déclaration de tva
Artikkel

Incoterms: organisering av leveringsbetingelser for varer

Vi finner vanligvis nøyaktigheten til Incoterms i transportdokumenter i form av 3 bokstaver: EXW, DAP eller DDP. Bak disse akronymene definerer Incoterms, eller “International Commercial Terms”, leveringsbetingelsene for varene som er fastsatt i salgskontraktene.

Hva er rollen til Incoterms? Hva er implikasjonene for selger og kjøper av varene som transporteres? Denne artikkelen gir deg en enkel presentasjon av hvordan Incoterms 2022-reglene fungerer.

Incoterms: Spesifiser stedet for overføring av ansvar

Konkret gjør hver Incoterm det mulig å bestemme stedet hvor varene anses å ha blitt levert av selgeren: “Ex works” eller “ex works” vil for eksempel bety at varene er overlevert til kjøperen av selgeren. I sine egne lokaler. ; “Leveres på stedet” eller “rendu au lieu de destination” vil derimot innebære at varene er gjort tilgjengelig for kjøperen på avtalt leveringssted, i destinasjonslandet, uten å ha blitt losset. Hver Incoterm følges faktisk av leveringsstedet, som representerer stedet hvor ansvaret for transport og risiko overføres fra selger til kjøper.

Hva betyr det ? Selgeren må organisere logistikken og bære kostnadene for transport og forsikring frem til dette leveringsstedet. Kjøper vil på sin side stå for transporten og må bære kostnadene fra det øyeblikket varene er levert til dem. Dette elementet er spesielt viktig for beregningen av tollverdien av importerte varer: transport og forsikringskostnader som ikke er fakturert av selgeren til kjøperen, må faktisk legges til i tollverdien. Incoterm som brukes vil også gjøre det mulig å bestemme, innenfor rammen av import/eksport, hvem av selgeren eller kjøperen som skal oppfylle formalitetene og tollavgiftene. Til slutt og mer generelt vil Incoterms gjøre det mulig å vite hvem som må levere hvilket dokument: Konkret vil hver enkelt være ansvarlig for informasjonen som vil være nyttig for dem.

Rangering av 11 Incoterms 2022

Det er 11 forskjellige Incoterms, inkludert 7 multimodale Incoterms og 4 maritime Incoterms. Disse Incoterms er klassifisert i henhold til nivået av forpliktelser de gir selgeren og kjøperen. Hvis vi vurderer de multimodale Incoterms, er EXW-regelen den som pålegger selgeren færrest forpliktelser: Selger vil være eneansvarlig for å pakke varene og gjøre dem tilgjengelige for kjøperen i sine egne lokaler. Motsatt, med DDP-regelen, vil selger påta seg all risiko og kostnader, inkludert fortolling, frem til avtalt lossested. Kun utgifter til forsikring og lossing på destinasjon vil da dekkes av kjøper.

Tabell over multimodale Incoterms 2022-regler

Tabell over Incoterms 2022 maritime regler

Vårt firma Eurofiscalis støtter bedrifter i deres internasjonale utvikling for alle toll og skattespørsmål. For å finne ut mer, ikke nøl med å kontakte en av våre rådgivere.

TOLLBLOGG

Tollregimet 42: import fritatt for merverdiavgift

Kan dette være interessant?

MVA representant

MVA representant MVA representant En mva-representant er et profesjonelt selskap som fungerer som et mellomledd mellom et selskap og lokale skattemyndigheter i et land der

Mva nummer

Mva nummer Hva er et mva nummer? Et mva-nummer er et unikt identifikasjonsnummer som tildeles virksomheter i Norge som er mva pliktig for å identifisere

numéro EORI

Guide fra a til å for å få eori nummer

Gratis guide Trinn fra A til Å for å få EORI-nummeret ditt Enhver økonomisk aktør som driver med import/eksportvirksomhet må nå identifiseres med et EORI-nummer

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires