Tsjekkia, er det vanligvis ikke et krav å utpeke en lokal MVA-representant. Disse selskapene kan håndtere MVA-relaterte oppgaver direkte med de tsjekkiske skattemyndighetene. 

 

Imidlertid kan det være krav om å utpeke en lokal MVA-representant for selskaper som er basert utenfor EU og EØS. Disse representantene tar ansvar for selskapets MVA-forpliktelser i Tsjekkia og fungerer som et mellomledd mellom selskapet og de tsjekkiske skattemyndighetene. 

 

Selv om det ikke er obligatorisk å ha en MVA-representant, kan det være fordelaktig å engasjere en, spesielt hvis selskapet ikke har lokal ekspertise i tsjekkisk MVA-lovgivning. En MVA-representant kan hjelpe med: 

 • Registrering av selskapet for MVA i Tsjekkia.
 • Innsending av MVA-oppgaver og andre skatterapporter.
 • Håndtering av kommunikasjonen med de tsjekkiske skattemyndighetene. Veiledning om MVA-regler og bestemmelser som gjelder for selskapets aktiviteter i Tsjekkia. 

 

Hvis du er usikker på om ditt selskap trenger en MVA-representant i Tsjekkia, anbefales det å konsultere en skatteekspert eller advokat som er kjent med det tsjekkiske MVA-regelverket for å få råd som er tilpasset din virksomhet. 

 

I Eurofiscalis har vi lang erfaring med å assistere europeiske (inkl. norske selskaper som opererer i Europa.) Ta kontakt med oss om du heller vil bruke tiden på noe annet!