Mva-representanter som bidrar til selskapet ditt sin internasjonale utvidelse

Medlem av NBA (Nederland)

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-representanter som bidrar til selskapet ditts internasjonale utvidelse

Mva-registrering og rapportering av mva-oppgaver for et utenlandsk selskap

Mva-representant i Norge

Ønsker du å ansette en mva-representant? Ønsker du å ansette en mva-representant i Norge? Alt om mva representasjon i Norge? Forstår du hva skatteforpliktelsene dine er? Da har du kommet på rett sted. På denne siden forklarer vi tydelig hvordan du registrerer deg for norsk-mva, hvordan du sender inn norsk mva-melding, dine rapporteringsplikter og om det er nødvendig å bruke norsk mva-representant. 

représentation fiscale

Trenger du å registrere deg for mva i Norge?

Utvikler du eksportsalget ditt? Har du nye forpliktelser for merverdiavgift innen EU å administrere? Vi har løsningen for å utvikle selskapet ditt uten å øke papirarbeidet.

Dine utfordringer
Våre løsninger
déclaration tva

Bruk en mva-representant i Norge

Merverdiavgift skal legges på de fleste varer og tjenester som selges i Norge. Utenlandske virksomheter kan stole på en MVA-representant i Norge for å administrere deres MVA-overholdelse. En virksomhet hvis skattepliktige inntekt overstiger NOK 50 000 (ca. € 5 000) i løpet av de siste 12 månedene i Norge, må registrere seg for merverdiavgift og levere merverdiavgiftsmelding. Merverdiavgift skal betales månedlig eller årlig avhengig av virksomhetens omsetning. Selskaper har også rett til refusjon av merverdiavgift på kjøp som brukes i sin sit eget selskap.

Erklæringen skal skje gjennom den elektroniske portalen www.altinn.no av virksomheten selv eller gjennom en mva

Merverdiavgift skal legges på de fleste varer og tjenester som selges i Norge. Utenlandske virksomheter kan stole på en MVA-representant i Norge for å administrere deres MVA-overholdelse. En virksomhet hvis skattepliktige inntekt overstiger NOK 50 000 (ca. € 5 000) i løpet av de siste 12 månedene i Norge, må registrere seg for merverdiavgift og levere merverdiavgiftsmelding. Merverdiavgift deponeres månedlig eller årlig avhengig av virksomhetens omsetning. Foretaket har også rett til refusjon av merverdiavgift på kjøp som brukes i sin merverdiavgiftsvirksomhet.

Erklæringen skal skje gjennom den elektroniske portalen www.altinn.no av virksomheten selv eller gjennom en mva-representant. Dette kan en norsk skatterepresentant hjelpe deg med

Hva er pliktene får å registrere seg for merverdiavgift i Norge?

Utenlandske selskaper som ikke er etablert i Norge, men som driver virksomhet med forretningssted i Norge, er merverdiavgiftspliktige i Norge.

Dersom de aktuelle operasjonene innebærer:

E-handelstransaksjoner når tjenestene ytes til personer som ikke er merverdiavgiftspliktige, etablert eller hjemmehørende i Norge.:

Bedrifter fra disse landene kan dermed registreres i merverdiavgiftsregisteret uten mva-representant.

tva et eori gb
Dette sier kundene våre om oss 🔥

Hundrevis av selskaper velger Eurofiscalis for å hjelpe dem i deres europeiske utvikling. Hør på anbefalingen fra vår klient Miliboo.com, vi støtter dem i administrasjonen av deres europeiske-mva

Bare hør
her

“The service Eurofiscalis provide us, give me the confidence and trust that we have a compliance process to Europe for our VAT and customs…”

Ping Europe

Ian Smith

Administrative and Financial Director
Ping Europe Limited

tva représentation fiscale
FAQ: Skattemessig representasjon i merverdiavgiftssaker

Hundrevis av dere stiller oss spørsmål om hvordan moms fungerer. Vi gjør vårt beste for å svare på dem. Nedenfor er de oftest stilte spørsmålene.

Ja! Ethvert selskap som er etablert utenfor Den europeiske union som driver mvapliktige transaksjoner i en av medlemsstatene er pålagt å oppnevne en mva-representant der. Sistnevnte har ansvaret for å respektere alle skatteforpliktelsene til det representerte selskapet. Representanten engasjerer sitt ansvar med myndighetene i landet og blir automatisk medansvarlig ved svindel eller forsinkelse eller manglende overholdelse av skatteforpliktelser.

mva-representasjon er begrepet som brukes når representanten representerer et selskap etablert utenfor EU.

Tax Agent er betegnelsen som brukes når representanten representerer et selskap etablert innenfor den europeiske union 

Tiden det tar å få et mva-nummer varierer avhengig av land. Men generelt sett tar det omtrent 4 uker. For mer informasjon, ikke nøl med å kontakte oss via vårt kontaktskjema.

Noen transaksjoner gjør selskapet ansvarlig i landet der operasjonen utføres. Hvert land bruker forskjellige regler for merverdiavgiftsplikt. Det er obligatorisk å analysere transaksjonen for å definere de resulterende mvaforpliktelsene. Her er imidlertid en ikke-uttømmende liste over transaksjoner som potensielt kan gjøre en transaksjon momspliktig:

  • Import og/eller eksport
  • Kjøpe eller videresalg
  • Ytelse av tjenester relatert til eiendom
  • overskridelse av en minimum omsetning 

Nei! Dette er hovedfordelen med å bruke tjenestene til en mva-representant eller agent. Å registrere selskapet ditt i et europeisk land betyr ikke å opprette et fast driftssted.

Ved å utføre avgiftspliktige transaksjoner i et land, gjør dette at du kun er momspliktig. Det er med andre ord kun momsplikt som skal oppfylles. For alt relatert til selskapsskatt, regnskap … det forblir i opprinnelseslandet ditt.

Nei ! Selskapsskatt, ditt regnskap osv. Er knyttet til din bedrift i opprinnelseslandet. I prinsippet er det slik at det å registrere bedriften din for merverdiavgift i et annet medlemsland ikke betyr å opprette et selskap. Som et resultat er du kun ansvarlig for forpliktelser knyttet til merverdiavgift (innlevering av en mva-melding,  betaling av innkrevd merverdiavgift til den lokale skattemyndigheten, etc.).

Ja! Et selskap kan ha et MVA-nummer i hvert av EUs medlemsland i. Det er vanlig at et selskap som opererer regelmessig i ulike EU-land har flere MVA-nummer. I tillegg tildeler noen stater 2 MVA-nummer, et lokalt MVA-nummer og et MVA-nummer som brukes for IntraCommunity leveringen.

EU-kommisjonen har opprettet et nettsted for å sjekke i sanntid gyldigheten til et MVA-nummer som er åpnet for IntraCommunity leveringen. Bare angi MVA-nummeret og attribusjonslandet på nettstedet deres ved å klikke på denne lenken:  https://ec.europa.eu

Kostnadene varierer avhengig av kompleksiteten til operasjonene, det aktuelle landet og registreringsavgiftene som brukes i den aktuelle staten. Generelt varierer kostnadene for registrering fra 500 til 1000 € avhengig av tilfellet.

Hvorfor utnevne Eurofiscalis som din mva-representant?

Eurofiscalis er en internasjonal aktør som spesialiserer seg på mva‑representasjon. Lokale, flerspråklige skatteeksperter (revisorer, regnskapsførere og advokater) tar seg av dine lokale skatteforpliktelser på vegne av din virksomhet. Lover og regler for merverdiavgifter i Europa kan ha stor innvirkning på virksomhetens utvikling på den internasjonale arenaen, og det er derfor vi etablerer langsiktige tillitsforhold.

Analyse av rapporteringsforpliktelsene dine i Europa

Analyse av vareflyt og samsvar med regler for merverdiavgifter, Intrastat (DEB), fakturering og toll

Mva-registrering

Utarbeidelse og innsending av registreringsskjema

Ditt lokale mva-nummer

Anskaffelse av EORI-nummer og eller MVA-nummer

formation guichet unique
Regnskap

Forenklet kunde/ leverandørregnskap (FEC)

Mva-meldinger

Innsending av mva-meldinger og Instrastat-rapporter (DEB)

Kommunikasjon med skattemyndighetene

Enkelt kontaktpunkt mellom deg og de lokale skattemyndighetene

Mer enn 1200 internasjonale selskaper stoler på oss

Ring firmaet vårt for å administrere dine momsforpliktelser i Norge

Bruk vår tjeneste å outsource administrasjonen av dine mva-meldinger i Norge